Krajowy Zarząd  PZD uchwałą nr 247/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku ogłosił  konkurs pn. „Projekty zagospodarowania działek w ROD”.

Celem konkursu było wskazanie zróżnicowanych kierunków w urządzaniu działek w ROD, przedstawienie dobrych praktyk i rozwiązań, a także zainspirowanie do modernizacji działek zgodnie z obecnymi trendami i potrzebami, wynikającymi m.in. z obecnych zmian w środowisku naturalnym. Z tego powodu szczególną uwagę zwracano na uwzględnienie w projektach założeń zawartych w programach PZD: “Programie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”, „Bioróżnorodność na działkach w ROD” oraz „Otwartym programie klimatycznym PZD”.

Do konkursu wpłynęło 26 zgłoszeń, przedstawiających projekty działek warzywnych, sadowniczych, uprawowo-rekreacyjnych, wielopokoleniowych, ekologicznych, a także działek dla seniorów i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.  Projekty zgłosili Instruktorzy ds. ogrodniczych JK PZD i OZ PZD oraz autorzy współpracujący z wydawnictwem „działkowiec”. Zostały one szczegółowo zweryfikowane i ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół. Po szczegółowej analizie zgłoszeń konkursowych pod względem zgodności z Regulaminem konkursu, do konkursu zakwalifikowanych zostało 17 projektów działek.

Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę przedłożoną ocenę zgłoszeń konkursowych postanowił rozstrzygnąć konkurs krajowy przyznając:

I miejsce, nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł, dyplom oraz puchar konkursowy:

Aleksandrze Bagińskiej za projekt działki wielopokoleniowej

II miejsce, nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł, dyplom oraz puchar konkursowy:

Ewelinie Skarzyńskiej za projekt działki warzywnej

III miejsce, nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł, dyplom oraz puchar konkursowy:

Elżbiecie Filek za projekt działki ekologicznej

Wyróżnienia:

1)        Maciejowi Aleksandrowiczowi za projekt działki uprawowo-rekreacyjnej,

2)        Aleksandrze Bagińskiej za projekt działki sadowniczej,

3)        Ewelinie Skarzyńskiej za projekt działki sensorycznej.

Wyróżnieni uczestnicy konkursu wskazani otrzymują nagrody pieniężne w wysokości  2 000 zł, dyplomy i puchary konkursowe.

Ponadto, oprócz projektów nagrodzonych, do konkursu zakwalifikowane zostały następujące projekty:

1)        Działka uprawowo-rekreacyjna, autor Aleksandra Bagińska;

2)        Działka ekologiczna, autor Aleksandra Bagińska;

3)        Działka warzywna, autor Aleksandra Bagińska;

4)        Działka sensoryczna, autor Aleksandra Bagińska;

5)        Działka uprawowo-rekreacyjna, autor Ewelina Skarzyńska;

6)        Działka wielopokoleniowa, autor Ewelina Skarzyńska;

7)        Działka warzywna, autor Filip Roman;

8)        Działka dla seniorów i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, autor Filip Roman;

9)        Działka ekologiczna, autor Filip Roman;

10)      Działka uprawowo-rekreacyjna, autor Joanna Gadzinowska;

11)      Działka ekologiczna, autor Agnieszka Bartkowska i Justyna Wawrzyniak.

Autorzy projektów działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymują nagrodę w wysokości 1000 zł za każdy zakwalifikowany projekt, dyplom i roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

Projekt działki wielopokoleniowej autorstwa Aleksandry Bagińskiej