Tradycją już się stało, że od 1972 roku  w ostatnią niedziele sierpnia lub pierwszą września w Kościele św. Jerzego w Cieszynie odprawiana jest msza święta w intencji działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Karolinka” w Cieszynie. Cała uroczystość jest przygotowywana przez działkowców, również  do mszy służą działkowcy.

W tym roku  dary od działkowców na ołtarz składali :  Prezes ROD pani Małgorzata Możdziara  oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Józef Podejma dziękują za udany rok dla całej społeczności działkowej ROD „Karolinka” w Cieszynie.

 Kazimierz Chmiel

Przewodniczący DR w Bielsku-Białej