Zebranie informacyjne w ROD „Przyszłość” w Pszowie z niespodzianką

Zebranie informacyjne w ROD „Przyszłość” w Pszowie z niespodzianką

27 września w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyszłość” w Pszowie odbyło się zebranie informacyjne dla działkowców tego ogrodu. Zebranie zorganizował zarząd komisaryczny, który przedstawił działkowcom efekty swoich prac:

– zostały sprawdzone i uzupełnione teczki wszystkich działkowców,

– zarząd wziął udział w zbiorowym wniosku ARiMR – dla ogrodu został pozyskany sprzęt wartości 72 tysiące złotych oraz wykonany jest nowy plan zagospodarowania ogrodu,

– dokończono montaż lamp solarnych na terenie ROD dla poprawienia bezpieczeństw działkowców,

– zostało wymienione 60 metrów bieżących siatki ogrodzeniowej,

– zarząd komisaryczny podpisał kompleksową umowę na wywóz odpadów,

– w każdą środę od godz. 16:00-18:00 zarząd komisaryczny pełni dyżur w domu działkowca,

– zostały wymienione wszystkie liczniki energetyczne i wodomierze,

– zarząd komisaryczny zwrócił się z prośbą o odbiór aneksów oraz  zakupionych tabliczek z numeracją  dla każdej działki.

Zarząd komisaryczny, podziękował osobom zaangażowanym za wsparcie, poprosił działkowców o większą pomoc i współpracę, ponieważ to już w przyszłym  roku na walnym zebraniu działkowcy tego ogrodu muszą wybrać nowy zarząd, który przejmie prowadzenie ROD. Została omówiona sprawa dbałości o teren przyległy do ogrodu  i zakaz wyrzucania odpadów zielonych poza teren ROD.

 Przewodnicząca Delegatury Rejonowej PZD w Rybniku, Lucyna Cyrek zaprosiła działkowców do udziału w konkursie pn. „Wiem wszystko o PZD”.

 A po dyskusji, nastąpił kolejny punkt, czyli niespodzianka dla działkowców. W drugiej – górnej  sali domu działkowca została przygotowana wystawa – wernisaż fotografii Pana Piotra Fojcika.

Pan Piotr jest działkowcem tego ogrodu, a jednocześnie fotografem amatorem. Jego zdjęcia przedstawiają naturę – owady. Na tym eleganckim spotkaniu, obecny był twórca tych fotografii, który oprowadził gości po wystawie. Przygotowany został poczęstunek – koktajl party. Uczestnikom tego wydarzenia, ten wieczór upłynął miło na podziwianiu prac i rozmowach.

 

Lucyna Cyrek

Dzień Działkowca w ROD Wiśnia w Zabrzu

Dzień Działkowca w ROD Wiśnia w Zabrzu

ROD Wiśnia w dniu 16 września 2023r wspólnie z Radą Dzielnicy i OSP w Kończycach zorganizował dzień działkowca pod nazwą „Dożynki u nos w Kończycach” to szczególny czas, gdyż stanowi możliwość wspólnego świętowania, ale również nagrodzenia działkowców w konkursie najładniejsza działka oraz nadania związkowych odznaczeń. Nie zabrakło również zaproszonych gości, wśród nich: Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka – Szulik, Dyrektor biura Prezydenta Miasta Zabrza Pan Jan Pawluch, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Alina Nowak, Poseł na Sejm Pani Barbara Dziuk, Poseł na Sejm Pan Tomasz Olichwer, Przewodniczącą Rady Miasta Zabrze Pani Łucja Chrzęstek – Bar, Radni Miasta Zabrze Pan Krystian Jonecko, Pan Damian Trześniewski, Członek Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego Pan Piotr Witkowski, Prezes szpitala Miejskiego w Zabrzu Pan Mariusz Wójtowicz, Kierownik Ośrodka Finansowego Księgowego w Zabrzu Pani Marzena Witkowska.

Prezes ogrodu Leszek Bucki i Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Michał Hoszkiewicz na ręce dyrektora biura Prezydenta Miasta Zabrze przekazali symboliczny bochen chleba – owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich, symbol życia, radości, sytości i szczęścia. Przyjmując chleb podziękował i wyraził wszystkim uznanie za trud i całoroczną pracę.

Leszek Bucki w swoim wystąpieniu poinformował jak ważne jest organizowanie spotkań, które łączą działkowców z społecznością lokalną, są miejscem integracji wszystkich pokoleń, przypomniał o przypadającym w bieżącym roku 10-leciu uchwalenia przez Sejm obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która została przyjęta ostatecznie przez wszystkie partie polityczne dzięki panującej w Związku jedności oraz jednomyślności.

Prezes poinformował działkowców o pozyskanych środkach finansowych dla ogrodu z programów skierowanych dla rodzinnych ogrodów działkowych. Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń związkowych dla działkowców i wyróżnienie w konkursie najładniejsza działka. Część artystyczną uświetniła Bernadeta Kowalska i przyjaciele przy której muzyce wszyscy świetnie się bawili do późnych godzin nocnych.  W niedzielę w kościele pw. Bożego Ciała odbyła się uroczysta msza św. w intencji działkowców i plonów uzyskanych z ziemi.

