W dniu 25.03.2023r odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godzinie 10.30, na 469 członków PZD ROD Zacisze w zebraniu uczestniczyło 81 osób, co stanowi 17,27% ogółu.

Zebranie otworzył Prezes ogrodów ROD Zacisze Ireneusz Kędzierski, powitał gości – obsługującego walne zebranie z ramienia delegatury Zabrze członka Okręgowej Rady Pana Piotra Witkowskiego, a także wszystkich zebranych. Uczestnicy walnego zebrania odsłuchali hymn PZD oraz uczcili minutą ciszy pamięć o zmarłych – byłych członków ogrodu ROD Zacisze.

Na zebraniu uchwalono podstawowe składniki opłat obowiązujące na rok 2023, takie jak opłata za m2, opłatę energetyczną, opłatę wodną i opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

Z najważniejszych projektów oraz zadań inwestycyjnych szczegółowo omówiono zadanie „Oświetlenie ogrodu” inwestycja ma być rozłożona na cztery lata, zaciągając pożyczkę z Funduszu Samopomocowego wzbogacając infrastrukturę ogrodową i poprawiając bezpieczeństwo działkowców.

Omówiono najważniejsze i bieżące sprawy dotyczące ogrodu, na zebraniu Zarząd ROD zwrócił uwagę na prawidłową segregację odpadów przez działkowców pokazując na rzutniku multimedialnym przypadki wyrzucania gabarytów i zaśmiecania lasu, tym samym podnosząc kwotę za utylizację śmieci.

Na zebraniu została rozpowszechniona literatura promując wiedzę ogrodniczą rozdając bezpłatnie broszury wydane przez Krajową Radę PZD.

Prezes ogrodu Ireneusz Kedzierski