Rodzinny Ogród Działkowy Gajówka w Wodzisławiu Śląskim jak co rocznie powołał komisję konkursową, która po lustracji dokonała wyboru 3 najładniejszych działek z terenu ROD.

Jest to okazja do podziękowania działkowcom za ich nieoceniony wkład w tworzenie naszych zielonych oaz. W tym szczególnym roku jubileuszowym 40-lecia Związku oraz ROD Gajówka chcemy pokazać piękno działek i ogrodów.

Wybrane działki są po prostu piękne i urzekają swoim zagospodarowaniem. Niektórzy z użytkowników są tutaj od początku powstania ROD. Tak jak Państwo Jerzy i Teresa Kuj, którzy przyczynili się do jego powstania.

DW