Uprzejmie przypominamy, iż trwa nabór wniosków o przyznanie środków z budżetu województwa śląskiego na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w ramach refundacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na infrastrukturę ogrodową. W ostatnim czasie odbyło się również kolejne spotkanie przedstawicieli Okręgu Śląskiego PZD w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim. W czasie spotkania omówiono i podsumowano przebieg ubiegłorocznego programu, który zakończył się sukcesem. Wszystkie zadania zostały rozliczone i ogrody otrzymały ich refundację. Omówiono również występujące problemy, aby odpowiednio wcześniej reagować w celu sprawnego przeprowadzania kolejnej edycji programu. Również co najważniejsze z uwagi na pomyślne przeprowadzenie pierwszej edycji programu Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na wsparcie finansowe ROD do kwoty 1 500 000,00 zł. Dlatego tym bardziej zachęcamy Zarządy ROD do skorzystania z tej pomocy. W razie ewentualnych pytań zachęcamy do kontaktu z delegaturami bądź działem inwestycji naszego biura.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pok. 164) Katowice, ul. Ligonia 46, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30.

Dofinansowanie do jednego zadania realizowanego na terenie jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego wynosi 50 000,00 zł

Dostępne środki w ramach naboru można przeznaczyć na:

·         prace budowlane związane z modernizacją alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem,

·         melioracje w rozumieniu art.195 i art.197 ustawy Prawo wodne,

·         zbiorniki wody deszczowej,

znajdujące się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego, na terenie ogólnym, przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego

https://bip.slaskie.pl/katalog-uslug/procedura-urzedowa-w-zakresie-pozyskania-srodkow-budzetu-wojewodztwa-na-podstawie-ustawy-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych.html

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są pod numerami telefonów:

32 77 44 801; 33 48 53 291, 34 39 01 252.

Mateusz Macianty – dyrektor biura