Ze względu na swoje osiągnięcia i wkład w dziedzinę pszczelarstwa, Jan Dzierżon jest często uważany za patrona ogrodów działkowych, które pełnią funkcję miejsc promocji ekologicznego stylu życia i hodowli pszczół.

Dlatego też, nadanie imienia i patronatu Jana Dzierżona Rodzinnym Ogrodom Działkowym jest hołdem dla jego dziedzictwa i wkładu w rozwój pszczelarstwa oraz ochronę środowiska naturalnego. Jego praca i pasja do pszczół stanowią bezwzględnie inspirację dla działkowców do dbania o przyrodę i promowania zrównoważonego i bioróżnorodnego stylu uprawy działek.

Nadanie imienia Jana Dzierżonia ROD jest ważne z kilku powodów:

  • Po pierwsze, Jan Dzierżon był wybitnym polskim przyrodnikiem i pszczelarzem, który wniósł ogromny wkład w rozwój pszczelarstwa i badań nad życiem pszczół.
  • Po drugie, nadanie imienia ROD Jan Dzierżon może pomóc w zachowaniu pamięci o jego osiągnięciach i inspirować działkowców do poznawania historii pszczelarstwa oraz ochrony środowiska naturalnego.
  • Wreszcie, jest sposobem na promowanie lokalnej tożsamości i historii regionu.

Śląski duchowny, uczony, wynalazca i pszczelarz. W dziejach zapisał się jako „Kopernik ula” i zasłużył sobie na przydomek „ojca współczesnego pszczelarstwa”. Miłość do pszczół towarzyszyła mu całe życie. Jak sam twierdził: – „W obserwowaniu natury, a w szczególności w obserwowaniu życia pszczół i w badaniu ich cudownej gospodarności znajdowałem największą przyjemność”.

Jan Dzierżon dokonał fundamentalnych osiągnięć jak odkrycie partenogenezy oraz opracowanie zasad konstrukcji ula z ruchomą zabudową czym zrewolucjonizował pszczelarstwo.

Ksiądz Dzierżon wpadł na teorię dzieworództwa, obserwując hodowane przez siebie pszczoły w Karłowicach, gdzie przez 33 lata był proboszczem i gdzie miał kilkaset uli.

Dla Kościoła ta teoria była jednak obrazoburcza. Teorię uznano za błędną i potępiono ją, bo przecież absolutny monopol na dzieworództwo miała jedyna matka dziewica, Maria, matka Jezusa.

Na dodatek Jan Dzierżon był kapłanem wyjątkowo niepokornym. Kiedy Sobór Watykański I ogłosił dogmat o nieomylności papieża, duchowny z Łowkowic głośno zaprotestował i odmówił uznania ogłoszonego w 1870 roku dogmatu za co spotkała księdza najsurowsza kara ustąpienia z funkcji proboszcza Karłowic (miał wtedy 57 lat). Nowy proboszcz ostentacyjnie kazał kościelnemu podczas mszy świętej wyprowadzić księdza Dzierżona z kościoła.

Dopiero w 1906 roku na konferencji przyrodniczej w Marburgu dzieworództwo powszechnie uznano za zjawisko udowodnione.

Stał się tym samym odkrywcą zjawiska partenogenezy (dzieworództwa) u pszczół. Łącznie napisał 26 książek naukowych i ponad 800 artykułów.

W 1872 za swoje prace naukowe otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Monachijskiego w 400 rocznicę założenia uczelni. Został odznaczony orderami wielu krajów Europy.

Kopernik pszczelarstwa, filozof ula Ks. Jan Dzierżon.

Autor działkowicz, pszczelarz

Sławomir Barwiak