25 marca 2023r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Wierzbami” w Bytomiu.

Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Aleksandra Wrzal, która przywitała wszystkich zebranych oraz Pana Piotra Pawszok obsługującego wlane zebranie z Okręgu Śląskiego PZD, Pana Krzysztofa Gajowiaka kandydata do Rady Miejskiej w Bytomiu.

Walne Zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 21,5%. Na 186 członków obecnych było 40 osób.
Przewodniczącym walnego zebrania został jednogłośnie Pan Henryk Orłowski.  

Zebrani działkowcy wysłuchali sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2023i kadencję. Pani Prezes przedstawiła plan pracy na 2024 rok oraz kadencje, preliminarz finansowy na 2024 r.

Walne zebranie przegłosowało 18 uchwał.

Brodowska Marzena