Krajowa Rada PZD pisze do Marszałków Województw i Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich w sprawie rozwoju ROD

Krajowa Rada PZD pisze do Marszałków Województw i Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich w sprawie rozwoju ROD

W dniu 23 lipca br., Krajowa Rada PZD przyjęła pismo, które zostało skierowane do wszystkich 16 Marszałków Województw i 16 Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich w sprawie rozwoju ROD. W piśmie przedstawiona została kwestia rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, które dostrzegalne jest w szczególności w ostatnich miesiącach. Potwierdzają to liczne maile
i telefony kierowane do Związku od zainteresowanych, którzy chcą posiadać działki w ROD. Również w mediach temat zapotrzebowania na nowe działki w ogrodach stał się gorący. Do takiego stanu rzeczy przyczyniła się nie tylko pandemia, ale i zmiana mentalności społeczeństwa, którzy chcą wypoczywać i odżywiać się zdrowo.

Jednocześnie, KR PZD zwróciła się do Marszałków i Przewodniczących Sejmików o pomoc w poszukiwaniu nowych terenów i środków finansowych na budowanie ogrodów w miejscach gdzie popyt przewyższa podaż.
W szczególności o stworzenie wspólnie ze Związkiem mechanizmów prawnych i finansowych, które umożliwią przyjęcie systemów sprzyjających rozwojowi ROD. Jednocześnie Krajowa Rada PZD zadeklarowała swoją pomoc, aby rozwój ROD mógł stać się faktem.

 AR

1. Pismo przekazano do Marszałków Województw :

Pana Cezarego Przybylskiego- Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Pana Piotra Całbeckiego- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pana Jarosława Stawiarskiego- Marszałka Województwa Lubleskiego

Pani Elżbiety Polak- Marszałka Województwa Lubuskiego

Pana Grzegorza Schreibera- Marszałka Województwa Łódzkiego

Pana Witolda Kozłowskiego- Marszałka Województwa Małopolskiego

Pana Adama Struzika- Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pana Andrzeja Buły- Marszałka Województwa Opolskiego

Pana Władysława Ortyli- Marszałka Województwa Podkarpackiego

Pana Artura Kosickiego- Marszałka Województwa Podlaskiego

Pana Mieczysława Struka- Marszałka Województwa Pomorskiego

Pana Jakuba Chełstowskiego- Marszałka Województwa Śląskiego

Pana Andrzeja Bętkowskiego- Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Pana Gustawa Brzeziny- Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pana Marka Woźniaka- Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Pana Olgierda Geblewicza- Marszałka Województwa Zachodnio-Pomorskiego

2. Pismo przekazano do Przewodniczących Sejmików Wojewózkich :

Pana Andrzeja Jarocha- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Pani Elżbiety Piniewskiej- Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pana Jerzego Szwaji- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego

Pani Wiolety Haręźlak- Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pani Iwony Koperskiej- Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego

Pana Jana Dudy- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego

Pana Ludwika Rakowskiego- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Pana Rafała Bartka- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego

Pana Jerzego Borcza- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Pana Bogusława Dębskiego- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego

Pana Jana Kleinszmidt- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Pana Jana Kawuloka- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego

Pana Andrzeja Pruś- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Pani Bernadety Hordejuk- Przewodniczącej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pani Małgorzaty Waszak-Klepki- Przewodniczacej Sejmiku Wojewóztwa Wielkopolskiego

Pani Marii Ilnickiej-Mądrej- Przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Poniżej zamieszczamy pełny tekst pisma.

Druga edycja konkursu „ „Najpiękniejsza zielona przestrzeń Miasta Żory”

Druga edycja konkursu „ „Najpiękniejsza zielona przestrzeń Miasta Żory”

Celem konkursu jest pobudzenie inicjatywy lokalnej i zachęcenie mieszkańców do upiększania miasta poprzez tworzenie zielonych miejsc i dbałość o skwery, balkony, ogrody przydomowe i działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.                                                                                                   
W Żorach znajduje się  13 Rodzinnych Ogrodów Działkowych: Aster, Bratek, Calineczka, Chemik, Irys, Jagódka, Jutrzenka, Józefa Kłapczyka, Pod Kasztanami, Stokrotka, Wisienka, Wrzos, Zielony Jar, które są otwarte na społeczność lokalną, będąc idealnym miejscem do spotkań i imprez integracyjnych.

