W dniu 15 lutego odbyła się narada członków Zarządów z Miast Katowic, Siemianowic Śląskich oraz Mysłowic. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania było właściwe przygotowanie do odbycia kampanii sprawozdawczo-wyborczej ROD.

Naradę rozpoczął Pan Jan Kwiatkowski członek Krajowej Rady PZD, Koordynator ROD witając wszystkich uczestników oraz Pana Damiana Stępnia Radnego Rady Miasta Katowice i jednocześnie Dyrektora w MPGK Katowice. Pan Stępień przekazał informację o podjęciu przez Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupę inicjatywy w zakresie pomocy działkowcom przy bezpłatnym obiorze odpadów z działek w czasie wiosennych porządków w ROD. Inicjatywa włodarza Katowic ma służyć kontrolowanemu usuwaniu odpadów BIO z ogrodów i jednocześnie poprawie estetyki wokół ROD. Dyrektor zapewnił, że nie jest to jednorazowa akcja wyraził nadzieje, aby ta forma współpracy z działkowcami zagościła na stałe w Katowicach.

Pan Jan Kwiatkowski omówił wytyczne do odbywania zebrań sprawozdzwczo-wyborczych/konferencji delegatów opracowane przez Jednostkę Krajową PZD. Uczulił Zarządy ROD, aby załączały pod uchwały dotyczące opłat szczegółowe wyliczenia.

Mijająca kadencja była owocna i bogata w sukcesy ROD. Koordynator podziękował za zaangażowanie Zarządów i liczny udział w programie grantowym ARiMR, pozyskaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, a także w konkursach zarówno na szczeblu Okręgowym jak i Krajowym. Szczególne uznanie wyraził dla Zarządów, które w sposób szczególny uczciły 10-tą rocznicę uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Dominika Wojciechowska

Instruktor ds. ogrodniczych