Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie zasad funkcjonowania biur jednostek PZD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie zasad funkcjonowania biur jednostek PZD

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

w sprawie zasad funkcjonowania biur jednostek PZD

Nasilająca się epidemia i wprowadzane restrykcje skutkują znacznymi ograniczeniami w funkcjonowaniu wielu dziedzin życia społecznego. Skala zakażeń, a w szczególności liczba osób obejmowanych tzw. kwarantanną, zaczyna również wpływać na funkcjonowanie PZD. W jednostkach PZD pojawiają się pierwsze przypadki zachorowań. Wydaje się być kwestią czasu, gdy poszczególne zespoły pracowników zostaną skierowane na kwarantannę, co – z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe – grozi całkowitym paraliżem biur jednostek PZD.

Z tego względu, mając na uwadze potrzebę ograniczenia ryzyka dla zdrowia pracowników i interesantów, a także zwiększenie szans na zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania biur jednostek PZD, Krajowy Zarząd PZD podjął decyzje dotyczące wprowadzenia systemu pracy zdalnej w jednostkach PZD. Jest nieuniknionym, że te nadzwyczajne rozwiązania, zwłaszcza w pierwszym okresie, mogą jednak wpłynąć na tempo załatwiania spraw.

 Dlatego też KZ PZD zwraca się do wszystkich jednostek organizacyjnych PZD, jak również indywidualnych działkowców, o rozwagę w inicjowaniu spraw, którymi obecnie miałyby zajmować się organy i pracownicy PZD. PZD zawsze stara się o zapewnienie możliwie najpełniejszej obsługi ROD i działkowców. Jednak w obecnej sytuacji realnym jest zagrożenie dla możliwości realizacji nawet podstawowych obowiązków. Stąd warto się zastanowić, czy rzeczywiście dany problem wymaga natychmiastowego działania.

KZ PZD pragnie podkreślić, że nadzwyczajne warunki spowodowały, że  zgodnie obowiązującymi przepisami, nawet organy administracji publicznej – dysponujące zdecydowanie większym potencjałem kadrowym i technicznym niż PZD – zostały upoważnione do ograniczenia swej aktywności do zadań niezbędnych dla zapewnienia pomocy obywatelom. Postulat, aby analogiczne mechanizmy, tyle że w ramach samoograniczenia, wprowadzić w jednostkach PZD, wydaje się zatem całkowicie uzasadniony.

                                                                   Krajowy Zarząd

                                                                     Polskiego Związku Działkowców

Warszawa dn 27 października 2020r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rudzie Śląskiej

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rudzie Śląskiej

PZD Okręg Śląski informuje, iż trwa proces zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska z wyłączeniem terenu w rejonie ul. Bielszowickiej, ul. Mostowej i ul. 1 Maja – „Ruda Śląska-Zachód”.

W wyniku podjętych działań oraz w odpowiedzi na złożony przez PZD Okręg Śląski wniosek Prezydent Miasta Ruda Śląska poinformował, że w przedmiotowym projekcie planu istniejące ogrody działkowe zostały oznaczone jako ZD – Zieleń Działkowa. Jest to zapis, który w pełni zabezpiecza istnienie ROD.

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu nastąpi na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu, na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia pojawi się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, na stronie internetowej Urzędu oraz w tygodniku „Wiadomości Rudzkie”.

Inspektor ds. Terenowo-Prawnych Magdalena Madera-Kubasiak

Czytajcie „działkowca”!

Czytajcie „działkowca”!

Pełnia jesieni to dobry czas na przygotowanie roślin i działki do zimy. A najnowszy, listopadowy numer „działkowca” będzie najlepszym przewodnikiem podczas jesiennych prac oraz źródłem cennych inspiracji związanych z zagospodarowaniem ogródka! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok. Warto przy tym skorzystać z pakietów korzyści dla prenumeratorów!

● Postępujące zmiany klimatyczne dotyczą nas wszystkich i niosą ze sobą liczne konsekwencje ekologiczne i społeczne. Wyjaśniamy jakie są to zagrożenia oraz jak można im przeciwdziałać w skali makro i mikro. Informujemy o działaniach Związku w tym zakresie (m.in. opracowanie i wdrożenie „Otwartego Programu Klimatycznego PZD”). Doradzamy też jak można pomóc środowisku poprzez odpowiednie działania we własnym ogródku!

● W rubryce „Porady prawne dla działkowców” podajemy wyjaśnienia najważniejszych i aktualnych kwestii prawnych związanych z użytkowaniem działki i członkostwem w Związku. W tym numerze odpowiemy m.in. na pytania „Co to jest opłata wodna?”, „Czy na teren ROD może wjechać osoba niepełnosprawna inna niż działkowiec?”.

