Walne zebranie sprawozdawcze w ROD Irys w Mysłowicach

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD Irys w Mysłowicach

W dniu 30.03.2023r. w Domu Działkowca ROD „Irys” w Mysłowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 rok.

Na ten uroczysty dzień zaproszeni zostali: Prezydent Miast Mysłowice Dariusz Wójtowicz oraz członek Krajowej Rady PZD Jan Kwiatkowski.

Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej. Przyjęto plan pracy i preliminarze finansowe na 2023 rok.

W spokojnej i rzeczowej dyskusji podkreślono wkład pracy członków zarządu, bardzo dobrą współpracę z Prezydentem Miasta oraz uzyskano deklaracje, dalszej pomocy finansowej i fachowego doradztwa z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta w rozwiązywaniu problemów ROD.

W ocenie uczestników zebranie przygotowane było perfekcyjnie przez Zarząd i Prezes Kazimierę Topka.

Opracowała:

Dominika Wojciechowska

Wiosna w Zespole Szkół Katolickich w Zabrzu

Wiosna w Zespole Szkół Katolickich w Zabrzu

WITAJ WIOSNO – hura, hura, tak dzieci witały wraz z Panią Dyrektor z Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu z klas od 1 do 3 zaproszone babcie oraz prezesa ROD Nasza Palma Grażynę Żmijewską – Domżol   na terenie szkoły by uczcić pierwszy dzień wiosny przypadający na dzień 21.03.2023 r. mając przygotowany program piosenek o wiośnie. Prezes ROD Nasza Palma Grażyna Żmijewska- Domżol przybyła na spotkanie w swoim ubiorze, w którym na co dzień pracuje na działce i zaprezentowała podstawowe narzędzia do sadzenia, pielenia, siania i uprawy. Pytań nie było końca, takie było zainteresowanie nie tylko narzędziami, ale też w jaki sposób sadzimy, kiedy siejemy można by było wymieniać dużo i sprawiło mi to ogromną radość, że rośnie nam przyszłe pokolenie działkowców.

Następnie z Panią Wiosną zaprezentowałyśmy w jaki sposób sadzimy bratki do skrzynki balkonowej, żonkile oraz bluszcz. Po tej prezentacji udaliśmy się do klas, a ja z radością przeszłam do klasy 2a i 2b. Tam też przygotowaliśmy stół nakryty folią, rozłożone kubeczki do sadzonek, rękawiczki, ziemię i łopatkę oraz cebulki dymki i nasiona koperku. Po wytłumaczeniu w jaki sposób sadzimy cebulki dymki dzieci przystąpiły do sadzenia mając mnóstwo pytań, czy wystarczy ziemi w kubeczku, czy ziemie należy ubić i itd. Dla mnie cudowne i niezapomniane chwile kontaktu z zainteresowanymi dziećmi.

Dziękuję organizatorom Zespołu Szkół Katolickich, że tak ważny obecnie temat związany z ekologią- dbałość o uprawę jarzyn ekologicznych, zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz czyste powietrze został zauważony i mam nadzieję, że będzie kontynuowany i serdecznie do tego zachęcam. Dla mnie prezes ROD Nasza Palma niezapomniane chwile i nadzieja na to, iż nasza praca działkowców dla Zabrza nie pójdzie na marne i będą godni następcy z Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie prezes ROD Nasza Palma Grażyna Żmijewska-Domżol

Narada szkoleniowa dla SSI i warsztaty w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku

Narada szkoleniowa dla SSI i warsztaty w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku

Aby do wiosny, tak często mówią działkowcy, oczekując po zimie powrotu na swoją działkę. I już przyszła, rośliny budzą się z zimowego letargu, a my przygotowujemy rozsady i planujemy co będzie w warzywniku. A może tym razem inaczej go urządzimy?

Dlatego też w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku, w dniu 28 marca 2023 roku  przeprowadzono szkolenie dla Społecznej Służby Instruktorskiej.

To spotkanie podzielono na dwa etapy:

  • szkolenie – uprawy warzyw w skrzyniach,
  • warsztaty – wykonanie ozdób świątecznych.

Lucyna Cyrek przedstawiła prezentację – uprawy warzyw w skrzyniach.

Podwyższone rabaty warzywne to doskonały pomysł na urządzenie praktycznego warzywnika. Podwyższone grządki pozwalają uprawiać warzywa na niewielkiej powierzchni, ułatwiają pielęgnację warzyw czy ziół i wprowadzają porządek w ogrodzie. Dobre rozwiązanie dla osób starszych i mniej sprawnych fizycznie. Dodatkową zaletą warzywnika na podwyższonych grządkach jest jego funkcja ozdobna.

