1 lipca w siedzibie Delegatury Rejonowej w Zabrzu odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego poszerzone o osoby obsługujące Walne Zebrania. Ponieważ spotkanie przebiegało w czasie obowiązujących przepisów sanitarnych sala została ozonowana, uczestnikom mierzono temperaturę przed wejściem oraz poproszono o dezynfekcję dłoni.

Na posiedzeniu zostały poruszone ważne w obecnym czasie tematy tj. odbywanie Walnych Zebrań oraz szkolenia dla Struktur Związku. Posiedzenie rozpoczął Wiceprezes PZD, Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski. Przekazał, iż Krajowa Rada PZD na posiedzeniu 25 czerwca podsumowała działanie Struktur w Związku w czasie epidemii oraz podjęła kluczowe decyzje dotyczące WZ, których odbywanie zostało zawieszone w czasie epidemii. Efektem wielotygodniowych prac Krajowej Rady są niniejsze możliwości odbycia WZ:

  • odbycie WZ/KD ROD w 2020 r. w normalnych trybie w przypadku małych ROD do 150 członków PZD.
  • odbycie WZ/KD ROD w trybie powołania organów komisarycznych (przez analogiczne zastosowanie § 41 w zw. z  43 Statutu PZD),
  • szersze zastąpienie WZ przez konferencję delegatów ROD (przez analogiczne zastosowanie  § 57 Statutu PZD),
  • odstąpienie od przeprowadzania WZ/KD ROD w 2020r. i (zastosowanie wprost art. 34 ust. 1 ustawy o ROD),
  • odbycie WZ/KD w trybie zdalnym (art. 10 ust. 1a ustawy prawo o stowarzyszeniach).

Obecnie decyzja co do odbycia WZ leży w gestii Zarządu ROD.
Następnie głos zabrał Dyrektor biura Pan Mateusz Macianty, który omówił szczegółowo uchwały KR. Podczas dyskusji Pan Dyrektor odpowiadał na pytania uczestników.

Pan Prezes Józef Noski podkreślił rolę szkoleń w Związku. Obecnie ważne jest dostosowanie możliwości ich odbywania do obowiązujących obostrzeń sanitarnych- mówił Prezes. Rolą Komisji Szkoleniowej jest wypracowanie innych rozwiązań, które będą adekwatne do obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Spotkanie było bardzo owocne ponieważ pozwoliło rozwiać wiele wątpliwości dotyczących zwoływania WZ przez Zarządy ROD.

D.Wojciechowska – instruktor ds. ogrodniczych