Działkowcy z Bytomia otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 200 000 zł z budżetu Gminy Bytom.

ROD może otrzymać dotacje w wysokości od 10 000zł do 50 000zł  przy założeniu  minimum 20% wkładu własnego wartości zadania inwestycyjnego. Dzięki wsparciu finansowemu ogrody będą mogły pokryć znaczną część kosztów modernizacji infrastruktury czy budowy jej nowych elementów.

Wnioski będzie można składać najpóźniej do 15.03.2024 r.  a ogłoszenia wyników nastąpi nie później niż 10.04.2024 r.

Przy tej okazji warto wspomnieć o wsparciu gminy dla ROD poprzez darowiznę 500 ton kruszywa  w 2023 r.  na wyrównanie terenów dojazdowych do ROD oraz miejsc postojowych należących do ogrodów.

Mamy nadzieję, że wsparcie gminy,  będzie początkiem długofalowego wsparcia finansowego na rzecz rozwoju i modernizacji bytomskich ogrodów  z korzyścią nie tylko dla działkowców, ale i innych mieszkańców Bytomia.

szczegóły pod linkiem: https://www.bytom.pl/bip/informacje-urzedu/ogloszenia-urzedu/Ogloszenie-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowych-z-budzetu-Gminy-Bytom-na-dofinansowanie-zadan-zwiazanych-z-tworzeniem-warunkow-dla-rozwoju-Rodzinnych-Ogrodow-Dzialkowych/idn:7852

Małgorzata Borysowska