Omówiono sposoby wykonania skrzyń, kolejność prac przy zakładaniu podwyższonej grządki oraz prawidłowe przygotowanie podłoża- warstwy w skrzyni.

Kolejnym  punktem spotkania SSI były warsztaty – wykonanie ozdób świątecznych. Święta Wielkanocne już za dwa tygodnie, dlatego to dobry czas, aby pobudzić zmysły do przygotowania świątecznych dekoracji. Piętnaście Pań ze Społecznej Służby Instruktorskiej i dwóch odważnych Panów, pod kierunkiem koordynatorki warsztatów, Pani Moniki, przez 2 godziny tworzyło świąteczne kompozycje. Co wykonano? Ile Pań, tyle pomysłów na świąteczne dekoracje i tyle też kompozycji.

Prym wiodły własnoręcznie zdobione stroiki, które pięknie będą się prezentować na świątecznych stołach.

Na szkoleniu wykonano także różnego rodzaju świąteczne figurki – zajączki, baranki, ozdobne koszyczki. Każda z Pań przygotowała wielkanocna pisankę. Tak wykonane ozdoby mają wyjątkową zaletę – będą niepowtarzalną ozdobą w naszym domu. Ale na tym nie koniec. Kolejną zachwycającą propozycją przedstawioną przez Panią Monikę była choinka i wieniec, wykonane z jajek. Piękne ozdoby, bardzo pracochłonne i wymagające cierpliwości.

Nieszablonowe spotkanie, oryginalne i niecodzienne, prawie w damskim gronie. Miła atmosfera, współpraca, rozmowa i śmiech. Liczę na to, że po tych warsztatach, Panie w swoich ogrodach będą organizować szkolenia i zintegrują społeczność ogrodową. A dziś wspólnie przygotowane ozdoby świąteczne pogłębią świąteczną atmosferę.

Lucyna Cyrek

Krajowy Zarząd wyjaśnia zasady rozliczania kosztów pośrednich w ramach programu grantowego

Krajowy Zarząd wyjaśnia zasady rozliczania kosztów pośrednich w ramach programu grantowego

W dniach 8-9 marca br. odbyła się narada dyrektorów biur Okręgów PZD, która m. in. zajęła się niezwykle ważnym tematem wykorzystania i rozliczania kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację programu ARiMR. Od kilku miesięcy bowiem jednostki PZD podejmują szeroko zakrojone działania zmierzające do realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Stąd coraz większe zainteresowanie możliwością przeznaczenia części środków z grantów – w ramach kosztów pośrednich – na rozmaite cele powiązane z realizacją przedmiotowego projektu. Wiele ROD zabezpieczyło środki na pokrycie tych kosztów. Jednak zasady w tym zakresie rodziły istotne wątpliwości, których wyjaśnienie było niezbędne z uwagi na możliwość kwestionowania w przyszłości poszczególnych wydatków rozliczanych w ramach kosztów pośrednich. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD podjął intensywne działania, aby ARiMR przedstawiła klarowne stanowisko dotyczące kryteriów kwalifikacji kosztów, które można zrekompensować z określonej części udzielonego grantu. Tego rodzaju stanowisko zostało ostatnio opublikowane jako uzupełnienie tzw. Podręcznika Grantobiorcy (wersja z lutego 2023 roku).

Ze względu na duże zainteresowanie tematem oraz konieczność skrupulatnego przestrzegania ustalonych zasad wydatkowania środków z grantów, Krajowy Zarząd podjął 7 marca br. stanowisko w sprawie zasad rozliczania kosztów pośrednich w ramach projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Dokument ten w sposób kompleksowy i przystępny przybliżył najważniejsze reguły obowiązujące jednostki PZD w przedmiotowym zakresie. Wyjaśnia w szczególności kwestię wydatkowania do 10% wartości grantu na rozmaite cele niezbędne do realizacji projektu, w tym wynagrodzenia osób, dzięki których pracy granty trafiają do ROD i są tam skutecznie wykorzystywane. Przytacza również katalog wydatków, jakie mogą być finansowane z określonej części udzielonego grantu, np. zakup zestawu komputerowego, czy też koszty ubezpieczeń majątkowych na potrzeby realizacji projektu. Ponadto stanowisko położyło specjalny nacisk na konieczność dochowania zasady racjonalności, oszczędności i niezbędności w wykorzystaniu środków z grantu na koszty pośrednie. Przestrzeganie tych zasad jest bowiem warunkiem rozliczenia udzielonego grantu i uniknięcia sankcji umownych, łącznie ze zwrotem środków z odsetkami.

