Narada szkoleniowa instruktorów ds. ogrodniczych i SSI

Narada szkoleniowa instruktorów ds. ogrodniczych i SSI

24 listopada br. w Warszawie odbyła się narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych, a także zaproszonych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI)  różnych okręgów PZD. Spotkanie zostało zorganizowane przez biuro KR PZD, a  Okręg Mazowiecki reprezentowały instruktorki SSI – Katarzyna Maśna (z ROD „Fort Szczęśliwice” w Warszawie) i Anna Skrzypiec (z ROD „Skowronek” w Kajetanach), a także główny specjalista ds. ogrodniczych biura OZM PZD Maciej Aleksandrowicz.

Naradę otworzył i prowadził prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, a towarzyszył mu Pan Edward Galus – prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD, sprawujący także pieczę nada oświatą w PZD z ramienia KR PZD.

W swoim wystąpieniu Prezes PZD położył nacisk na wagę szkolenia nowych działkowców, którzy bardzo często wykorzystują działkę jedynie do wypoczynku, zapominając o jej podstawowej funkcji i przeznaczeniu, czyli różnorodnych uprawach ogrodniczych. Biorąc także pod uwagę umiarkowane zainteresowanie nowych działkowców szkoleniami, prezes uznał za zasadne, aby tego typu szkolenia zyskały odpowiednią rangę i były obowiązkowe, co wymaga stosowanego zapisu w Statucie PZD.

Dodał także, że szkolenia dla nowych działkowców, powinny być bogate w treści dotyczące uprawy konkretnych, zalecanych dla działek w ROD roślin, w tym przede wszystkim roślin sadowniczych, a także warzyw i ziół. Ponadto, należy także zadbać o odpowiedni wymiar czasowy takich szkoleń i dobór doświadczonej kadry kształcącej o wysokim poziomie wiedzy.

Ponadto, Prezes odniósł się do funkcjonowania SSI w ogrodach i zauważył, iż potrzebne jest aktywne poszukiwanie nowych osób chętnych do pracy w ogrodach, które mogłyby być pomocą dla działkowców we właściwym zagospodarowywaniu działek. Mimo, iż w Okręgach działają instruktorzy SSI, to coraz częściej spotkać się można z brakiem zainteresowania pełnieniem tej funkcji, a także rezygnacją osób pełniących tę funkcję od wielu lat.

W przywołanych przez Prezesa kwestiach wypowiadali się także niemal wszyscy etatowi instruktorzy ds. ogrodniczych, którzy przybliżyli specyfikę prowadzonych szkoleń dla nowych działkowców w Okręgach, a także zwrócili uwagę na napotykane problemy, w tym między innymi na umiarkowaną frekwencję na szkoleniach i słabsze zainteresowanie zajęciami po pandemii, a jednocześnie na popularność  zdalnych form szkolenia. W dyskusji na temat wspomnianych zagadnień zgodzono się, iż należy poszukiwać skutecznych form docierania ze szkoleniami do nowych działkowców, przy pomocy zarządów ROD.

W naradzie brała także udział redakcja miesięcznika „Działkowiec”, która przygotowała ciekawą prezentację promującą uruchomiony niedawno, ogrodniczy portal informacyjny www.mojogrodek.pl, na którym można znaleźć wiele informacji i porad (także w formie wideo lub webinariów), dotyczących uprawy roślin, a także proponowanych gatunków i odmian roślin nadających się na działkę w ROD.

W programie narady przewidziano także wystąpienia instruktorów SSI z różnych Okręgów, którzy przybliżali swoje metody pracy w ogrodach i docierania z wiedzą do działkowców.

