PZD Okręg Śląski z przyjemnością informuje, iż Marszałek Województwa Śląskiego podpisał Zarządzenie nr 9/23 z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tym samym otworzono kolejną już trzecią edycję programu i możliwość ubiegania się o środki przez Rodzinne Ogrody Działkowe położone na terenie Województwa Śląskiego, gdzie w puli znalazło się 1 500 000 zł.  

W dniu 24.01.2023r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli PZD Okręgu Śląskiego celem podsumowania ubiegłorocznej edycji programu oraz omówienie zasad jego wdrożenia w 2023r. W trakcie spotkania przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego poinformowali, że program cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdzają wyniki z zeszłego roku. Proszono również o rozważenie zwiększenia puli środków przeznaczonych na program, które z pewnością w większym stopniu przyczyniłyby się do realizacji inwestycji w ROD.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że:

1.         Wnioski składać można w terminie do od 1 do 28 lutego 2023r. do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku niewykorzystania puli środków będzie otwarty drugi termin naboru wniosków.

2.         Środki będą przyznawane w ramach REFUNDACJI, czyli na etapie wykonawstwa ROD musi posiadać 100 % środków, które później zostaną zwrócone, po rozliczeniu zadania.

3.         Maksymalna kwota refundacji to 50 000 zł. Minimalny wkład własny to 5 %.

4.         Wnioski będą oceniane według kryteriów i przyznawanych punktów – szczegóły w § 8 regulaminu programu.

5. Przed złożeniem wniosku należy wystąpić do OZ Śląskiego PZD o pełnomocnictwo substytucyjne.

Szczegóły programu znajdują się na stronie https://bip.slaskie.pl/katalog-uslug/procedura-urzedowa-w-zakresie-pozyskania-srodkow-budzetu-wojewodztwa-na-podstawie-ustawy-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych.html

Zachęcamy wszystkie Zarządy ROD do składania wniosków. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem telefonicznie (32) 77-44-801 lub z biurem PZD Okręgu Śląskiego.

Mateusz Macianty – dyrektor biura