Okręg Śląski PZD z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 19.01.2023 r. zmarł wieloletni Prezes ROD “Jedność” w Mysłowicach.

śp. Bernard Bołdys

Łącząc się w głębokim bólu z rodziną – składamy szczere kondolencje.

Msza żałobna odbędzie się w dniu 24.01.2023 r. (wtorek) o godz. 9:30 w Kościele pw. `Matki Boskiej Bolesnej ul. Gen. Ziętka 25.