W dniu 17.01.2022r. odbyło się drugie z cyklu spotkań, które w Urzędzie Miasta Mysłowice odbywa Prezydent Miasta Mysłowice z Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w Mysłowicach.

W spotkaniu uczestniczyli również Naczelnicy oraz pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, w tym Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, jak również przedstawiciel Straży Miejskiej oraz Zakładu Oczyszczania Miasta.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD – Koordynator ROD miast Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie Jan Kwiatkowski, Inspektor ds. terenowo-prawnych Magdalena Madera-Kubasiak oraz radca prawny Mateusz Kubasiak.

Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Miasta Mysłowice Jerzy Biliński poruszał kwestie ważne dla funkcjonowania ROD oraz problemów, które dotykają ROD na terenie Mysłowic. Omówiono zagadnienie możliwości dofinansowania inwestycji na terenie ROD z budżetu miasta oraz z budżetu obywatelskiego. Miasto bada możliwość dofinansowania zadań na terenach ROD, w związku z czym konieczne będzie podjęcie stosownych uchwał, przygotowanie regulaminu oraz zaplanowanie budżetu miasta na następne lata. Omówiono kwestię montażu progów zwalniających oraz oświetlenia w sąsiedztwie poszczególnych ROD, jak również rozeznania możliwości zamontowania monitoringu w bezpośrednim sąsiedztwie ROD.

Przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD poruszyli problematykę regulacji prawnej gruntów ROD w przypadku toczących się postępowań administracyjnych oraz kwestię dalszego rozwoju ROD na terenie Mysłowic.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na dzień 14.03.2022r.

St. Inspektor ds. terenowo-prawnych Magdalena Madera-Kubasiak