Tańszy prąd dla ROD – kiedy dwa dokumenty?

Tańszy prąd dla ROD – kiedy dwa dokumenty?

Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022r.,
ROD może nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. W niektórych przypadkach aby uzyskać tę ochronę trzeba złożyć dodatkowe oświadczenie. Warto zrobić to szybko.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją wprowadzoną z inicjatywy PZD, ROD mogą uzyskać upusty cenowe na prąd w 2023r., tj. rozliczyć cząść prądu  zużytego w 2023r. po cenach z 2022r. Co do zasady na każdą działkę przypada pakiet 250 kWh. Termin na złożenie wniosku w sprawie 250 kWh na działkę upływa 30 czerwca 2023 r., aby uniknąć wątpliwości, co do wielkości pakietu, warto jednak zrobić to niezwłocznie (Informacja jak złożyć wniosek ws. 250 KWh link)  Jednak to nie wszystko.

Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022r.,
ROD może również nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. W niektórych przypadkach nastąpi to automatycznie, w innych konieczne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Cena maksymalna ile i kiedy

Kiedy nie trzeba złożyć oświadczenia?

Za energię wykorzystywaną na potrzeby zasilania altan, jeżeli jest ona wspólnie opomiarowana, ROD który „zużyje” pakiet prądu w cenie z 2022r., za resztę zapłaci nie więcej niż 693 zł (netto) za 1 MWh. W celu uzyskania tego przywileju ROD nie będzie musiał składać dodatkowych oświadczeń, stanie się to automatycznie. Tak samo jest w przypadku gdy z dany licznik (umowa) służy rozliczeniu zasilania altan i administracji (jest ona wspólnie opomiarowana).

Kiedy trzeba złożyć oświadczenie?

Inaczej jest w sytuacji, gdy pobór z danego licznika (umowy), jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby administracji, np. oświetlenia alejek, a nie służy jednocześnie zasilaniu altan. Wówczas ROD może skorzystać z ceny maksymalnej, ale musi złożyć stosowne oświadczenie. Ma do tego prawo jako pozarządowa organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaliczają się do kategorii podmiotów wskazanych. Wynika to z art. 2 pkt 2) lit. e)  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku. Cena maksymalna dla takiego licznika (umowy) wyniesie 785 zł/MWh.

Warto zauważyć, że z ustawy wynika, iż wystarczy aby do danego licznika była podłączona chociaż jedna altana, a staje się to przesłanką do przyjęcia, iż dana umowa będzie rozliczana na korzystniejszych warunkach cenowych i bez konieczności składania oświadczenia (ale trzeba pamiętać o wniosku 250 kWh na działkę).

Objęcie ochroną przez mechanizm ceny maksymalnej w przypadku konieczności złożenia oświadczenia, nastąpi ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Zatem, aby mechanizm zadziałał od 1 stycznia 2023r. oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022r. Złożenie oświadczenia później, skutkuje przesunięciem zastosowania ceny maksymalnej o kolejny  miesiąc (art. 2 ust. 2 i 6 ustawy).

Wzór oświadczenia ws. maksymalnej ceny prądu został wprowadzony rozporządzeniem ministra. Można nim się posłużyć lub skorzystać z formularzy udostępnianych przez poszczególne firmy w internecie (poniżej). Informację można znaleźć również w punktach obsługi klienta dostawcy prądu.

 

Krajowy Zarząd PZD

Oświadczenie:

Wzór oświadczenia wprowadzony rozporządzeniem ministra:

https://pliki.biznes.gov.pl/biznes-pl/20221115/Oswiadczenie-skladane-przez-podmioty-uprawnione.pdf

Formularz Tauron:  https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne  (oświadczenie Grupa 4)

Formularz PGE: https://www.gkpge.pl/dla-firm/maksymalna-cena-pradu

Formularz ENEA https://www.enea.pl/maksymalne-ceny-energii

Formularze E-ON Zamrożenie cen energii (eon.pl)

Lista rankingowa IV etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Lista rankingowa IV etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla IV etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 września 2022 – 30 września 2022 r.

