16 lutego 2024 roku w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Panem Piotrem Masłowskim, Senatorem RP.

Okręg Śląski PZD w Katowicach reprezentowali:

  • Pan Leszek Bucki, I wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD,
  • Pan Mateusz Macianty, dyrektor biura Okręgu Śląskiego PZD,
  • Pani Lucyna Cyrek, Przewodnicząca Delegatury Rejonowej PZD w Rybniku,
  • Pani Bożena Detyna, Prezes Zarządu ROD Powstańców Śląskich w Raciborzu,
  • Pani Mariola Banowska, Skarbnik ROD Przyszłość z Pszowa,
  • Pan Krzysztof Pękała, Prezes Zarządu ROD Plon z Rybnika.

Przewodnim tematem spotkania była nowelizacja ustawy dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego uchwalona przez Sejm, do której następnie wprowadzono rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie projektu planu ogólnego gmin. To rozporządzenie wywołało kolejne zawirowania wokół Rodzinnych Ogrodów Działkowych i stanowi poważne zagrożenie dla przyszłości ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Pan Senator wyraził wolę pomocy w tej sprawie i rozpoczęcie konsultacji.

Polski Związek Działkowców jest organizacją ogólnopolską , z najliczniejszym gronem członków. Dużym sukcesem jest najważniejszy dla nas akt „Ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku”.

Przedstawiciele PZD przekazali, że z powodzeniem został realizowany przez Związek program grantowy  ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”. I o tym wszystkim mieliśmy okazje pochwalić się Panu Senatorowi.

Kolejnym omawianym tematem była energia elektryczna dla ROD – jej cena po uwolnieniu cen energii oraz potrzebne inwestycje w ROD. Ważną kwestią jest pozyskanie środków zewnętrznych dla ogrodów z kolejnych grantów z  Urzędów Miast, czy Urzędów Marszałkowskich. A najważniejszym celem jest zachowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla nas i przyszłych pokoleń.

Takie spotkania są potrzebne, ponieważ nasi przedstawiciele w Sejmie i Senacie muszą znać nasze potrzeby, oczekiwania, aby tworzone prawo nie naruszało już nabytych praw. Musimy pamiętać o dziedzictwie, ale też musimy realizować cele i zadania statutowe PZD.

Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze i przy wzajemnym zrozumieniu istniejących problemów. Na ręce Pana Senatora, przewodnicząca delegatury, przekazała „Apel  w przedmiocie konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów”  oraz aktualne stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie wpływu na sytuacje ROD rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii.

Lucyna Cyrek