Bardzo ciekawą i inspirującą prezentację przedstawiła w tej części spotkania przedstawicielka Okręgu Mazowieckiego, Pani Katarzyna Maśna – instruktorka ogrodowa SSI z ROD „Fort Szczęśliwice” w Warszawie. W swoim wystąpieniu opowiedziała o podejmowanych przez siebie w ogrodzie inicjatywach, które nie tylko edukują, ale także integrują społeczność działkowców, ale także zapraszają do udziału w nich społeczność lokalną. Zauważyła także, iż możliwość pełnienia funkcji instruktora SSI w ogrodzie otwiera bardzo dużo możliwości współpracy z działkowcami i robienia wielu pożytecznych rzeczy dla dobra ogrodu. Wszystko jednak musi opierać się na chęci działania, współpracy z zarządem ROD i podejmowania ciekawych, często nieszablonowych wyzwań, dostosowanych do zainteresowań działkowców, jak i obecnych czasów. Zaprezentowała również bardzo atrakcyjnie przygotowany film, skrótowo przedstawiający działalność powołanego przy ROD „Fort Szczęśliwice”  Klubu Ogrodnika,  w tym między innymi stworzony ogród edukacyjno-pokazowy przy budynku zarządu, czy akcję wymiany sadzonek oraz inne działania podjęte w 2022 roku.

Naradę zakończyła dyskusja, poświęcona bezpłatnym broszurom dla działkowców wydanym w roku obecnym, a także propozycjom kolejnych wydawnictw na rok 2023. W zgodnej opinii uczestników narady, broszury cieszą się dużym zainteresowaniem wielu działkowców i są dużą pomocą w oświacie ogrodniczej.

MA

Polski Związek Działkowców – Okręg Śląski i Polski Alarm Smogowy razem z akcją ochrony jakości powietrza

Polski Związek Działkowców – Okręg Śląski i Polski Alarm Smogowy razem z akcją ochrony jakości powietrza

W dniu 8 września 2022r. na terenie ROD „Radość” w Katowicach, notabene ogrodu, który został zwycięzcą „Wielkiego Konkursu dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” , odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców oraz Polskiego Alarmu Smogowego przy udziale regionalnych mediów.

Celem spotkania była inauguracja wspólnej akcji edukacyjno – informacyjnej na temat problemu spalania liści, gałęzi i innych odpadów roślinnych na terenach ROD. Przypomnijmy, że takie zjawisko często na wielu ROD objawia się w okresie jesiennym, kiedy użytkownicy działek kończąc sezon działkowy, nie zdając sobie sprawy z łamania regulaminu dokonują spalania różnego rodzaju resztek roślinnych.

Takie działanie jest zakazane również przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Należy wiedzieć, że za tego rodzaju działania nakładane są dotkliwe kary – mandat 500 zł lub kara grzywy w wysokości do 5.000 zł.

Dlatego wychodząc na przeciw temu problemowi PZD i PAS nawiązały współpracę w wyniku której na teren prawie 600 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z regionu województwa śląskiego trafiło kilka tysięcy specjalnie przygotowanych plakatów.

To pierwsza tego rodzaju tak szeroka akcja informacyjna przy udziale PAS i PZD. W ten sposób podejmowane są starania aby docierać do świadomości wszystkich pokoleń działkowców, nie tylko poprzez akcentowanie tego problemu na szkoleniach dla nowych działkowców, ale też prowadząc bezpośrednią kampanię oświatowo-informacyjną na terenach ROD.

Na koniec przypomnijmy, że jedyną dopuszczalną formą przetwarzania odpadów zielonych na terenach ROD jest prowadzenie kompostownika na potrzeby własne (zgodnie z § 42 ust.1 Regulaminu ROD działka musi być wyposażona w kompostownik). W świetle obowiązku wyposażenia działki w kompostownik i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w szczególności roślin, wypalanie na terenie ROD teoretycznie nie powinno w ogóle występować.

Zachęcamy również Zarządy ROD do udziału w programie ” „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” prowadzony przez ARiMR. ROD może otrzymać grant w wysokości nawet 150 tyś. złotych na inwestycje pro-ekologiczne w tym np. tworzenie warunków utrzymania zieleni w ramach realizowanych projektów: zapewnienie naturalnego nawożenia, np. poprzez budowę/zakup kompostownika, urządzenia do rozdrabniania gałęzi, miejsca składowania kompostu i ściółki (zrębki, torf, trociny i in.) wykorzystywanych na terenie ogólnym ROD. Realizacja takiego zadania niewątpliwe przyczyni się pozytywnie do ograniczania zjawiska spalania odpadów zielonych na terenach ROD.

