Konkursy Krajowe PZD

Konkursy Krajowe PZD

Szanowni Państwo, upływa termin przesyłania zgłoszeń do konkursów Krajowych PZD „Warzywnik Roku 2023” oraz „Owoce z mojej działki 2023”. Wszystkich działkowców zachęcamy do udziału. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej do linkiem:

http://pzd.pl/artykuly/27428/114/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-5-kwietnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-Warzywnik-Roku-2023.html

http://pzd.pl/artykuly/27427/114/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-5-kwietnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-Owoce-z-mojej-dzialki-2023.html

Uprawiajmy własne warzywa i owoce!

Uprawiajmy własne warzywa i owoce!

Zdrowe odżywanie to już nie tylko moda, ale przybierający na znaczeniu trend związany z naszą dbałością o zdrowie własne i najbliższych. A ma to coraz silniejsze uzasadnienie, chociażby w charakterze obecnego rynku żywnościowego, na którym pojawia się coraz więcej produktów mocno przetworzonych, z konserwantami i innymi chemicznymi dodatkami. Nie bez znaczenia jest też stan naszego zdrowia, zagrożony m.in. przez postępującą plagę otyłości, która w dużej mierze jest wynikiem niewłaściwego odżywiania. Okazuje się np., że wg raportu Światowej Organizacji Zdrowia, odsetek nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku 7–9 lat wynosi już w Polsce 32%! Niepokojem napawają też prognozy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zakładające, że tylko ze względu na chorobę otyłościową, średnia długość życia w Polsce zmniejszy się w 2050 roku o cztery lata.

Na rynku dostępny jest spory wybór owoców jagodowych, jednak ich ceny są wysokie

Jedzmy zatem zdrowo i odpowiedzialnie, a znakomitą receptą na to jest dieta bogata w warzywa i owoce! Zawierają one bezcenne składniki, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu i zachowania zdrowia, takie jak liczne witaminy, minerały, bioflawonoidy i błonnik pokarmowy. Ograniczają ryzyko otyłości oraz wielu innych chorób. Poza tym regulują trawienie, obniżają poziom cholesterolu, mają działanie adaptogenne, zapobiegają powstawaniu nowotworów, ułatwiają koncentrację i spokojny sen, wpływają też na poprawę naszego ogólnego samopoczucia, kondycji i urody. Warzywa i owoce stanowią podstawę popularyzowanej przez dietetyków piramidy zdrowego żywienia, a we wprowadzonej ostatnio przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego koncepcji talerza zdrowia – powinny stanowić połowę spożywanych przez nas dziennie produktów!

Regularne zakupy świeżych owoców i warzyw mogą stanowić duży miesięczny koszt dla rodziny

 

Najbardziej bogate w wartości odżywcze są warzywa i owoce świeżo zebrane i wytwarzane metodami ekologicznymi – najlepiej więc uprawiać je samemu na własnej działce! Dzięki temu nie muszą znosić długiego transportu ani składowania, nie wymagają też chemicznych zabezpieczeń, przeciwdziałających zepsuciu się. Zebrane we własnym ogródku plony są też wolne od szkodliwej chemii, ponieważ na mniejszą skalę łatwiej jest je uprawiać i chronić przed chorobami i szkodnikami, stosując metody przyjazne środowisku i naszemu zdrowiu.

Ale to nie wszystko! Stale rosnące koszty utrzymania i wysokie ceny żywności mają coraz większy wpływ na jakość naszego życia. Okazuje się, że regularne zakupy świeżych owoców i warzyw mogą być znacznym obciążeniem domowego budżetu i stanowić duży miesięczny koszt dla rodziny. Zatem własny warzywnik, jagodnik lub sad na działce to nie tylko źródło najwyższej jakości żywności, ale także duża oszczędność środków, które wydawalibyśmy na jej zakupy.

 Nabywając warzywa, choćby na lokalnym rynku, nie mamy pewności, czy nie stosowano w ich produkcji np. ochrony chemicznej

Z pewnością warto więc zdecydować się na rozpoczęcie lub zwiększenie powierzchni własnych upraw na działce, ponieważ wynikają z tego tylko same korzyści!

Wychodząc temu naprzeciw, Krajowa Rada PZD wydała książkę „Warzywnik dla każdego” – praktyczny poradnik dla wszystkich, którzy planują założyć i pielęgnować własny warzywnik.

Autorkami książki są dr hab. Barbara Dyki oraz mgr inż. Elżbieta Sikora z Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, wieloletnie współpracowniczki „działkowca” i „Mojego Ogródka”, z ogromnym doświadczeniem i praktyczną wiedzą z zakresu warzywnictwa, dobrze znające działkową problematykę.

