Z przyjemnością zawiadamiamy, że wprowadzono program wsparcia finansowego ROD, w którym aż milion złotych z budżetu województwa śląskiego zostanie przeznaczonych na wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2021 roku.

Jest to pierwszy w historii projekt dofinansowania skierowany do ROD na poziomie województwa. Jednorazowo ROD może otrzymać nawet 50 tysięcy złotych, przy wkładzie własnym nawet tylko 5 %. Wnioski może złożyć każdy Zarząd ROD w terminie do 6 sierpnia 2021r. Wsparcie dotyczy budowy, odbudowy, przebudowy, modernizacji i odnowy alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem, melioracji w rozumieniu art.195 i art.197 ustawy Prawo wodne oraz budowy zbiorników wody deszczowej znajdujących się na terenie ROD.

W tym temacie w dniu 21 lipca 2021r. na terenie największego katowickiego ROD „Radość” odbyła się konferencja prasowa, na której marszałek Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża, wskazywali na pozytywną rolę ROD w integracji lokalnej społeczności oraz życiu kulturalnym, a także na fakt pielęgnowania terenów zielonych, o które wszyscy musimy dziś dbać w sposób szczególny. Podkreślono również, że wsparcie ROD wpisuje się w strategię rozwoju „Zielone Śląskie 2030”.

Z kolei prezes Okręgu Józef Noski oraz wiceprezes Leszek Bucki w swojej wypowiedzi w imieniu śląskich działkowców podziękowali władzom województwa śląskiego za wdrożenie programu oraz za dostrzeżenie roli jakie pełnią ROD w ekosystemie miast i gmin oraz wskazanie potrzeb związanych z rozwojem infrastruktury ROD.

Zachęcamy wszystkie Zarządy ROD do składania wniosków. Na wszystkie skrzynki e-mailowe ROD przekazaliśmy Regulamin i wzór wniosku oraz szczegółowe informacje. W przypadku chęci pozyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz poszczególnymi delegaturami.

Mateusz Macianty – dyrektor biura

Regulamin ——————- Wniosek

Fot. źródło: www.slaskie.pl