Mateusz Macianty – dyrektor biura

Dzień Działkowca w „Jedność – Florian” w Rybniku.

Dzień Działkowca w „Jedność – Florian” w Rybniku.

19 sierpnia 2022 roku  odbyło się Święto Działkowców z ROD „Jedność – Florian” z Rybnika.

 Dom Działkowca i plac zostały pięknie udekorowane, przybrały świąteczny charakter, a zarząd serdecznie witał działkowców oraz zaproszonych gości:

W tej  uroczystości udział wzięli: Pan Piotr Masłowski,  Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik, Pani Lucyna Cyrek, sekretarz Okręgu Śląskiego PZD. Uroczystość rozpoczęto hymnem PZD „Zielna Rzeczpospolita”. Pan Adam Mielnik, prezes zarządu ROD, przedstawił historię ogrodu. Podziękował członkom zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz gospodarzom za pracę, a działkowcom za ich zaangażowanie i dbanie o ogród oraz swoje działki „..ROD Jedność – Florian z roku na rok staje się piękniejszy, rozwija się, i to dzięki Wam drodzy Działkowcy”

Kolejnym punktem uroczystości były wyróżnienia, odznaczenia, nagrody i życzenia.

Pan Adam Mielnik, uhonorował działkowców medalami „ Za zasługi dla ROD”

Zostały ogłoszone wyniki konkursu „ Najładniejsza działka w ROD Jedność – Florian 2022 roku”

Działkowcy z rąk prezesa, otrzymali upominki i dyplomy.

Na tę uroczystość działkowcy przybyli całymi rodzinami, przyszedł upragniony deszcz ale dopisała  wspaniała atmosfera. Zarząd zadbał o oprawę muzyczną oraz wyborny poczęstunek. Uroczystość dała dużo radości i zabawy dzieciom oraz dorosłym.

Lucyna Cyrek

Informator działkowca lipiec 2022

Informator działkowca lipiec 2022

W najnowszym Informatorze „działkowca” m.in. o możliwości składania przez Zarządy ROD wniosków w konkursie ARiMR; dotacjach udzielonych Zarządom ROD przez Krajowy Zarząd w I półroczu 2022 r., ogłoszonych Konkursach Krajowych: „Najpiękniejsza działka Roku 2022”, „Warzywnik Roku 2022”, konkursie fotograficznym „Zatrzymać lato”.

Załącznik plikowy do pobrania

Informator_dziakowca_lipiec_2022.pdf

Lipcowy „Mój Ogródek” – od 20.06 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!

Lipcowy „Mój Ogródek” – od 20.06 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!

W lipcowym wydaniu „Mojego Ogródka” znajdziecie wszystkie ważne informacje o bieżących pracach ogrodniczych, a także cały pakiet inspiracji, praktycznych porad i przepisów na udany sezon na działce.

Koniecznie zajrzyjcie ma nasz portal www.mojogrodek.pl do zakładki rozkład jazdy https://bit.ly/3gO1cnV , w którym znajdziecie aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach – spotkaniach na żywo z ekspertami, czyli live (w każdy czwartek) i webinarach. Jeśli macie problem, zadawajcie pytania – nasi eksperci na nie odpowiedzą!