Z tych względów stanowisko Krajowego Zarządu zostało szczegółowo omówione podczas ostatniej narady dyrektorów biur Okręgów PZD, aby reguły wykorzystania kosztów pośrednich zostały najefektywniej wdrożone we wszystkich jednostkach PZD, a zwłaszcza ROD, które realizują omawiany program grantowy.  W tym zakresie niezbędne jest bowiem ścisłe przestrzeganie zasad wynikających z podstawowych dokumentów dotyczących projektu, a zwłaszcza umowy o powierzenie grantu, Regulaminu Konkursu, a także Podręcznika Grantobiorcy. Niezależnie jednakod tego warto zauważyć, że w wielu wypadkach pożądanym rozwiązaniem byłoby wręcz zrezygnowanie z deklarowanych kosztów pośrednich i dokonanie tzw. relokacji środków na wydatki bezpośrednio związane z projektem. Przyczyniłoby się to do efektywniejszej realizacji przedmiotowego programu z korzyścią dla rodzinnych ogrodów działkowych.

W związku z ogromną wagą przedmiotowego tematu zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tekstem stanowiska Krajowego Zarządu PZD z 7 marca 2023 roku w sprawie zasad rozliczania kosztów pośrednich w ramach projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Dokument ten dostępny jest na stronie www.pzd.pl.

 rpr. T. Terlecki        

Sprawozdania finansowe ROD za 2022 r. i preliminarze finansowe ROD na 2023 r.

Sprawozdania finansowe ROD za 2022 r. i preliminarze finansowe ROD na 2023 r.

Wszystkie jednostki PZD w tym    Zarządy ROD zobowiązane  są do  poprawnego zgodnego z prawem sporządzenia sprawozdania finansowego  za 2022 rok.   Krajowy Zarząd  PZD w celu ułatwienia tego zadania wzorem lat ubiegłych Uchwałą nr 442/2022 z 08 listopada 2022 r zatwierdził opracowane  wytyczne dla rodzinnych ogrodów działkowych  w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych ROD za 2022 r., oraz Uchwałą nr 443/2022 z 08  listopada 2022 r. zatwierdził wytyczne w sprawie opracowania preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok. Wyżej wymienione wytyczne zawierające istotną wiedzę  wraz z obowiązującymi drukami zostały przekazane  do Zarządów ROD  oraz omówione na naradach i spotkaniach organizowanych przez okręgi dla, prezesów, skarbnikami i  księgowymi ROD. Krajowy Zarząd zdecydował również o wydaniu broszury zawierającej Wytyczne dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD PZD w 2023 r.  oraz wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 r. i preliminarzy finansowych na 2023 r. Opracowanie to zostało dostarczone bezpośrednio do wszystkich Zarządów ROD.

Zarządy ROD, które  przystąpiły do  Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD mają ułatwione zadanie gdyż  korzystają z umiejętności i  fachowej wiedzy księgowych z OFK,  które w sposób profesjonalny prowadzą księgowość ROD  wraz ze sporządzeniem rocznych sprawozdań finansowych.  Zarządy ROD, które  nabyły i stosują program komputerowy DGCS PZD SYSTEM   skorzystają z wielu rozwiązań, w tym również z możliwości sporządzenia i wydrukowania  z programu wszystkich  sprawozdań finansowych na obowiązujących w PZD drukach.   Zarządy ROD, które nie  nabyły programu DGCS PZD SYSTEM i nie przystąpiły do  OFK będą  musiały we własnym zakresie sporządzić sprawozdania finansowe kierując się w/w wytycznymi.  Należy pamiętać iż w każdym przypadku sprawozdania i preliminarze finansowe zgodnie z zapisami § 92 statutu PZD podlegają badaniu przez Komisję Rewizyjną ROD a następnie zgodnie z § 64 statutu PZD podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.  Opracowane kompletne sprawozdania i preliminarze finansowe wraz z wymaganymi uchwałami i protokołem komisji rewizyjnej ROD należy w wymaganym terminie przekazać do właściwej terytorialnie  jednostki okręgowej.

Opracowała: M. Marks 

Warszawa,  01.marca 2023 r.

