W dniu 18.02.2020r. w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie odbyło się szkolenie pod nazwą  „Ochrona sadów i jagodników. Wydarzenie związane z ogłoszonym przez ONZ  na  Rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin „CHRONIĄC ROŚLINY-CHRONISZ ZDROWIE”.

Spotkanie otworzyła pani  dyrektor Anna Szymik, witając licznie zebranych uczestników, wśród których znaleźli się sadownicy, rolnicy a także działkowcy. W szkoleniu wzięli udział również przedstawiciele Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Śląskiego PZD.

Pierwszą część szkolenia poprowadziła pani dr inż. Małgorzata Sekrecka przedstawiciel Zakładu Ochrony Roślin przed szkodnikami z Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic. Tematem jej wykładu były „Nowe wyzwania w ochronie sadów przed szkodnikami”. Przedstawiła w nim przyczyny występowania szkodników, do których należą mała bioróżnorodność, duże plantacje, zanieczyszczenie wód, ocieplenie klimatu czy też malejący asortyment chemicznych środków ochrony roślin. Jak podkreśliła Pani doktor „W związku z ociepleniem klimatu, jak również rosnącym obrotem materiałem roślinnym (w tym handlem internetowym) wzrasta zagrożenie ze strony szkodników, które do tej pory nie były notowane w naszym kraju lub ich obecność w środowisku nie miała wpływu na wielkość i jakość plonu”. Z wykładu mogliśmy się również dowiedzieć o nowych rodzajach szkodników ciepłolubnych, które zadomowiły się w Polsce w wyniku wzrostu średniej dobowej temperatury powietrza. Należą do nich tarcznik niszczyciel, muszka palmoskrzydła oraz nasionnica wschodnia. Pojawianie się gatunków obcych dla rodzimej fauny jest niebezpieczne ze względu na to, że mogą się one szybko namnażać a na rynku brakuje zarejestrowanych środków, które umożliwiłyby walkę z nimi. Co gorsza pojawiają się szkodniki odporne na działanie środków ochrony roślin. Niestety ocieplenie klimatu wpływa także na dobre przezimowywanie szkodników a co za tym idzie ich większą aktywność już od wczesnej wiosny, skrócenie czasu rozwoju, wyższą płodność i wzrost liczby pokoleń. Na zakończenie Pani doktor przekazała kilka zasad, których należy przestrzegać, aby ograniczyć liczebność szkodników i które mogą pomóc w ich zwalczaniu:

  1. Wybór odpowiedniego stanowiska pod uprawę;
  2. Zakładanie rozsadzeń ze zdrowego materiału rozmnożeniowego, wolnego od szkodników;
  3. Regularnie prowadzony monitoring obecności i liczebności agrofagów oraz towarzyszącej im pożytecznej entomofauny przy użyciu dostępnych metod i narzędzi;
  4. Wybór optymalnego terminu zwalczania na podstawie fenologii rośliny i fenologii szkodnika;
  5. Przestrzeganie zasad zawartych w etykiecie/instrukcji stosowania danego preparatu;
  6. Bezwzględne niestosowanie środków niezarejestrowanych, niewiadomego pochodzenia;7
  7. Dbałość o bioróżnorodność upraw.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część szkolenia nt. skutecznych metod upraw jagodowych przed patogenami, której prowadzącym był pan Szymon Jabłoński –  Doradca Sadowniczy Bayer Sp. z o.o. Przedstawił on środki ochrony roślin jagodowych produkowanych przez firmę Bayer Sp. z o.o., do których należą: Movento, Luna Sensation 500 SC, ZATO, TELDOR 500SC, SERENADE ASO.,

Na zakończenie pani Karina Krasoń podziękowała wykładowcom za rzetelne i interesujące przedstawienie tematów, zapraszając wszystkich na kolejne szkolenia.

Ewa Neuman/Katarzyna Burzawa-Skoczylas