Produkty z handlu mogą być narażone na dłuższy transport i przechowywanie

Niezbędna wiedza zawarta w książce przedstawiona jest w jasny i przystępny sposób, aby skorzystać z niej mogli zupełnie nowi i niedoświadczeni adepci warzywnictwa. Jednak i bardziej doświadczeni ogrodnicy znajdą też coś dla siebie – m.in. propozycje ciekawych odmian, gatunków lub nowych sposobów uprawy. Książka uczy m.in. jak zaplanować założenie warzywnika, jakie są metody uprawy warzyw, jakie wybierać gatunki warzyw i ziół, jak je pielęgnować, jak ekologicznie chronić przed chorobami i szkodnikami, a także jak zbierać, przechowywać i przetwarzać plony. W książce zamieszczone są również gotowe pomysły różnych warzywników na cały sezon.

Ta skarbnica wiedzy o amatorskiej uprawie warzyw dostępna będzie w każdym ROD (po trzy egzemplarze) już w październiku! Książkę można też zamówić na www.dzialkowiecsklep.pl Zapraszamy do lektury!

Sławomir Milewski, Wydawnictwo „Działkowiec”

XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD

XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD

Dnia 12 lipca 2023 r. odbyło się XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczył także I Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Pan Bogusław Dąbrowski oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbyło się stacjonarnie w Warszawie.

W trakcie posiedzenia Pan Prezes szczegółowo omówił i zapoznał członków KR PZD z aktualną sytuacją Związku kładąc nacisk na wydarzenia, które mają zasadnicze znaczenie dla rodzinnych ogrodów działkowych zwłaszcza tych w dużych miastach, gdzie tak jak w przypadku Warszawy trwają właśnie prace nad uchwaleniem nowego studium zagospodarowania przestrzeni, które w obecnym kształcie zakłada likwidację kilkudziesięciu warszawskich ogrodów. W tym kontekście tj. dbałości o interesy rodzinnych ogrodów działkowych i konieczności docierania do działkowców Pan Prezes przedstawił stanowisko KR PZD w sprawie konieczności stosowania obowiązujących zasad i opłat wynikających z przyznawania prawa do działki w ROD.

Następnie Krajowa Rada PZD dokonała podsumowania finansowego minionego roku i przyjęła sprawozdanie finansowe PZD za 2022 rok. Sprawozdanie na prośbę Pana Prezesa w zakresie głównych danych finansowych przedstawione zostało przez Główną Księgową – Panią Mirosławę Marks. Do przedstawionych danych finansowych odniósł się również Skarbnik PZD – Pan Piotr Gadzikowski.

Przyjęcie powyższych dokumentów poprzedziło również wystąpienie I Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – Pana Bogusława Dąbrowskiego, który przedstawił ocenę i wnioski na podstawie badania KKR PZD przeprowadzonego w dniach 3-7 lipca br. w siedzibie JK PZD w Warszawie. Przewodniczący podkreślił, że KKR PZD stwierdziła, że przygotowane sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności ustawą o rachunkowości. Wobec czego KKR PZD złożyła wniosek o zatwierdzenia sprawozdania przez Krajową Radę PZD.

Następnie Krajowa Rada PZD zapoznała się z podsumowaniem kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2023 r. Przy tej okazji przeprowadzona została dyskusja nad problemami, które pojawiały się w ROD w trakcie tegorocznych walnych zebrań. Wspólnymi problemami podnoszonymi na walnych zebraniach w całym kraju były potrzeby remontowo-inwestycyjne, problem kosztów i wywozu odpadów z terenów ROD, wjazd na teren ROD pojazdami, wysokość opłat za wodę i energię elektryczną. Głosy w dyskusji zabrali członkowie Krajowej Rady PZD: Piotr Wilms (Gorzów Wlkp.), Jan Molski (Poznań), Krystyna Mazurek (Mazowiecki), Jerzy Adamski (Łódzki) i Bartłomiej Kozera (Opolski).

Podsumowując to zagadnienie Krajowa Rada PZD uznała, że tegoroczna kampania została dobrze przygotowana i przeprowadzona, a walne zebrania spełniły swoje zadania statutowe i zagwarantowały możliwość funkcjonowania ROD w tym roku. Jednakże już teraz należy skupić się na przygotowaniach i rozpocząć działania do przyszłorocznej kampanii sprawozdawczo-wyborczej, w szczególności poprzez merytoryczne przygotowanie kadry.