Uroczyste posiedzenie zarządu ROD Powstańców Śląskich w Raciborzu z udziałem włodarzy ziemi raciborskiej

Uroczyste posiedzenie zarządu ROD Powstańców Śląskich w Raciborzu z udziałem włodarzy ziemi raciborskiej

Racibórz, miasto w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w powiecie raciborskim, który nazywany jest „zielonymi płucami” Śląska, zachwyca swoją różnorodnością. W Raciborzu funkcjonuje 8 ROD,  największym ogrodem jest Rodzinny Ogród Działkowy „Powstańców Śląskich”, który liczy 844 działek rodzinnych, usytuowanych na 14 koloniach o powierzchni 30,5692 ha. Pierwsze wzmianki o ogrodzie pochodzą z 1923 roku. Od dwóch kadencji pracami zarządu kieruje Pani Bożena Detyna.

21 lutego 2023 roku prezes zarządu, ROD Powstańców Śląskich z Raciborza zorganizowała uroczyste, poszerzone posiedzenie zarządu, o Komisję Rewizyjną i gospodarzy ogrodu oraz osoby obsługujące biuro. W tym odświętnym posiedzeniu udział wzięli również włodarze ziemi raciborskiej:

  • Pan Dariusz Polowy, Prezydent Miasta Raciborza,
  • Pan Grzegorz Swoboda, Starosta Raciborski,
  • Lucyna Cyrek, sekretarz Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach.

Luty, to miesiąc w którym zarządy ROD dokonują podsumowania prac za ubiegły rok, a także kreślą plany na bieżący rok i kolejne lata. Tak też było podczas tego posiedzenia, Pani prezes, dokonała szczegółowej analizy wykonanych zadań w ogrodzie. I to był bilans pokaźnych zysków. Zarząd dla Ogrodu pozyskał w 2022 roku 427 110,00 zł dodatkowych środków. 

  • ROD wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, otrzymując łącznie 97 110,00 zł. Zostały utwardzone aleje ogrodowe i wykonany zjazd z drogi wojewódzkiej nr 916 na kolonię Tulipan 10;
  • Ogród z Urzędu Miasta Racibórz otrzymał dotację celową w wysokości 50 000,00 złotych na wykonanie sieci wodnej kolonii Tulipan 9,
  • ROD z OZ Śl. Katowicach otrzymał dotację celową w wysokości 30 000,00 zł na wykonanie sieci wodnej kolonii Tulipan 9,
  • ROD wystąpił do Krajowej Rady w Warszawie z wnioskiem o pożyczkę 100 000 zł niskoprocentową, która została przyznana na wykonanie sieci energetycznej na kolonii Tulipan 9.
  • Pani Bożena Detyna, napisała indywidualny wniosek z ROD do ARiMR. Wartość Projektu to 150 000,00 zł z przeznaczeniem na cztery zadania. ROD zakończył realizację trzech zadań (sieć energetyczna Tulipan 9, zakup rębaków, szkolenia z zakresu kompostowania i 12 wykładów o bioróżnorodności). Zarząd realizuje już ostatnie zadanie (montaż drewnianych tablic edukacyjnych o roli ROD). Planowany termin zakończenia zadania – maj 2023 roku. 

Należy podkreślić, że bardzo dużym przedsięwzięciem, potrzebnym dla ogrodu była realizacja zadania, polegająca na wykonaniu zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 916 na ROD. Pani prezes wymieniła jeszcze wiele innych zrealizowanych prac, wykonanych z partycypacji działkowców tego ogrodu.

Na przestrzeni lat ten ogród się zmieniał, tu ciągłe zachodzą zmiany poprzez prowadzone inwestycje i remonty. Infrastruktura ogrodu jest modernizowana a Dom Działkowca jest jego wizytówką.

Pani Bożena Detyna, prezes zarządu zwróciła się z podziękowaniem do Pan Dariusza Polowego Prezydenta Miasta Raciborza oraz Pana Grzegorza Swoboda, Starosty Raciborskiego z serdecznymi podziękowaniami za przychylność, wsparcie i pomoc Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu Powstańców Śląskich a także Pani Lucynie Cyrek za pomoc, wsparcie a także doradztwo. Wyraziła wdzięczność włodarzom ziemi raciborskiej za udział w tym posiedzeniu „… dla naszego ogrodu to wyróżnienie, ale także przykład dobrych partnerskich relacji…”

Podziękowała zarządowi i komisji rewizyjnej ROD, a także gospodarzom za poświęcony czas, dbałość o ogród i prace na jego rzecz.

Poinformowała też, że Zarząd w lutym 2023 roku wystąpił z nowym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach o dotację na 2023 roku celem utwardzenie kolejnych alejek na Tulipan 9.

Bardzo owocne posiedzenie, duże zaangażowanie zarządu w realizację działań statutowych. Dziękuję pięknie Pani Prezes tego ogrodu za jej kreatywność, energię, pomysłowość i prowadzenie ogrodu.

Lucyna Cyrek