W dniu 30.03.2023r. w Domu Działkowca ROD „Irys” w Mysłowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 rok.

Na ten uroczysty dzień zaproszeni zostali: Prezydent Miast Mysłowice Dariusz Wójtowicz oraz członek Krajowej Rady PZD Jan Kwiatkowski.

Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej. Przyjęto plan pracy i preliminarze finansowe na 2023 rok.

W spokojnej i rzeczowej dyskusji podkreślono wkład pracy członków zarządu, bardzo dobrą współpracę z Prezydentem Miasta oraz uzyskano deklaracje, dalszej pomocy finansowej i fachowego doradztwa z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta w rozwiązywaniu problemów ROD.

W ocenie uczestników zebranie przygotowane było perfekcyjnie przez Zarząd i Prezes Kazimierę Topka.

Opracowała:

Dominika Wojciechowska