W dniu 20 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD oraz zarządu województwa śląskiego w sprawie wdrożenia programu wsparcia finansowego określonych zadań na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Spotkanie odbyło się w szerokim gronie w którym udział wziął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz Dyrektorzy poszczególnych departamentów zaangażowanych w program. Strona PZD Okręgu Śląskiego reprezentowana była przez Wiceprezesa Okręgu Śląskiego PZD Leszka Buckiego oraz Dyrektora biura Mateusza Macianty.

Marszałek Jakub Chełstowski przedstawił założenia do programu jakie jeszcze w tym roku zamierza wdrożyć Urząd Marszałkowski. W skrócie jest to program oparty na przepisach dotyczących ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i na ich podstawie ROD będą mogły się starać o refundację poniesionych kosztów zadań inwestycyjnych dotyczących budowy lub renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji czy budowy i modernizacji alej ogrodowych w tym dróg dojazdowych do ROD. Jest to wąski zakres prac, jednak Marszałek zaznaczył, iż w przyszłości widzi możliwość poszerzenia programu i realizację innych inwestycji.

Jeszcze w tym dniu odbyło się spotkanie robocze z Dyrektorem Departamentu Terenów Wiejskich odpowiedzialnego za wdrożenie programu, na którym przekazano wstępny projekt regulaminu dotyczącego procedury ubiegania się o przedmiotowe środki.

Także w dniu dzisiejszym odbyła się narada w biurze Okręgu w celu analizy i zgłoszenia uwag oraz propozycji do przedstawionego regulaminu. Potwierdzono również termin kolejnego spotkania z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w celu uzgodnienia szczegółów programu.

Również w dniu dzisiejszym na adresy e-mailowe ROD trafiła informacja o programie oraz zapytanie w sprawie realizowanych inwestycji w ROD w 2021r. Apelujemy do Zarządów ROD o zapoznanie się z wiadomością i przesłanie informacji zwrotnej, gdyż uzyskane dane pozwolą nam doprecyzować szczegóły programu i zapisy jego regulaminu. Prosimy także o bieżące sprawdzanie poczty e-mail, na którą będziemy starali się jak najszybciej przekazywać wszystkie informacje.

Mateusz Macianty – Dyrektor biura