W Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie w dniu 9 lutego br. Okręgowy Zarząd Śląski  zorganizował szkolenie dla osób obsługujących walne zebrania (konferencje) sprawozdawcze w ROD.

Szkolenie zorganizowano dla 120 osób a skierowane było do działaczy z poszczególnych Delegatur Rejonowych OZ Śl. którzy  mają pewne doświadczenia z tym związane i umiejętności w realizacji podobnych projektów.

 Kadra szkoleniowa została wyłoniona z etatowych pracowników Biura i członków OZ Śl.

Podczas szerokiej dyskusji założono, by po zakończonym szkoleniu dalej oferować uczestnikom wsparcie we wprowadzaniu w życie treści „Wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023 oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań.

Przyjęto do praktycznej realizacji metody szkolenia zarządów w Delegaturach Rejonowych polegających na analizowaniu opisów wybranych, konkretnych zdarzeń w podległych ogrodach i na podstawie tego do ulepszenia realnych działań służących społeczności działkowej. Aby zebrania stały się miejscem demokratycznego forum wymiany zdań i kształtowania opinii o problemach nurtujących działkowców oraz stwarzających szansę uczestniczenia w bogatym życiu kulturalnym i związkowym.

Biuro OZ