Antoni Gieczewski

                                      DZIESIĘĆ LAT TEMU

Dziesięć lat temu w grudniu

Po południu

         W parlamencie

         Krytycznym dla Związku momencie

Uchwalono ustawę

Która stała się prawem

         Na której Związek

         Opiera swój porządek

Wcześniej Trybunał Konstytucyjny nie bez podstawy

Orzekł niezgodność przepisów z Konstytucją dotychczasowej ustawy

         Orzeczenie TK można porównać do wybuchu wulkanu

         Pozostało niewiele z dotychczasowego jej stanu

To spowodowało

Że wielu likwidację Związku rozważało

         Władze Związku zdały sobie sprawę

         Że trzeba zatrzymać tą obawę

Opracował projekt ustawy

Który dostarczył „strawy”

         Dla działań członków Związku

         Aby zagrożenie zdławić w zalążku

Prawie milion podpisów

Po zużyciu wielu długopisów

         Poparciu niektórych partii politycznych

         Ludzi życzliwych, licznych

Mądrego przywództwa

Sprawnego dowództwa

         Wielkiej, głośnej pod Sejmem manifestacji

         Donośnej Prezesa Związku oracji

Ustawa uchwalona

Nadzieja spełniona

         Związek ma prawa

         Oddalona o likwidację Związku obawa

Z ROD-os

Słychać zadowolenia pogłos

         Radosny gwar

         Za działki dar

Łódź, grudzień,2023 r.