Często młodzi działkowcy po zakupie działki, planują założyć żywopłot, by stworzyć zieloną barierę odgraniczającą ich od sąsiadów. Nasadzenie tworzące żywopłot w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym regulują zapisy regulaminu ROD §52. Więc jeżeli planujemy założyć żywopłot musimy pamiętać o kilku zasadach. Wysokość żywopłotu wewnątrz ROD powinna wynosić 1 m, co za tym idzie na granicy działek zielone ogrodzenia, można założyć tylko za pisemną zgodą sąsiada. Nasadzenia należy regularnie przycinać, aby nie przechodziły poza granice działki. Natomiast żywopłot okalający teren ROD, może osiągać wysokość 2 m.

Zarządy ROD często mają problem z żywopłotami, które w zły sposób prowadzone stają się powodem do waśni sąsiedzkich oraz sporów z Zarządem ROD. Przechodzące w sposób niekontrolowany gałęzie krzewów zwężają alejki, utrudniający tym samym ruch pieszych czy wjazd na teren ROD służb ratowniczych. „Zielona ściana” odgradza użytkownika, dając  poczucie intymności, ale nie zapominajmy, że może dojść za nimi do różnych zdarzeń losowych kradzieże, zasłabnięcia, wycieki wody itd. Zatem może warto przemyśleć ich założenie po zakupie działki.

Najpopularniejszymi drzewami i krzewami wykorzystywanymi do nasadzeń żywopłotowych są: ligustry, żywotniki. bukszpany, berberysy, buk, tawuły, forsycje czy cis.

Regulaminowy żywopłot z pewnością może stać się ozdobą działki podnosząc jej walory estetyczne.

D.Wojciechowska

Instruktor ds. ogrodniczych