W ramach trzeciego etapu konkursu 72 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 7 188 717,39 zł.

Podsumowując cztery etapy konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 255 ROD otrzymało granty na kwotę o łącznej wartości 24 569 522 zł.

Składamy gratulacje Zarządom ROD, które we współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Polski Związek Działkowców pomyślnie realizuje program.

PZD z niecierpliwością czeka na pomyślne zakończenie kolejnych etapów konkursu i rozdysponowanie środków na wskazane przez ogrody inwestycje.

Poniżej link do listy rankingowej ARiMR.

[LINK]

Informacja w sprawie aktualizacji Podręcznika Grantobiorcy w ramach programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Informacja w sprawie aktualizacji Podręcznika Grantobiorcy w ramach programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

W związku z realizacją programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała Podręcznik Grantobiorcy  z dnia 7 listopada 2022 r. dodając załącznik nr 6 tj. plakat identyfikujący projekt (przykładowo uzupełniony).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią podręcznika oraz załącznikami, a także korzystania szczególnie przez Zarządy ROD, które przystąpiły do realizacji programu. Znajomość udostępnionych materiałów pomoże skutecznie zrealizować zadania,  a przede wszystkim rozliczyć je po zakończeniu programu.

KZ PZD

[LINK]

Mundurowi na debacie z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Żorach

Mundurowi na debacie z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Żorach

17 listopada 2022 roku odbyła się debata społeczna w COP przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Żorach  z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. KMP reprezentowali  Naczelnik Wydziału Prewencji  podkomisarz Arkadiusz Muras oraz aspirant Witold Lisiak. Na terenie Żor funkcjonuje 12 rodzinnych ogrodów działkowych, dlatego ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i stałej współpracy.  W ramach spotkania policjanci rozmawiali o szeroko pojętym bezpieczeństwie zwracając szczególną uwagę na najczęściej  występujące  zagrożenia min.:

– wyłudzenia na wnuczka,

– zagrożenia w sieci – cyberprzestępczość,

– bezdomni w ROD,

– zabezpieczenie  altan i mienia przed kradzieżami,

– zabezpieczenie mieszkań przed włamaniem,

– przeszukanie mieszkania przez policję zasady,

– sposoby właściwego powiadamiania na wypadek zdarzeń kryminalnych.

Obecni na spotkaniu mundurowi przekazali informacje dotyczące dyżurów policjantów w dzielnicy. Uczestnikom debaty przedstawiono  aplikację mobilną „Moja komenda”, „Dzielnicowy bliżej nas” oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Są to narzędzia, które zapewnią  każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.

Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.

Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji o jednostkach Policji, jak i dzielnicowych. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie aplikacja sama odnajdzie najbliższy policyjny obiekt, wskaże trasę dojścia lub dojazdu.

Mundurowi przypomnieli, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112. Jak się okazało potrzeby podobnych spotkań na poszczególnych ogrodach są bardzo duże, dlatego też zarządy ROD zwróciły się z prośbą o zaplanowanie spotkań z dzielnicowymi  na terenie ROD.

Dwugodzinna debata to wypracowany cykl spotkań z Komendą Miejska Policji w Żorach.

 

Lucyna Cyrek

link: https://zory.policja.gov.pl/k31/informacje/wiadomosci/348528,Porozmawiajmy-o-bezpieczenstwie-mozesz-miec-na-nie-wplyw.html

Grudniowy „Mój Ogródek” – od 18.11 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!

Grudniowy „Mój Ogródek” – od 18.11 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!

