W dniu 20.11.2019 r odbyło się szkolenie dla Komisji Rewizyjnych ROD w Raciborzu w ROD „im. Powstańców Śląskich”, 21.11 w Wodzisławiu Śląskim w ROD „ Rozkwit” a 26.11 br. w Jastrzębiu Zdroju w ROD „ Krokus”.

Szkolenie prowadziły Panie Irena Fijałkowska i Teresa Politowicz z OKR w Katowicach. Do szkolenia została wykorzystana prezentacja multimedialna przygotowana przez OKR w Katowicach.

Irena Fijałkowska zaprezentowała uczestnikom szkolenia wydawnictwa, wydane prze PZD, które każda Komisja Rewizyjna powinna posiadać tj:

  • Ustawę z 13 grudnia o ROD w pytaniach i odpowiedziach,
  • Statut PZD,
  • Regulamin Komisji Rewizyjnych,
  • Regulamin ROD,
  • Zbiór Przepisów Prawa Związkowego,
  • Przewodnik RODO, w którym między innymi znajduje się jednolity rzeczowy wykaz akt rodzinnego ogrodu działkowego oraz spójny system przetwarzania danych osobowych obowiązujący w PZD,
  • Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont, w których znają niezbędną wiedzę pomocną do przygotowania sprawozdań finansowych oraz prowadzenia kontroli finansów ROD,
  • Mały poradnik Zarządu ROD, który na tak małą objętość zawiera kompendium wiedzy zawartej w Uchwałach i Stanowiskach Krajowego Zarządu i Krajowej Rady,
  • Biuletynach Informacyjnych, który jest dostarczany do wszystkich zarządów ROD.

Poradnik jest nie tylko przydatny Zarządom, ale również Komisją Rewizyjnym ROD. Kolejne rozdziały poradnika w bardzo przystępny sposób z powołaniem się na obowiązujące przepisy prawa są pomocne w zarządzaniu ogrodem. Służą również  pomocą komisją rewizyjnym w zaplanowaniu i przeprowadzaniu kontroli. Dzięki informacją zawartym w poradniku Komisje Rewizyjne mogą zasięgnąć wiedzy w materiałach źródłowych, bowiem przy każdym poruszanym zagadnieniu autorzy „Małego Poradnika” odwołują się do aktualnego prawa.

   

Szkolenie prowadzone za pomocą materiałów przygotowanych na slajdach na pewno poszerzy wiedzą słuchaczy. Stosując dwie metody słowną i wizualną w większym stopniu zainteresujemy uczestników szkolenia. Słuchacze słysząc i widząc omawiany temat mogą przygotować pytania na szczególnie interesujące ich zagadnienia.

Przybyli członkowie Komisji Rewizyjnych ROD zostali poinformowani, że następne spotkanie odbędzie się po Nowym Roku, kiedy ukażą się materiały Krajowego Zarządy PZD na temat walnych zebrań sprawozdawczych.

                     Irena Fijałkowska

Zastępca Przewodniczącego OKR w Katowicach