Kolejną kwestią omówioną w trakcie posiedzenia były aktualne wyniki i realizacja programu grantowego ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”, Prezes PZD zwrócił uwagę, że realizacja programu kosztowała wszystkie szczeble struktury organizacyjnej PZD ogrom pracy i wysiłku angażujące wiele czasu i uwagi, a także potrzebę rozwiązywania problemów, z którymi Związek dotychczas nie miał styczności. Zagadnienie na prośbę Pana Prezesa omówiła Pani Mariola Kobylińska – kierownik WGG, która przypomniała, że na koniec sierpnia br. upływa termin do rozliczenia środków pozyskanych w ramach programu na realizację zakontraktowanych inwestycji, a także szczegółowo przedstawiła kwestie związane z rozliczeniami grantów przez poszczególne okręgi. Obecny etap realizacji programu grantowego, a w szczególności liczba realizowanych zadań i zbliżający się termin na rozliczenie realizacji inwestycji finansowanych w ramach grantów powoduje, że ogrody powinny się spieszyć z ich wykonaniem, gdyż opóźnienie w tym zakresie może skutkować nawet koniecznością zwrotu grantu. Pan Prezes podkreślił, że jest to sprawa bardzo poważna i w najlepszym interesie Związku jest to, aby dokładnie rozliczyć realizację projektów w ramach programu. Następnie w dyskusji głos zabrali: Pan Marian Sekulski, który poinformował o stanie realizacji projektów grantowych w Okręgu w Koszalinie oraz Pan Grzegorz Tasarz, który poinformował, że Okręg w Częstochowie przeprowadził kontrole we wszystkich ROD, które realizują granty i nie wykazały żadnych problemów, także należy oczekiwać, że wszystkie zostaną rozliczone bez komplikacji.

Następnie Krajowa Rada PZD zajęła się omówieniem zagadnienia dotyczącego aktualnego stanu regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Stan regulacji prawnego gruntów ROD na prośbę Pana Prezesa omówiła szczegółowo Pani Mariola Kobylińska (Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami), która zwróciła uwagę, że kontekście przypadającego na bieżący rok 10-lecia obowiązywania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, należałoby oczekiwać dużo lepszych wyników dotyczących regulacji prawnej gruntów w oparciu o przepisy Ustawy. Wobec czego Krajowa Rada PZD zaapelowała do Okręgów, w których te problemy w dalszym ciągu występują. Głos w dyskusji zabrał Prezes Okręgu we Wrocławiu Pan Janusz Moszkowski, który wskazał, że w przypadku Wrocławia działania odnoszą skutki, gdyż przewiduje się, iż do końca roku lub na początku kolejnego Okręgu we Wrocławiu osiągnie 100 % regulacji stanu prawnego. Pan Prezes PZD wskazał z kolei, że temat był również dyskutowany w trakcie posiedzeń Krajowego Zarządu PZD i uzgodnione zostało, żeby w najbliższym czasie zwołać posiedzenie KZ PZD z udziałem przedstawicieli Okręgów, w których są największe problemy.

Prezes PZD poinformował członków Krajowej Rady PZD o rezygnacji z mandatu członka KR PZD oraz Prezesa Okręgu i członka OR Sudeckiej przez – Pana Henryka Malika.

Następnie Krajowa Rada przeprowadziła szeroką dyskusję w sprawach do opracowania przez Związek, które wynikają z praktyki ROD. Pośród dyskutowanych tematów znalazły się zagadnienia takie jak: fotowoltaika w ogrodach działkowych i na działkach, zmiany klimatyczne tj. propozycje ujęcia zagadnienia w ramach nowych przepisów dla ROD, przywrócenie działkom pierwotnego charakteru uprawowego, problemy dostępności wody i basenów ROD, sprawy poziomu sanitarnego w ROD i jak ma to miejsce w niektórych ROD obowiązku wyposażania ROD w sieci kanalizacyjne.

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było przedstawienie przez Pana Bartłomieja Piecha Dyrektora Biura Prawnego PZD projektu i uzasadnienia uchwały KR PZD w sprawie zainicjowania działań skierowanych na nowelizację ustawy prawo wodne. Po prezentacji i niezbędnych wyjaśnieniach, projekt został skierowany do Komisji Uchwał i Wniosków.

Krajowa Rada PZD wybrała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie: Józef Noski, Robert Klimaszewski, Mieczysław Kamiński, Grzegorz Kurczuk, Jadwiga Miller, Józef Romanowski i Czesław Warych. Komisja po zapoznaniu się z projektami dokumentów oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji przedstawiła, a Krajowa Rada w głosowaniach przeprowadzonych przez Prezesa PZD jednogłośnie podjęła następujące dokumenty:

1)     Uchwałę nr 1/XIX/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2022 rok;

2)     Uchwałę nr 2/XIX/2023 w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2023 roku;

3)     Uchwałę nr 3/XIX/2023 w sprawie realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

4)     Uchwałę nr 4/XIX/2023 w sprawie oceny realizacji przez PZD regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 i 75 ustawy o ROD i dalszych działań z tym związanych;

5)     Uchwałę nr 5/XIX/2023 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Pana Henryka Malika;

6)     Uchwałę nr 6/XIX/2023 w sprawie zainicjowania działań skierowanych na nowelizację ustawy prawo wodne;

7)     Stanowisko w sprawie konieczności stosowania obowiązujących zasad i opłat wynikających z przyznawania prawa do działki w ROD.