● Różane drzewka stały się ostatnio bardzo popularne – są wyjątkowo spektakularne, a ich uprawa w ogródku staje się coraz łatwiejsza dzięki łagodnym zimom. Polecamy najlepsze odmiany róż do uprawy w tej formie. Doradzamy też jak je aranżować, aby w pełni wyeksponować ich walory, a także jak zapewnić im odpowiednie warunki i pielęgnację.

● Chcecie być na bieżąco? Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie aktualne informacje na temat wydarzeń w Związku i w ogrodach! W tym numerze m.in.: „Prawo budowlane – ROD pozostają ogrodami”, „Zakaz spalania w ROD”, „Wyłączanie prądu na zimę”, „Uważaj, co wyrzucasz na terenie ROD!”.

● W związku z kryzysem klimatycznym, zachęcamy wszystkich do korzystania z odnawialnych źródeł energii, jakimi są panele fotowoltaiczne. Jest to rozwiązanie bezpieczne i dające dostęp do całkowicie darmowej energii elektrycznej! Doradzamy m.in. jak zaplanować i zamontować system fotowoltaiczny na własnej działce. Informujemy też jak uzyskać dofinansowanie na taką inwestycję!

 Minidrzewka to wspaniała oferta dla działkowców – dają wspaniałe owoce, są efektowne i zajmują niewiele miejsca! Prezentujemy trzy grupy minidrzewek: baleriny, superkolumnowe i kordony. Wyjaśniamy czym charakteryzuje się każda z nich. Doradzamy jak je uprawiać aby osiągnąć sukces! Polecamy też na www.dzialkowiecsklep.pl

 Poza tym w numerze m.in.:

● Rady na czasie – okrywać czy nie okrywać?

 Jak nawozić jesienią?  

 Ciekawostki warzywne pod osłony.

● Poznajemy miody – miód wrzosowy.

 Drony – przepisy prawne i możliwości zastosowań w ogrodnictwie.

● Przyrządzamy pyszne i zdrowe napary z fermentowanych roślin!

A oprócz tego porady ogrodnicze, relacje z ogrodów, gotowe projekty, artykuły o ochronie roślin, uprawie i nawożeniu oraz wiele innych interesujących tematów!

Pamiętaj! „działkowiec” to nie tylko cenna wiedza i klucz do sukcesu w uprawie działki, to również recepta na zdrowy styl życia!

Zapraszamy do lektur

Spotkanie Prezesów reprezentujących Rodzinne Ogrody Działkowe, które w tym roku obchodzą jubileusze powstania w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach

Spotkanie Prezesów reprezentujących Rodzinne Ogrody Działkowe, które w tym roku obchodzą jubileusze powstania w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach

W dniu 09.10.2020r w Domu Działkowca ROD „Szarotka” w Gliwicach odbyło się spotkanie Prezesów reprezentujących Rodzinne Ogrody Działkowe, które w tym roku obchodzą jubileusz powstania ROD. W spotkaniu brali udział zaproszeni goście, członkowie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach oraz działkowcy, którzy otrzymali odznaczenia związkowe.
Spotkanie rozpoczęto od odśpiewania Hymnu Związkowego, następnie Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach Pan Jan Pękala powitał przybyłych gości:
-członka Krajowej Rady PZD, członka Okręgowego Zarządu Śląskiego Pana Leszka Buckiego,
-Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach Pana Zenona Jabłońskiego,
-członka Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach Pana Stanisława Kalisza.

Zaproszeni Prezesi z ogrodów obchodzących jubileusze otrzymali okolicznościowe puchary ufundowane przez Krajową Radę PZD oraz Okręgowy Zarząd Śląski PZD Katowicach.

Specjalnymi pucharami z okazji założenia ROD wyróżnione zostały;
ROD „Krakowianka” obchodzący jubileusz 100 lat,
ROD „Plon” obchodzący jubileusz 75 lat,
ROD „POCH” obchodzący jubileusz 70 lat,
ROD „Śnieżka” obchodzący jubileusz 70 lat 
ROD „Szarotka” obchodzący jubileusz 70 lat,
ROD „Wójtowianka” obchodzący jubileusz 70 lat,
ROD „Mimoza” obchodzący jubileusz 60 lat,
ROD „Kwiat Brzoskwini” obchodzący jubileusz 40 lat.