Ten konkurs ukaże estetykę żorskich działek, ich piękno i różnorodności gatunków roślin ozdobnych, użytkowych. Zaktywizuje działkowców do prezentowaniem swoich osiągnięć. Stanie się promocją  działek  przyjaznych przyrodzie i człowiekowi. Zachęci do odwiedzania żorskich ROD i kontaktu z przyrodą, a miasto Żory pochwali się terenami zielonymi i perełkami ogrodnictwa działkowego, szczególnie że nasze żorskie ogrody i działki od lat są nagradzane w konkursach wojewódzkich i krajowych.

http://www.zory.pl/aktualnosci/89-aktualnosci-komunikaty/4380-ponownie-wybierzemy-najpi%C4%99kniejsz%C4%85-zielon%C4%85-przestrze%C5%84-w-%C5%BCorach-zapraszamy-do-udzia%C5%82u-w-konkursie.html

Lucyna Cyrek

„ Malwa EKO – powrót do natury” – podpisana umowa na mały grant

„ Malwa EKO – powrót do natury” – podpisana umowa na mały grant

Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa” z Jastrzębia Zdroju 22 lipca 2020 roku podpisał umowę na realizację zadania publicznego „ Malwa EKO – powrót do natury” z Urzędem  Miasta Jastrzębie Zdrój reprezentowanym przez Pana Roberta Cichowicza Zastępcę Prezydenta Miasta oraz Mariusza Rogala Naczelnik Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Zadanie ma na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas  środowisko. Bycie EKO to cel, który zostanie wprowadzony do ogrodu. Nie jest to jednak tylko chwilowy trend, to powrót do korzeni. Ekologiczny ogród jest znacznie bardziej pracochłonny, wymaga większej wiedzy i doświadczenia, ale uczy mądrego gospodarowania posiadanymi zasobami i zrozumienia dla otaczającego nas świata. Edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami to są dwie, ściśle ze sobą powiązane sprawy mająca na celu przede wszystkim przygotowanie społeczeństwa do świadomego i właściwego, zgodnego z prawem, postępowania z odpadami. To będzie cel Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa”, podejmują wielokierunkowe zadania:

”Zrębka” – ekologiczne wykorzystanie niepotrzebnych gałęzi w ogrodzie,  tym celu zostanie zakupiony rębak.

”Założenie ogrodowego kompostownika”.

”Zaproszenie owadów do ogrodu- kwitnąca łąka”

„Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów  szkoleniowych”.

To będą cykliczne, permanentne działania w ROD Malwa dla mieszkańców Jastrzębia Zdroju i działkowców ROD. Zadanie będzie realizowane na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa”,  który liczy 70 rodzinnych działek, położony jest przy ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju.

https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/male-zlecenia/

Lucyna Cyrek

Krajowa Rada do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie rozwoju ROD

Krajowa Rada do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie rozwoju ROD

Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., na którym omawiany był temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, zostało przyjęte pismo do Pana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
. W piśmie przedstawiony został problem znacznego zapotrzebowania na działki w ROD, które nasiliło się w ostatnich miesiącach w wyniku pandemii oraz brak możliwości jego zaspokojenia z uwagi na niedostateczną powierzchnię gruntów posiadanych przez PZD.

Jednocześnie, KR PZD zwróciła się do Pana Ministra w sprawie umożliwienia zakładania ROD na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, które zostały powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Grunty te mogłyby zostać nieodpłatnie oddane przez KOWR, za zgodą Pana Ministra, samorządom, które następnie mogłyby tworzyć na nich ROD. Minister mógłby także umożliwić nabywanie ich przez PZD bezpośrednio na cele ogrodnictwa działkowego.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst pisma.

AR