Materiały z XIX posiedzenia KR PZD znajdą się w najbliższym wydaniu  „Biuletynu Informacyjnego”.

MJ

W sobotę spacer po ogródkach działkowych z zabytkowymi altankami

W sobotę spacer po ogródkach działkowych z zabytkowymi altankami

Spacer po ogródkach działkowych to część projektu Szychta Kreatywna/Fajrant na Gwarku, który realizuje Muzeum Śląskie. W czasie wakacji odbędą się dwa takie spacery. Podczas pierwszego, w najbliższą sobotę, chętni zobaczą i posłuchają o jednych z najstarszych ROD w Katowicach.

Ogródki działkowe im. Tadeusza Kościuszki mają ponad sto lat. Oficjalne zarejestrowanie ogrodu nastąpiło w roku 1909. Jego nazwa brzmiała wówczas „Towarzystwo Ogródków Działkowych przy Parku Kościuszki”.

Na ternie ogródków znajdują się zabytkowe altanki, które są prawnie chronione.

Wędrówkę poprowadzi dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny. To mieszkaniec Katowic, absolwent i pracownik wydziału architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który zajmuje się historią architektury współczesnej oraz ochroną dziedzictwa kultury najnowszej.

Udział w spacerze jest bezpłatny.

źródło: bomega.pl

Festyn pro – ekologiczny zachęcający do kompostowania

Festyn pro – ekologiczny zachęcający do kompostowania

Za nami dwa z trzech eventów zorganizowanych w ramach zbiorowego wniosku ROD Ligonia, które otrzymało dofinansowanie unijne w konkursie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Przypomnijmy, że jedynym z zadań, które uzyskało dofinasowanie jest przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej zachęcającej do kompostowania, w ramach której zaplanowano przeprowadzenie m.in. trzech festynów mających na celu integrację społeczności lokalnej jak i zachęcającej do kompostowania. W ramach realizacji programu już dzisiaj na tereny wszystkich ROD trafiły plakaty informacyjne dotyczące kompostowania. Również w ramach tego zadania przygotowano wiele gadżetów promujących całą akcję.

W dniach 29 kwietnia na terenie ROD „Szarotka” w Siemianowicach Śląskich oraz 6 maja na terenie ROD „Ligonia” w Katowicach – lidera projektu – odbyły się dwa otwarte festyny, których celem było przeprowadzenie wykładów pro ekologicznych związanych z tematyką kompostowania. W tym celu nawiązano współpracę ze stowarzyszeniem „Wolna Herbata” na co dzień działającego na rzecz ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałania wszelkiego rodzaju dyskryminacji oraz promocji kultury, promowania integracji społecznej oraz działania na rzecz wspierania harmonijnego rozwoju człowieka. Wykład przeprowadzony przez specjalistę był okazją dla działkowców do zwiększenia swojej wiedzy na temat kompostowania.  Tematem przewodnim było „Wermikompostowanie, czyli jak pokochać dżdżownice”. W trakcie wykładów uczestnicy dowiedzieli się:

  • Jak i dlaczego kompostować.
  • Wermikompostowanie. Co to jest i jak działa.
  • Plusy i minusy posiadania kompostownika.
  • Kompostownik z zastosowaniem dżdżownic.
  • Prowadzenie i utrzymanie kompostownika oraz rozwiązanie pojawiąjących się problemów.

Wykład połączony był z częścią warsztatową, w którym przeprowadzano pokaz zakładania kompostownika. Pokaz jak i wykład spotkały się z zainteresowaniem ze strony działkowców, którzy z zaciekawieniem wysłuchali przemówień jak również zabierali głos w czasie dyskusji dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Miło było słyszeć słowa zadowolenia z tego typu formy zajęć zorganizowanych na terenie ROD.

Dla uczestników festynu również tych najmłodszych przygotowano wiele atrakcji. Każdy oprócz otrzymania gadżetów i materiałów promocyjnych całą akcję mógł wspólnie biesiadować przy grillu.  Dla dzieci przygotowano plac zabaw oraz zabawy animatorów.

Do odbycia pozostał jeszcze jeden festyn, który będzie miał miejsce w dniu 3 czerwca o godz. 14, na terenie ROD „Górnik” w Sosnowcu, przy ul. Kombajnistów (teren świetlicy ROD) na który wszystkich serdecznie zapraszamy.

MM