W wydaniu grudniowym „Mojego Ogródka” znajdziecie wszystkie ważne informacje o bieżących pracach ogrodniczych, wiele inspiracji oraz praktycznych porad. Aby nie przeoczyć istotnych zadań, warto nie tylko sięgnąć po nowy „Mój Ogródek”, ale i zajrzeć na nasz portal www.mojogrodek.pl.

Rośliny doniczkowe to doskonały pomysł na upiększenie domu – szczególnie zimą, gdy nie korzystamy z działki. Jednak ich wartość dla nas jest dużo wyższa, ponieważ obok efektu ozdobnego są to przede wszystkim zielone filtry – oczyszczające powietrze. Dostarczają też cennych substancji, pozytywnie wpływających na nasze zdrowie. Temu zagadnieniu poświęciliśmy temat miesiąca. Z artykułu „Doniczkowe dla zdrowia” dowiecie się, które rośliny są szczególnie korzystne dla naszego zdrowia i w jaki sposób pomagają. Warto mieć na parapecie te gatunki.

W numerze czekają na Was ponadto:

  • Uprawy na parapecie cz. II pędzenie i rośliny w pojemnikach – W tej części cyklu proponujemy wzbogacić domowe uprawy o warzywa i rośliny przyprawowe w pojemnikach. Będą one stanowiły zdrowy dodatek do potraw! Uprawa we własnym zakresie zagwarantuje nam stały dostęp do świeżych, ekologicznych warzyw, które obecnie nie należą do produktów tanich, a ich jakość często pozostawia wiele do życzenia. Możemy zakupić gotowe rośliny, rozpocząć nieco trudniejszą uprawę z siewu, a niektóre gatunki możemy też pędzić. Asortyment ich jest dość duży. Warto już teraz zacząć uprawiać. 
  • Świąteczne roślinne dekoracje – Szerokie pole do popisu przy wystroju świątecznym dają żywe rośliny. Kwiatami żywymi warto w święta dekorować schody, ganki, stoły, parapety, a także tarasy i balkony. Efektownymi dekoracjami będącymi zawsze pod ręką, o ile mamy te rośliny w ogrodzie będą np.: gałązki ostrokrzewu, ognika. Podpowiadamy jakie gatunki wykorzystać i jak je komponować, by cieszyć się świątecznym klimatem.
  • Rośliny na zimę – Zima to czas uśpienia działek i ogrodów, oczekiwania na wiosenny rozkwit. Pomimo faktu, że większość roślin traci swoje walory dekoracyjne, działka nadal może być ciekawa i magiczny. Znając gatunki, które są ozdobą zimą, można planować sposób ich ekspozycji tak, by osiągnąć najlepszy efekt. Proponujemy gatunki i odmiany, które szczególnie wzbogacą i urozmaicą zimowy krajobraz działek. 
  • Seler korzeniowy – warzywo olimpijczyków – Jeszcze do niedawna seler wykorzystywany był wyłącznie jako składnik włoszczyzny. Wiedza naukowa na temat składu chemicznego warzyw i korzystnego ich oddziaływania na organizm ludzki pozwala teraz zaliczyć go do grupy najbardziej wskazanych w codziennej diecie warzyw. Wyjaśniamy jak go uprawiać, aby zebrać wysokie, zdrowe plony i jak wykorzystać je w kuchni. 
  • Zima w sadzie – Zmiany klimatyczne spowodowały m.in. coraz krótsze i cieplejsze zimy. Nie powinno to jednak uśpić naszej czujności. Każda zima jest trudnym okresem dla drzew i krzewów owocowych. Podpowiadamy jak reagować w razie przymrozków, opadów śniegu i jakie prace trzeba wykonać jeszcze przed zimą w działkowym sadzie.

Egzotyczne owoce na talerzu – W sklepach mamy coraz większy wybór tropikalnych owoców. Nie zawsze je znamy. Warto więc poznać ich wartość odżywczą i wypróbować je teraz w kuchni. Prezentujemy przegląd owocowych ciekawostek i unikatowe przepisy.

  • Żwirowisko – Mając działkę na trudnym terenie często szukamy możliwości jej aranżacji. Ogród żwirowy może stanowić efektowne rozwiązanie. Żwirowisko to dobre rozwiązanie dla południowych i zachodnich ekspozycji o silnym nasłonecznieniu, gdzie trudno utrzymać bujną roślinność bez dużych nakładów na nawadnianie. Wyjaśniamy jak prawidłowo go wykonać, by nie wymagał specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. 

Czytajcie „działkowca”!

Czytajcie „działkowca”!

Na rynku pojawił się już grudniowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla miłośników działek. W tym największym na rynku piśmie ogrodniczym znajdziecie m.in. świąteczne inspiracje oraz wiele innych aktualnych tematów przystających do specyfiki ogrodów działkowych. To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!

 Wertykalne ogródki to pionowe instalacje roślinne, które cieszą się coraz większą popularnością. Zachęcamy do ich zakładania bo zajmują niewiele miejsca, a dają możliwość bliskiego obcowania z naturą i łatwego dostępu do roślin. Można w nich uprawiać np. truskawki, poziomki, sałaty, liczne zioła i mieć je zawsze pod ręką. Doradzamy jak zakładać, aranżować i pielęgnować takie ogródki!

● W rubryce „Porady prawne dla działkowców” podajemy wyjaśnienia najważniejszych i aktualnych kwestii prawnych związanych z użytkowaniem działki i członkostwem w PZD. W tym numerze: „Nabycie prawa do działki po zmarłym a posiadanie prawa do innej działki w ROD”, „Usuwanie azbestu z terenów ROD”, „Zakaz nabywania kolejnej działki przez współmałżonka działkowca”.

● Kontynuując temat zmian klimatu i wynikających z tego potrzeb odpowiednich działań, przybliżamy kwestie gromadzenia w ogrodach wody deszczowej, która jest nieocenionym dobrem, a jej zagospodarowanie pozwala ograniczyć koszty związane z nawadnianiem a także poprawić plon i utrzymać rośliny w dobrej kondycji. W tym artykule skupiamy się na dwóch pytaniach: ile wody deszczowej jesteśmy w stanie zgromadzić i czy zgromadzona woda pozwoli pokryć nasze potrzeby?

● Chcecie być na bieżąco? Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie aktualne informacje na temat wydarzeń w Związku i w ogrodach! W tym numerze: „Prąd dla ROD – sukces w Sejmie”, „Granty uzyskane przez PZD w trzech etapach konkursu ARiMR”, „Wyjątkowa pszczoła”, „Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!”

 

 Uprawa własnych roślin użytkowych nabiera w ostatnim czasie coraz większego znaczenia, wyrazem tego był m.in. zorganizowany w tym roku przez Krajowy Zarząd PZD konkurs „Warzywnik Roku 2022”. Prezentujemy najlepsze, nagrodzone zgłoszenia konkursowe, z których wynika jak wielkie korzyści może dać nam uprawa własnych, zdrowych warzyw i ziół, z zastosowaniem nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska metod!

Poza tym w numerze m.in.:

● Rady na czasie – jak zabezpieczać rośliny przed zimą?

● Wyciągamy wnioski z minionego sezonu.

● Sposoby na śnieg i lód.

● Sadownicza nowinka – śliwomorela.

 Kalendarz prac pasiecznych w grudniu.

● Jak zadbać o ptaki zimą?

● Polecamy pyszne i lekkostrawne potrawy świąteczne!

A oprócz tego porady ogrodnicze, gotowe projekty nasadzeń, artykuły o uprawie, pielęgnacji, ochronie roślin, zdrowiu i ekologii oraz wiele innych interesujących tematów!

Pamiętaj! „działkowiec” to nie tylko cenna wiedza i klucz do sukcesu w uprawie działki, to również recepta na zdrowy styl życia!

Zapraszamy do lektury!