Dnia 11 lutego 2023 r. w Delegaturze Rejonowej PZD w Tychach odbyły się obchody jubileuszu 100-letnich urodzin Pan i Leokadii Krężel działkowiczki ROD ,,Kalina” w Tychach.

Pani Leokadia  w latach 60 – tych ubiegłego wieku była inicjatorem założenia ogrodu na ugorach i polach. Jest Ona czynnym działkowcem uprawiającym działkę w tym ROD do dziś.

Ogród ten przeszedł pod skrzydła PZD w 1970 roku gdzie został zarejestrowany jako ROD ,,Kalina”.

Pani Leokadia pomimo dostojnego wieku uprawia swoją działkę wzorowo, zawsze jest zadbana i pięknie ukwiecona przez cały sezon, budzi to powszechny  szacunek i podziw.

W uroczystościach 100-letnich urodzin, które odbyły się w Delegaturze w Tychach, brali udział – pan Jan Kwiatkowski, przedstawiciel Okręgu Śląskiego PZD, członek Krajowej Rady PZD, I zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Delegaturę Rejonową reprezentował: Pan Janusz Kasprzak Przewodniczący, członek Okręgowego Zarządu Śląskiego, Pani Ewa Skarbińska członek Okręgowej Rady oraz Pan Alfred Sieradzki członek Delegatury.

Z ramienia Zarządu ROD ,,Kalina “ byli :  Prezes ROD ,,Kalina “  Pan Janusz Firsowicz oraz Jacek Chudy sekretarz zarządu ROD.

Pani Leokadia Krężel została uhonorowana Złotą Odznaką Zasłużonego Działkowca nadaną przez Krajową Radę PZD  oraz listami gratulacyjnymi, od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego, jak również od Pana Józefa Noskiego Prezesa Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach .

Ponad to pani Leokadia otrzymała medal Okręgu Śląskiego oraz książkę i inne upominki. Należy tu wspomnieć też o gratyfikacji pieniężnej, przekazanej jubilatce Uchwałą OZ Śląskiego PZD.

Nie mogło zabraknąć kwiatów od Zarządu ROD ,,Kalina” oraz Delegatury  Rejonowej w Tychach, oraz oczywiście tortu  ozdobionego  świeczkami – 100 lat. Pan Przewodniczący Janusz Kasprzak wręczył jubilatce osobisty prezent.
Atmosfera była bardzo przyjemna i podniosła, szanowna Jubilatka wszystkich nas ujęła swoją wyjątkową osobowością, elokwencją, bystrością umysłu i sprawnością fizyczną. Nie kryła wzruszenia i zadowolenia z otrzymanych upominków, wyróżnienia ze strony Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz uroczystości na jej cześć.

Janusz Kasprzak Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Tychach