Delegatura Rejonowa w Rudzie Śląskiej w dniu 10 marca 2021 roku o godz. 1700 zorganizowała naradę Członków Delegatury w trybie on-line. W związku z trwającym nadal stanem epidemicznym, narady członków delegatury możliwe są tylko poprzez komunikatory zdalne.

Zebranie otworzył Przewodniczący delegatury Pan Józef Nawój. Szczegółowo omówił sprawy poruszane na posiedzeniu Okręgowego Zarządu dotyczące naszego terenu. Ponadto omówił sprawozdanie z działalności Delegatury za 2020 rok oraz plan pracy na 2021 rok, a także sprawy związane z finansowaniem Delegatury oraz jubileuszem 40-lecia PZD. Powołano zespół do obsługi Walnych Zebrań i Konferencji Delegatów w 2021 r.

Przedyskutowano sprawy związane z ewentualną możliwością organizacji WZ, w związku z przesunięciem daty ostatecznej ich odbycia. Poruszane zostały również tematy związane z inwestycjami i remontami w ogrodach w 2021 roku. Członkowie delegatury wyrazili swój sprzeciw dla podjętej uchwały Nr 29/2021 KZ PZD, która uniemożliwia realizację inwestycji na naszym terenie.

Sprawy związane z odznaczeniami omówiła Pani Iwona Smieskol. Natomiast Przewodniczący  Rejonowego Ośrodka Szkoleniowego Pan Sławomir Barwiak przedstawił plan szkoleń oraz omówił sposób ich realizacji.

Na koniec spotkania Pani Iwona Smieskol złożyła życzenia dla wszystkich panów z okazji ich święta.

opracowała:

 Iwona Smieskol