PZD Okręg Śląski informuje, iż trwa proces zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla obszaru w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, na którym zlokalizowany jest ROD im. T. Kościuszki, ROD Wujek oraz ROD Wyzwolenie w Katowicach.

Na stronie Urzędu Miasta Katowice istnieje możliwość zapoznania się z projektem planu.

W przedmiotowym projekcie planu istniejące ogrody działkowe zostały oznaczone jako ZD – Zieleń Działkowa. Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Katowice uwzględnił wnioski złożone przez PZD Okręg Śląski, Zarządy ROD oraz działkowców zapisując w projekcie tereny istniejących rodzinnych ogrodów działkowych jako ZD – zieleń działkowa.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.katowice.eu w zakładce Urząd Miasta/Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia planowania przestrzennego

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=127386&menu=679 oraz na stronie internetowej katowice.eu/mpzp-a4-park w zakładce Konsultacje.

Z dokumentami można będzie również zapoznać się w trakcie dyżurów projektantów, które odbędą się  11, 19 i 24 stycznia 2022 r. w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście przy ul. Kilińskiego 17 w godz. 14.00-17.00. Informacje na temat projektu planu udzielane będą również w godzinach pracy urzędu pod nr (32) 259 35 55.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 13 stycznia 2022 r. o godz. 16.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy ul. Głowackiego 6. Ze względu na trwający stan epidemii i potrzebę zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na spotkaniu jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr (32) 259 35 55 lub mailowo na adres pu@katowice.eu do 11 stycznia 2022 r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne zaplanowane zostanie kolejne spotkanie.

W terminie do 14 lutego 2022r. istnieje możliwość wnoszenia uwag do projektu planu.

St. Inspektor ds. Terenowo-Prawnych Magdalena Madera-Kubasiak