Prawo Do Działki

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

Uchwała – zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki

Umowa dzierżawy działkowej

Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu

Uchwała o wypowiedzeniu umowy przektałconej z mocy ustawy

Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej w drodze przeniesienia praw

Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej z Zarządem ROD

Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

Oświadczenie Zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki

Oświadczenie Zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki

Umowa zamiany praw do działek w tym samym ROD

Umowa przeniesienia prawa do działki

Uchwała – zawarcie umowy ze współmałżonkiem

Wzór deklaracji członkowskiej

Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem

Wzór uchwały Zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem

Wzór umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem

Wezwanie działkowca do zapłaty zaległych opłat

Wezwanie działkowca do uporządkowania działki