Sekretarz ROD Wiśnia Stanisław Janus

Dożynki jubileuszowe w ROD Rezeda I w Katowicach

Dożynki jubileuszowe w ROD Rezeda I w Katowicach

W dniu 16 września odbyły się coroczne dożynki w katowickim ROD „Rezeda I”. W bieżącym roku szczególnie uroczyste z uwagi na przypadający jubileusz 90-lecia powstania ogrodu.
W uroczystości brał udział członek Rady Krajowej PZD Jan Kwiatkowski, który w okolicznościowym wystąpieniu podziękował działkowcom za aktywność, wkład pracy i zaangażowanie w prace na rzecz ogrodu których wymową jest estetyczny wygląd ROD i działek w tym do Państwa Emilii i Stanisława Ożóg laureatów konkursu Okręgowego Najpiękniejsza działka w ROD 2023 roku.

Szczególne słowa podziękowania skierował do Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Wróbla za niestrudzoną ponad 20-letnia pracę na tym stanowisku. W jubileuszowym roku powstania ROD zarząd uczestniczył w programie ARiMR pozyskując narzędzia i maszyny ogrodnicze na kwotę niemal 100 tys. złotych. Prezes Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski uhonorował ROD pucharem z okazji 90 –lecia powstania, a atmosferę panującą w ogrodzie najlepiej ilustruje serce namalowane po wejściu do ROD.

Dominika Wojciechowska

instruktor ds. ogrodniczych

Szkolenia Prezesów z Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich

Szkolenia Prezesów z Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich

Zgodnie z planem szkoleń dla ROD miast Katowice, Mysłowice i Siemianowice w dniu 21.09.2023r. w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej szkolenie dla prezesów zarządów ROD. Szkolenie rozpoczęli przedstawiciele firmy UNIMAP od omówienia realizacji nowych planów zagospodarowania dla ROD biorących udział w programie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Plan szkoleń ogrodniczych i proponowaną tematykę na ostatni kwartał br. przedstawiła instruktor ds. ogrodniczych Okręgu Śląskiego Dominika Wojciechowska, a bieżące sprawy finansowe ROD w kontekście stwierdzonych uwag w czasie analizy dokumentów finansowych z ROD omówiła księgowa OFK Honorata Kłosowska.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona była analizie i przebiegowi Walnych Zebrań Sprawozdawczych, podsumowaniu programu grantowego ARiMR w ROD miast Katowice, Mysłowice i Siemianowice w którym udział brało 47 ogrodów oraz sprawom wynikającym z bieżącej działalności zarządów ROD. Na wszelkie pytania i zgłaszane wątpliwości odpowiadał przedstawiciel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Jan Kwiatkowski.

Dominika Wojciechowska

inspektor ds. ogrodniczych

Dzień Działkowca w ROD „Pod Dębami” w Czerwionce – Leszczynach

Dzień Działkowca w ROD „Pod Dębami” w Czerwionce – Leszczynach

23 września 2023 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pod Dębami” w Czerwionce – Leszczynach świętowano Dzień Działkowca.

Czerwionka – Leszczyny, miasto położone w województwie śląskim, w powiecie rybnickim. Tu od 1966 roku funkcjonuje ROD „ Pod Dębami”. Na powierzchni 14 ha znajduje się 385 działek. Ogród posiada duży, zadbany dom działkowca z pięknie urządzoną salą. To właśnie w tej Sali o godzinie 16:00 rozpoczęły się obchody Dnia Działkowca. Prezes zarządu, Pan Piotr Hajduk witał Działkowców i zaproszonych gości.

W uroczystości udział wzięli:

  • Pan Wiesław Janiszewski, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny,
  • Pan Marek Profaska – Wicestarosta Powiatu Rybnickiego,
  • Pani Lucyna Cyrek, sekretarz Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach,
  • Pani Irena Fijałkowska, zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach.

Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania.

Do gości zwrócił się Pan Wiesław Janiszewski, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.
W swojej przemowie podkreślał dobrą wieloletnią współpracę z działkowcami. Zadeklarował, że ze strony miasta jest zrozumienie i przychylność dla dalszego funkcjonowania ROD. Na koniec życzył wszystkim działkowcom radości i zadowolenia z pracy na działkach, połączonego z przyjemnym wypoczynkiem, i jeszcze większych plonów na przyszły rok.

Pani Lucyna Cyrek, zwróciła się z życzeniami do Działkowców oraz do organizatorów tego Święta.
Z okazji Dnia Działkowca proszę przyjąć serdeczne życzenia, zdrowia pomyślności i jednoczesne podziękowanie z wspólne tworzenie Polskiego Związku Działkowców. Życzę Działkowcom ROD „Pod Dębami”, aby czas spędzony tu w ogrodzie, był dla Was odskocznią od zabieganej codzienności, chwilą wytchnienia, czerpania siły na kolejne dni i lata.

Kolejnym punktem uroczystości były wyróżnienia, odznaczenia i nagrody.

Pan Piotr Hajduk, prezes zarządu w asyście  Pani Lucyny Cyrek i Pana Wiesława Janiszewskiego uhonorowali działkowców odznaczeniami „Zasłużony działkowiec”.

Zarząd ROD „Pod Dębami” ogłosił wyniki konkursu ogrodowego na najładniejszą działkę w 2023 roku. Laureaci konkursu otrzymali, gratulacje, dyplomy i nagrody.

Pomimo deszczowej pogody, Działkowcy licznie przybyli – całymi rodzinami. Zarząd zadbał o smaczny poczęstunek. Po części oficjalnej Działkowcy bawili się wspaniale przy muzyce, a zabawa trwała do rana.

Lucyna Cyrek