W dniu 06 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Ireneusz Kędzierski, który przywitał przybyłych działkowców oraz I wiceprezesa PZD Okręgu Śląskiego pana Leszka Buckiego i Pana Szymona Marczewskiego powołanego uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Uczestnicy walnego zebrania uczcili minutą ciszy pamięć o zmarłych – byłych członkach ogrodu ROD Zacisze. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie. Frekwencja zebrania wyniosła 15,53%, na 470 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 73 działkowców.

Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i nie ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Ireneusz Kędzierski

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin

Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych