„Profilaktyka dla zdrowych warzyw”. Opracowanie jest kontynuacją cyklu porad do edukacji zdalnej na nowych oraz zainteresowanych działkowców

„Profilaktyka dla zdrowych warzyw”. Opracowanie jest kontynuacją cyklu porad do edukacji zdalnej na nowych oraz zainteresowanych działkowców

Zmianowanie roślin polega na odpowiednim zaplanowaniu upraw określonych grup roślin po sobie, w taki sposób, aby stworzyć możliwie najlepsze warunki dla ich wzrostu i rozwoju.

Ważne zmianowanie roślin

Uprawa roślin ogrodniczych, szczególnie na niewielkim areale, wymaga systematycznej rotacji gatunków. Zmianowanie roślin pozwala ograniczyć zjawisko zmęczenia gleby, na które składają się takie czynniki jak: jednostronne wyczerpanie składników pokarmowych, nagromadzenie w glebie związków hamujących wzrost i rozwój roślin następczych, kumulacja organizmów o działaniu chorobotwórczym oraz chwastów.

Dobrze zaplanowane następstwo roślin po sobie pozwala na uzyskanie zdrowych, wysokich i dobrej jakości plonów oraz ułatwia utrzymanie dobrej kultury i żyzności gleby.

Podstawowe zasady zmianowania

  1. Nie wolno uprawiać po sobie roślin spokrewnionych – należących do tego samego gatunku ani rodziny np. po rzodkiewce nie sadzi się kalarepy lub brokułu oraz nie łączy poplonów z rzepaku i gorczycy z warzywami z rodziny kapustowatych. Powodem takich zaleceń jest rozprzestrzenianie się kiły kapusty atakującej wszystkie gatunki należące do tej rodziny roślin. Z powodu nagromadzenia agrofagów niszczących bakterie brodawkowe żyjące w symbiozie rodziną bobowatych należy nie częściej niż co 4 lata powtarzać uprawy roślin strączkowych (zgłasza grochu). Ze względu na nicienie mątwika burakowego, należy zachować czteroletni odstęp przed powrotem na to samo stanowisko buraka ćwikłowego.
  2. Rośliny o płytkim systemie korzeniowym należy uprawiać na przemian z roślinami korzeniącymi się głęboko. Następstwo roślin o podobnej budowie systemu korzeniowego prowadzi do jednostronnego zubożenia gleby ze składników pokarmowych tych samych warstw gleby. Stąd najpierw sadzi się rośliny o głębokich korzeniach (burak ćwikłowy, kapusta, marchew), a następnie płytko korzeniące się gatunki (cebula, sałata, szpinak), tworząc dla nich tym samym naturalny drenaż.
  3. 3.     Rośliny okrywające glebę powinno się uprawiać przed gatunkami wrażliwymi na zachwaszczenie. Przykładowe rośliny cieniujące to: dynia, cukinia, ogórek, kapusta, a wrażliwe na zachwaszczenie są cebula z siewu, marchew i pietruszka.

W uprawie roślin tym samym zagonie, w zależności od gatunku, należy zachować minimalny odstęp czasu zgodny z poniższą tabelą.

Przerwa

Przykłady i gatunki

nie częściej niż co 5 lat

szparag, rośliny narażone na agrofagi gdy występują w dużym nasileniu szkodliwe nicienie lub choroby, jak np. kiła kapusty, głownia cebuli itp.

nie częściej niż co 4 lata

kapusta, kalafior, kalarepa, rzodkiewka, rzepa, rzodkiew, chrzan, jarmuż, brokuł, pietruszka, cykoria, groch, burak ćwikłowy

nie częściej niż co 3 lata

fasola, ogórek, sałata, czosnek, seler, marchew

nie częściej niż co 2 lata

cebula, por

Uprawa współrzędna

Równoczesna uprawa różnych gatunków obok siebie umożliwia racjonalne wykorzystanie przestrzeni na działce.  Sadząc rośliny na przemian w rzędzie albo przemiennie rzędowo bazuje się również na wzajemnym oddziaływaniu roślin. Przy planowaniu nasadzeń określonych gatunków roślin należy kierować się przykładami dobrego sąsiedztwa. Zestawienie gatunków dla upraw współrzędnych przedstawia poniższa tabela.

Gatunek

Dobre sąsiedztwo

Burak ćwikłowy

Cebula, czosnek, ogórek, sałata

Cebula

marchew, ogórek, sałata, seler,

Fasola szparagowa

Burak ćwikłowy, kapusta, marchew, ogórwk, sałata, rzodkiewka

Groch

Kapusta, marchew, por, rzodkiewka, sałata, szpinak

Kapusta

Fasolka szparagowa, groch, pomidor, por, sałata, seler, rzodkiewka

Marchew

Cebula, fasola szparagowa, groch, pomidor, por,  sałata, szpinak, rzodkiewka

Ogórek

Burak ćwikłowy, cebula, fasola, kapusta, sałata, seler, szpinak

Por

Kapusta, marchew, pomidor, sałata, rzodkiewka.

