Delegacja Polskiego Związku Działkowców uczestniczyła w zabrzańskich obchodach Narodowego Święta Konstytucji, którego punktem kulminacyjnym była uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w Kościele pw. św. Anny. Po mszy św., pod tablicą „Pamięci tych, co grobów nie mają” na placu kościelnym, delegacja złożyła kwiaty.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą po Amerykańskiej na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa. Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku.

PZD Delegatura Rejonowa w Zabrzu Piotr Witkowski