Dnia 17.01 2023roku  w Delegaturze Rejonowej w Bytomiu odbyła się narada szkoleniowa prezesów i sekretarzy zarządów ROD  z terenu m .Bytomia. W naradzie uczestniczył prezes Okręgu Śląskiego PZD Pan Józef Noski .

W czasie trwania narady omówione zostały wytyczne dla zarządów ROD na Walne zebrania sprawozdawcze, a za pomocą przygotowanej prezentacji multimedialnej omówiono m.in. zagadnienia dotyczące prowadzenia dokumentacji w ROD.

Małgorzata Borysowska