Rozstrzygnięto 4 edycję programu wparcia finansowego ROD prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Zabrza otrzymało wsparcie na kwotę 304 tys. złotych tj. ROD Nasza Palma, ROD Jaśmin, ROD Mostostal, ROD Wiśnia, ROD Irys, ROD Szarotka, ROD Słoneczne Wzgórze.

W uroczystości uczestniczyli: Marszałek Jakub Chełstowski, Członek zarządu województwa Grzegorz Boski, Przewodniczący Sejmiku Mirosław Mazur, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska oraz Radni Sejmiku, Alina Nowak, Alina Bednarz, Katarzyna Stachowicz, Grzegorz Wolnik i Marek Bieniek.

Dofinansowanie do jednego zadania realizowanego na terenie jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego mogło wynieść 65 tys. zł. Dostępne środki w ramach naboru można przeznaczyć na: prace budowlane, modernizację alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem,  melioracje w rozumieniu art.195 i art.197 ustawy Prawo wodne, zbiorniki wody deszczowej, znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, na terenie ogólnym, przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Gratulujemy Zarządom ROD sukcesu w projekcie i życzymy pomyślnego ukończenia zadań.

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Piotr Witkowski