Rzodkiewka

Fasola, groch, kapusta, marchew, pomidor, por, sałata, szpinak

Sałata

Burak ćwikłowy, cebula, fasola, marchew, ogórek, pomidor, por, rzodkiewka

Seler

Czosnek, kapusta, pomidor, ogórek

Ziemniak

Czosnek, szpinak

Naturalną, biologiczną formą ochrony upraw jest łączenie nasadzeń gatunków, które wzajemnie chronią się przed szkodnikami. Przykładem jest  cebula i marchew, którym olejki lotne na przemian odstraszają śmietkę cebulankę oraz połyśnicę marchwiankę. Pomiędzy grządkami roślin warzywnych warto stosować też wsiewki ziół (tj. koper, szałwia, bazylia, tymianek, rozmaryn, bylica), których zapach odstrasza niektóre szkodniki i gryzonie. Podobne właściwości, ale w stosunku do bakterii i grzybów mają związki lotne zawarte w czosnku i cebuli. Warzywa te posadzone pomiędzy truskawkami zapobiegają szarej pleśni.

dr inż. Anna Ewa Michowska

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 15 kwietnia 2021 r.

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 15 kwietnia 2021 r.

W dniu 15 kwietnia 2021 r. odbyło się 9 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie odbyło się w trybie on-line.

Krajowy Zarząd PZD omówił ważne dla Związku sprawy finansowe, w ramach których przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2020 i preliminarz finansowy na 2021 r. kolejnego Okręgu PZD, a także szczegółowo zapoznał się z informacją w sprawie sprawozdań finansowych okręgów za 2020 rok. Krajowy Zarząd PZD zapoznał się również ze zbiorczym sprawozdaniem z Funduszu Rozwoju ROD jednostek okręgowych za 2020 r. Wszystkie sprawy finansowe zostały szczegółowe przedstawione i zreferowane przez Mirosławę Marks – Główną Księgową PZD.

Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariola Kobylińska przedstawiła projekty dokumentów w sprawie likwidacji i regulacji prawnych ROD: „Suchynia” w Kraśniku i ROD „Podzamcze” w Szczytnej. Krajowy Zarząd PZD podjął w tych sprawach stosowne uchwały.

Krajowy Zarząd PZD na wniosek Okręgowego Zarządu PZD i zarządu ROD pozytywnie rozpatrzył wniosek o prolongatę spłaty pożyczki udzielonej przez Krajowy Zarząd PZD zarządowi ROD „Brzeg” w Brzegu.

W związku z ogłoszeniem konkursów jubileuszowych, zaszła konieczność nowelizacji zasad przetwarzania danych osobowych w wykazie uczestników konkursów i Krajowy Zarząd PZD podjął w tej sprawie stosowną uchwałę. Projekt uchwały szczegółowo omówiła r.pr. Monika Pilzak.

Prezes PZD poinformował członków Krajowego Zarządu PZD o ponownym wzroście zainteresowania tematem działek wśród mediów i wystąpieniami do jednostki krajowej w tej sprawie. W związku z tym Krajowy Zarząd PZD zdecydował o pisemnym wystąpieniu do wszystkich Okręgów PZD o szczegółowe zbadanie zjawiska zainteresowania działkami. KZ PZD zdecydował również o opracowaniu i zamieszczeniu na stronie internetowej Związku informacji w sprawie sposobów nabywania prawa do działki w ROD

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył trzy odwołania od uchwał Okręgowych Zarządów PZD: dwa z Okręgu Pomorskiego i jedno z Okręgu Mazowieckiego. Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia odwołań zostały szczegółowo przedstawione przez pracowników Wydziału Prezydialnego: Zofia Rut-Skórzyńska-kierownik Wydziału oraz Marcin Juszczel i Anna Mioduszewska.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się również i przyjął przygotowaną przez Monikę Pawlińską – starszy specjalista ds.kadr i administracji z cykliczną informacją nt. pracy biur Okręgów w okresie pandemii za okres 6-9 kwietnia br.  Temat ten jest omawiany na każdym posiedzeniu KZ PZD, tak aby na bieżąco reagować na pojawiające się problemy w funkcjonowaniu biur Okręgów. Większość biur pracuje stacjonarnie, niektóre w sposób hybrydowy, zapewniając pracownikom i działaczom bezpieczne warunki sanitarne.

Na koniec posiedzenia Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyznania odznaczeń związkowych.    

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn.”Reportaż z ROD”

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn.”Reportaż z ROD”

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn.”Reportaż z ROD”

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 98/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłasza konkurs krajowy pn. „Reportaż z ROD”.