Lipiec to pełnia lata. Ogród bądź działka może stać się dla nas prawdziwym ukojeniem. W najnowszym „Moim Ogródku” czeka na Was wyjątkowy temat miesiąca „Ogród kojący”, czyli praktyczny poradnik jak zadbać o to, żeby w ogrodzie wykorzystać w największym stopniu jego kojący zmysły potencjał. (str. 4-5)

Szczególnie polecamy artykuły:

 • Warzywnik „doskonały” – Wczesne warzywa szybko się kończą, ale nie należy się tym martwić. Teraz można zacząć prace przygotowawcze pod uprawę kolejnych warzyw. Stworzenie „doskonałego” warzywnika nie będzie wyzwaniem, jakby się mogło wydawać. Bez większego wysiłku można stworzyć łatwy w uprawie, bogaty w gatunki, długo plonujący, atrakcyjny i pachnący warzywnik. Tylko u nas, znajdziecie takie wyjątkowe pomysły na oryginalny ogród warzywny. 
 • Ile wody? – Kwestia zapotrzebowania roślin na wodę staje się szczególnie istotna podczas letnich upałów. Warto przy tym wiedzieć, od czego zależą potrzeby wodne roślin, oraz które z nich wymagają mniej lub więcej wody dla prawidłowego rozwoju. Podpowiadamy jak właściwie dobrać rośliny uwzględniając te potrzeby.
 • Cięcie po owocowaniu – Zabieg cięcia jest rozciągnięty w czasie. Zaczyna się już pod koniec zimy i trwa do poł. V. Później rośliny sadownicze można ciąć w VII–VIII, co jest często pomijane i niedoceniane. A przecież cięcie po zbiorach to dla niektórych gatunków konieczność. Radzimy jak wykonać zabieg, by pozytywnie wpływał na kondycję, kwitnienie i owocowanie.
 • 7 grzechów głównych w uprawie pomidora – Nie zawsze trud włożony w uprawę pomidorów daje zadowalające efekty. Wystarczy jednak poznać najczęściej popełniane błędy i je wyeliminować, aby cieszyć się z pięknie wybarwionych, słodkich i pachnących pomidorów prosto z krzaka. Zebraliśmy najważniejsze problemy i ich rozwiązania, aby móc cieszyć się udanymi plonami. 
 • Antracytowe dodatki – W tym sezonie pojawiła się moda na dekoracje, dodatki, pojemniki, osłonki, ściany murków w kolorze antracytowym – ma on odcień bardzo podobny do czerni – jest od niego dosłownie o ton jaśniejsza, o chłodnym zabarwieniu. Jak umiejętnie wprowadzić taki kolor na działkę?
 • Pomysły na oszczędzanie – Czy w ogródku możemy wprowadzić pewne oszczędności? Tak, to możliwe! Ceny materiałów, robocizny i surowców nieustannie rosną. Nie jest to jednak jedyny powód szukania oszczędności. Kolejny to ambitne plany wykonania całej rabaty lub sporej części ogrodu naraz. Możemy wybrać tańsze materiały i mniejsze sadzonki, ale możemy też zmienić sposób myślenia o ogrodzie, by był mniej czasochłonny i kosztochłonny. Sprawdźcie nasze pomysły na oszczędności w ogrodzie. 
 • Walka z mchem Mech zasiedla nawet najbardziej niegościnne podłoża. Brak korzeni, odporność na suszę i ogromny potencjał do rozsiewania się za pomocą zarodników czynią go trudnym przeciwnikiem. Poznajcie skuteczne metody na pozbycie się mchu z trawnika i trudnych miejsc na działce.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2022”

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn.

„Warzywnik Roku 2022”

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 264/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Warzywnik Roku 2022”.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie:

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu  „Warzywnik Roku 2022”
 2. Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, utrwaloną na nośniku cyfrowym oraz w formie kolorowego wydruku.
 3. Podpisane (czytelnie) „Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego „Warzywnik Roku 2022”.

Zgłoszenia przesyłać należy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na specjalny adres e-mail: warzywnikroku@pzd.pl

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 30 września 2022 r. 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny zgłoszeń konkursowych dokonanych przez Komisję Konkursową, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz osób wyróżnionych w terminie do 31 października 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

a)            I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

b)           II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

c)            III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł;

d)           Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone miejscem I-III otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Zdjęcia nagrodzonych działek zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Załączniki:

 1. Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 264/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2022”.
 2. Regulamin konkursu.
 3. Formularz zgłoszeniowy.
 4. Oświadczenie uczestnika konkursu.