Sezon działkowy powoli zbliża się do końca, czas powoli rozpocząć przygotowania do zimy.

Pamiętajmy, że na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych obowiązuje zakaz spalania. Jest to zakaz ustawowy, który reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami. Spalania na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych zabrania, również Regulamin ROD § 68 pkt.5.

Spalanie resztek roślin może doprowadzić do rozprzestrzenienia się ognia na działki sąsiednie oraz budynki w pobliżu. Działkowcy często nie zdają sobie sprawy, że dym unoszący się w powietrze staje się źródłem zanieczyszczenia środowiska a także wpływa negatywnie na drogi oddechowe człowieka.

Działkowicz spalający odpady zielone, może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości nawet do 500 zł.

Pamiętajmy, że suche liście można wykorzystać do ściółkowania, przeznaczyć na kompost czy wykorzystać do okrywania roślin Można je również zostawić dla w postaci kopców dla jeży i organizmów pożytecznych. Natomiast gałęzie powstałe po pielęgnacji drzew i krzewów można rozdrobnić przy pomocy rębaków, które większość ROD zakupiło w ramach otrzymanych funduszy z ARiMR w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, a powstałe zrębki wykorzystać do ściółkowania.

Dominika Wojciechowska

Instruktor ds. ogrodniczych