PZD Okręg Śląski uprzejmie informuje, iż w dniu 12.01.2023r. stronie dzinnikzachodni.pl pojawił się artykuł pn. „Świętochłowice. Miał pseudohodowlę zwierząt. Trzymał je w koszmarnych warunkach. Opdowie za znęcanie się nad zwierzętami.

Z treści artykułu można bezpośrednio wywnioskować, iż opisane w tekście wydarzenia miały miejsce na jednym z Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w Świętochłowicach. Z uwagi, iż w mieście tym funkcjonuje 10 ROD zrzeszonych w PZD, postanowiono wystąpić o informacje czy faktycznie takie zdarzenie miało miejsca na terenie ROD.

W tym celu skontaktowano się z rzecznikiem prasowym Policji w Świętochłowicach, który udzielił wyjaśnienia, iż zdarzenie miało miejsce na tzw. „dzikich ogródkach”. A zatem nie należy łączyć tych przykrych informacji z terenami ROD powszechnie użytkowanymi przez społeczeństwo działkowców zrzeszonych w PZD.

PZD Okręg Śląski