Celem konkursu jest zaprezentowanie przykładów wdrażania i realizacji programów PZD, a w szczególności Otwartego Programu Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwartego Programu Klimatycznego, Programu Bioróżnorodności na Działkach w ROD oraz Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD, a przez to promowanie rodzinnych ogrodów działkowych i pokazywanie ich roli w społeczeństwie w formie reportażu zawierającego informację opisową oraz dokumentację fotograficzną.

Udział w konkursie mogą wziąć instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej na wszystkich szczeblach PZD, instruktorzy ds. ogrodniczych biur okręgów PZD oraz członkowie PZD.

Wymogi dotyczące prac konkursowych:

  1. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: reportaz@pzd.pl. Mogą być również przekazywane w wersji papierowej z załączonym nośnikiem elektronicznym zawierającym zapis tekstu i zdjęć na adres: Polski Związek Działkowców, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.
  2. Materiał fotograficzny winien być wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Zdjęcia cyfrowe powinny mieć wystarczającą rozdzielczość (waga przynajmniej 1000 KB, zapisane jako jpg). W ustawieniach aparatu cyfrowego zwykle wystarcza w tym celu ustawienie rozdzielczości na średnią (medium). Ważne jest zwrócenie uwagi na staranny wybór zdjęć (zgłoszenia będą oceniane również na ich podstawie).
  3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 5 stron wydruku w formacie A4 po około 1800 znaków na stronie.
  4. Jeśli praca konkursowa dotyczy działek w ROD, wymaganych jest przedstawienie nie mniej niż 10 zdjęć z co najmniej 3 różnych działek w ROD obrazujących temat. W pracy musi znaleźć się nazwisko użytkownika działki, a także jego zgoda na publikację zdjęć.
  5. Prace zgłaszane do konkursu muszą być własne i nie publikowane wcześniej.
  6. Razem z pracą konkursową należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (załączony poniżej)

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2021 r.

Oceny prac konkursowych dokona specjalna Komisja Konkursowa powołana przez Krajowy Zarząd PZD. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny komisji konkursowej do dnia 31 października 2021 r.

Nagrodami w konkursie są:

a)             I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości  4 000 zł;

b)            II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości  3 500 zł;

c)             III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości  3 000 zł;

d)            Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości  2 000 zł.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa PZD.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców 

Załączniki:

1)     Uchwała nr 98/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Reportaż z ROD”

2)     Kwestionariusz udziału w konkursie

3)     zawiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursów.

Krajowy Zarząd w sprawie zezwoleń na wycinkę drzew owocowych w ROD

Krajowy Zarząd w sprawie zezwoleń na wycinkę drzew owocowych w ROD

W dniu 8 kwietnia br. Krajowy Zarząd PZD omówił pojawiający się ostatnio problem kwestionowania przysługującego działkowcom zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew owocowych. Jak już informowaliśmy, niektóre organy forsują niekorzystną wykładnię, z której wynika, że działkowcy powinni uzyskiwać takie zezwolenie pod rygorem kar pieniężnych. Działanie to prowadzi do pogorszenia sytuacji działkowców, którzy – przy tak niekorzystnej interpretacji – będą narażeni na ponoszenie opłat za wycinkę lub na administracyjne kary pieniężne za usuwanie drzew owocowych bez zezwolenia. Z tego względu Krajowy Zarząd PZD uznał, że przedmiotowa sprawa jest na tyle poważna, że należy ją całościowo przeanalizować pod względem prawnym. Dlatego wystąpiono do wszystkich jednostek terenowych PZD o przygotowanie opinii prawnej przez radcę prawnego lub prawnika obsługującego okręg oraz ROD. Wszystkie te opinie potwierdziły, że z obowiązujących przepisów wynika zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew owocowych z terenów ROD. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD przyjął w tej sprawie odrębne stanowisko, które poniżej publikujemy w całości.

TT

PRZEDŁUŻENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DO 18 KWIETNIA

PRZEDŁUŻENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DO 18 KWIETNIA

Obecne obostrzenia zostaną przedłużone do 18 kwietnia – poinformował dzisiaj na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Restrykcje miały początkowo obowiązywać do 9 kwietnia jednak w związku z sytuacją jaka dzieje się w szpitalach dot. ilości zajętych łóżek, podjęto decyzję o przedłużeniu obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

KOMUNIKAT w sprawie dyżuru telefonicznego w dniu 2 kwietnia 2021 roku

KOMUNIKAT w sprawie dyżuru telefonicznego w dniu 2 kwietnia 2021 roku

KOMUNIKAT

w sprawie dyżuru telefonicznego w dniu 2 kwietnia 2021 roku

 

W dniu 2 kwietnia br. (piątek) wszystkie biura Jednostek PZD będą nieczynne z uwagi na rozpoczynające się święta wielkanocne. Z tego względu w tym dniu nie odbędzie się telefoniczny dyżur telefoniczny obsługiwany przez pracowników merytorycznych Związku.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy. Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z porad naszych pracowników po świętach w przyszłym tygodniu.

 

KRAJOWY ZARZĄD PZD