W dniu 19 października 2019 r. na terenie ROD ,,Szczęść Boże” w Siemianowicach Śląskich, odbyło się spotkanie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Siemianowicach Śląskich.

W spotkaniu brali udział Pan Damian Kołakowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, nadkom. Rafałem Stanko – Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich, asp. szt. Damian Achtelik i sierż. szt. Mariusz Farat – dzielnicowi z KMP w Siemianowicach Śląskich, Pan Janusz Kuklok z-ca Komendanta Straży Miejskiej, Jan Radoła – v-ce Prezes OZ Śląskiego, oraz Pan Wojciech Matczak – Radny Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich.

W w/wym. spotkaniu omówiono tematy dotyczące zabezpieczenia i szczególnego dozorowania działek w okresie zimowym, segregacji śmieci przez działkowców oraz zmian płatności za nie, a także sprawy związkowe regulaminowe które mogły by ułatwić i usprawnić prace Prezesów na ogrodach działkowych. Ponadto w trakcie spotkania wybrano nowego Przewodniczącego Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Siemianowicach Śląskich Pana Jana Maja. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem oraz poczęstunkiem.