Wręczenia pucharów dokonali członek Krajowej RadyPZD, członek Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach Pan Leszek Bucki oraz sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący OKR PZD w Katowicach Pan Zenon Jabłoński.
Po wręczeniu jubilatom pucharów i przekazania specjalnych życzeń dla działkowców, zasłużonym działkowcom wręczono odznaczenia związkowe PZD. Odznaczenia otrzymali;
– Pani Elżbieta Zahorodny srebrną odznaką Zasłużony Działkowiec,
– Pani Janina Szałamacha złotą odznaką Zasłużony Działkowiec,
– Pani Róża Drabowicz-Kert złotą odznakę Zasłużony Działkowiec,
– Pan Wiesław Marszałek złotą odznaką Zasłużony Działkowiec,
– Pan Emil Pierz odznaczenie Za Zasługi dla PZD.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście, którzy w swych wystąpieniach pogratulowali jubilatom oraz osobom odznaczonym życząc im owocnej pracy na rzecz Związku oraz działkowców.
Uczestnicy spotkania dziękują Krajowej Radzie PZD oraz Okręgowemu Zarządowi Śląskiemu PZD za ufundowanie dla ich ogrodów specjalnych pucharów, dyplomów  oraz przyznanie odznaczeń.
Na zakończenie zabrał głos Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Gliwicach Pan Jan Pękala, który podziękował przedstawicielom ROD za udział w tym spotkani pomimo zagrożeń związanych z epidemią, jednocześnie podkreślił, że mamy wielu działaczy, którzy zostali odznaczeni, ale sytuacja nie pozwoliła nam, aby byli tu razem z nami, za co przepraszam.  Sytuacja pandemii oraz dbanie o zdrowie naszych działkowców i działaczy jest priorytetem naszych działań. Przewodniczący podziękował wszystkim, którzy przygotowali to spotkanie z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Jan Pękala

Przewodniczący DR w Gliwicach PZD

„Mój Ogródek” – co miesiąc nowe ogrodnicze porady, inspiracje i ciekawostki Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom! Listopadowy numer „Mojego Ogródka” w sprzedaży od 22 października

„Mój Ogródek” – co miesiąc nowe ogrodnicze porady, inspiracje i ciekawostki Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom! Listopadowy numer „Mojego Ogródka” w sprzedaży od 22 października

W bieżącym wydaniu czeka na Was w dziale owoce z działki, praktyczny cykl – Projektujemy mały sad, cz.1 – Ogród tradycyjny. Jest to pomocna ściągawka, dzięki której na małej powierzchni działki, będziemy mogli posadzić i uprawiać różne gatunki i odmiany drzew i krzewów owocowych. Pamiętaj, warto mieć własne owoce, bo są zdrowsze i za darmo!

Sięgnij po listopadowy dodatek specjalny – cz. 2 „Sadzimy drzewa ozdobne i owocowe”. Poznaj atrakcyjne i cenne gatunki drzew ozdobnych i owocowych, doskonałych na Twoją działkę. Zapraszamy do działkowego sklepu internetowego www.dzialkowiecsklep.pl

„Mój Ogródek” możesz mieć w wersji tradycyjnej – papierowej lub znacznie wygodniejszej – cyfrowej: adnroid https://bit.ly/3kjiWb3; IOS: https://apple.co/2TdaoGH

Szczególnie polecamy artykuły:

 Co się stało? – liście – To już trzecia część cyklu, w którym przedstawiamy uprawowe problemy warzyw. Jeśli Twoje warzywa, mają dziwny wygląd, to koniecznie skorzystaj z tego cyklu!

Nie masz dwóch poprzednich numerów „Mojego Ogródka” z cz. 1 i cz.2, to nic straconego, zamów je w naszym sklepie internetowym www.dzialkowiecsklep.pl lub pod numerem tel. 22101 34 34

• Domowa uprawa kiełków – Własna upraw wymaga nieco cierpliwości, ale bogactwo smaków i gwarancja jakości są nie do przecenienia. Poznaj najlepsze metody ich uprawy i pomysły zastosowania w codziennym menu. Dbaj o swoje zdrowie! Wzmacniaj odporność organizmu jedząc świeże kiełki!

  •  Kompostowanie bokashi – Tylko u nas! Nowa, beztlenowa metoda kompostowania, którą można stosować we własnym mieszkaniu! Poznaj zalety przetwarzania domowych odpadów organicznych w bogaty nawóz! Koniecznie to przeczytaj!

• Romantyczny ogród – Aby działka była pełna, powinny na niej rosnąć również gatunki ozdobne. Polecamy szeroki katalog roślin, a także atrakcyjne elementy małej architektury, dzięki którym stworzymy idealny, romantyczny zakątek na działce.