Modernizacja, czyli inwestycje i remonty infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych są istotnym elementem działania w Okręgu Śląskim Polskiego Związku Działkowców. Dobrym wyznacznikiem kierunku pożądanych działań inwestycyjnych i remontowych w Ogrodach jest zeszłoroczny  „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w PZD”. Wyniki ww. Przeglądu powinny skłonić Zarządy ROD do przemyślenia, jakie są konieczne działania w poszczególnych Ogrodach, aby ROD stał się nowocześniejszy, bardziej funkcjonalny, czy po prostu piękniejszy. Jednak należy pamiętać o tym, ze modernizacja infrastruktury w ROD powinna opierać się przede wszystkim na spełnieniu wymagań ogólnie obowiązującego prawa (Prawo budowlane, administracyjne itp.) oraz zasad i przepisów obowiązujących w PZD. Dlatego przypominamy, że dla umożliwienia Zarządom ROD zapoznania się z problematyką właściwego przygotowania zadań, wnioskowania o umieszczenie w planie realizacji na 2017 rok wraz z ewentualnym pozyskaniem dofinasowania z Funduszu Rozwoju Okręgu Śląskiego PZD, istnieje możliwość uzyskania szczegółowych informacji dotyczących interesujących zagadnień inwestycyjno-remontowych w ROD. Informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji pod numerem telefonu 32 255 40 85 wewn. 117 i 118 lub poprzez kontakt e-mail: slaski@pzd.pl, bądź bezpośrednio w Dziale Inwestycji w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym terminu spotkania.