Msza dziękczynna działkowców z ROD „Karolinka” w Cieszynie

Msza dziękczynna działkowców z ROD „Karolinka” w Cieszynie

Tradycją już się stało, że od 1972 roku  w ostatnią niedziele sierpnia lub pierwszą września w Kościele św. Jerzego w Cieszynie odprawiana jest msza święta w intencji działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Karolinka” w Cieszynie. Cała uroczystość jest przygotowywana przez działkowców, również  do mszy służą działkowcy.

W tym roku  dary od działkowców na ołtarz składali :  Prezes ROD pani Małgorzata Możdziara  oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Józef Podejma dziękują za udany rok dla całej społeczności działkowej ROD „Karolinka” w Cieszynie.

 Kazimierz Chmiel

Przewodniczący DR w Bielsku-Białej 

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wznowienia prac nad nowelizacją Statutu PZD

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wznowienia prac nad nowelizacją Statutu PZD

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

 w sprawie wznowienia prac nad nowelizacją Statutu PZD

 

W dniu 13 sierpnia br. Krajowy Zarząd postanowił podjąć na nowo zawieszone prace nad nowelizacją Statutu PZD. Przypomnijmy, że do czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii trwały w tym zakresie intensywne działania. W szczególności specjalna Komisja Statutowa rozpatrzyła większość wniosków zgłoszonych z terenu całego kraju i przygotowywała się do opracowania pierwszej wersji projektu zmiany Statutu. Początkowo bowiem planowano, że nowelizacja zostanie rozpatrzona przez nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD do końca pierwszego półrocza 2020 roku. Jednak z oczywistych względów prace Komisji uległy zawieszeniu, co wstrzymało mocno zaawansowane prace.

Niezależnie od powyższego ostatnie miesiące w sposób niezwykle dobitny wykazały ogromną potrzebę wprowadzenia odpowiednich mechanizmów statutowych, które umożliwią Związkowi i jego poszczególnym strukturom sprawne funkcjonowanie w różnych okolicznościach, a zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych. Dotyczy to przede wszystkim walnych zebrań i możliwości podejmowania przez ten organ najważniejszych uchwał, które pozwalają ROD prowadzić podstawową działalność statutową. W konsekwencji – przy okazji niezakończonych jeszcze prac nad zmianą Statutu – nadarza się doskonała sposobność, aby opracować konkretne rozwiązania prawne odpowiadające na wyzwania, z którymi działkowcy i cały Związek muszą się mierzyć w ostatnich miesiącach. Jednocześnie – jak wspomniano – istnieją także inne niezwykle ważne zagadnienia do rozwiązania, które nie zostały do końca załatwione ze względu na ogłoszony stan epidemii.

Z tych względów, w celu wypracowania optymalnych propozycji statutowych, Krajowy Zarząd uznał za konieczne reaktywowanie prac Komisji Statutowej.  Jednak ze względu na potrzebę rozszerzenia zakresu prac o propozycje dotyczące rozwiązań na wypadek istnienia sytuacji nadzwyczajnych, niezbędne są uprzednie konsultacje wewnątrzzwiązkowe w zakresie zagadnień wymagających nowej regulacji. Chodzi zwłaszcza o mechanizmy usprawniające funkcjonowanie ROD i innych struktur, aby nie doszło do paraliżu organizacyjnego jednostek PZD. W tym zakresie zatem wszystkie okręgi będą przeprowadzać na swoim obszarze konsultacje w sposób umożliwiający jak najszerszemu gronu osób wyrażenie swojej opinii na temat przyszłego kształtu statutu PZD. Krajowemu Zarządowi w szczególności zależy, aby okręgi uzyskały opinię z poszczególnych rodzinnych ogrodów działkowych. Bezpośrednie spostrzeżenia i wnioski organów ROD i członków PZD będą bowiem nieocenionym materiałem, który z pewnością pozwoli wypracować najbardziej optymalne rozwiązania statutowe.

KRAJOWY ZARZĄD PZ

Narada szkoleniowa Prezesów ROD w Zabrzu

Narada szkoleniowa Prezesów ROD w Zabrzu

Delegatura Rejonowa w Zabrzu w dniu 04.08.2020 r. zorganizowała comiesięczna naradę szkoleniową dla prezesów zabrzańskich ogrodów. Spotkanie zorganizowane było pod rygorem obowiązujących obostrzeń sanitarnych. 

Przewodniczący Delegatury – Leszek Bucki, przywitał wszystkich zebranych na spotkaniu. Na początku narady zapoznano wszystkich z uchwałą nr 1/V/2020 KR PZD
w sprawie wzrostu zapotrzebowania na działki w ROD. Z uwagi, iż zawiera ona szereg zadań dla struktur Związku, których realizacja umożliwi zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD. Ogród posiada swoją powierzchnię użytkową i zdarza się niejednokrotnie, że jest możliwość powiększenia terenu ogrodu. Przewodniczący poprosił zebranych prezesów o przeprowadzenie inwentaryzacji terenu i analizie, wystosowanie pism do Urzędu Miasta z prośbą o ewentualne zagospodarowanie terenu ogrodu będący w sąsiedztwie, a nadający się na zagospodarowanie pod nowe ogródki działkowe. Kolejnym punktem narady było przedstawienie pilotażowego projektu „Z wizytą w ogrodzie” zainicjowanego przez Przewodniczącą szkolenia mgr Martę Pawłowską z kamerą gościła w ROD Słoneczne Wzgórze Prezes przedstawił historie ogrodu oraz pochwalił się osiągnięciami jakie do tej pory ogród osiągnął, w ciekawy sposób pokazano uprawę działek, ich estetykę i zagospodarowanie. Prezentując zgromadzony materiał pozwoli zaprosić na spacer po ogrodzie, a dodatkowo promować dany ogród. Na koniec spotkania Przewodniczący przypomniał wszystkim o podjęciu uchwał w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych, przekazując informację do delegatury. Po wyczerpującej dyskusji szkolenie zakończono.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu

Pisma Krajowej Rady PZD do burmistrzów w sprawie rozwoju ROD

Pisma Krajowej Rady PZD do burmistrzów w sprawie rozwoju ROD

Ciągły wzrost zapotrzebowania na działki rośnie nie tylko w dużych miastach, ale również i w tych poniżej 100 tys. mieszkańców. Społeczność jest coraz bardziej świadoma w dążeniu do czystej wody, powietrza i ziemi. Oczekują na tworzenie nowych terenów zielonych, gdzie będą mogli wypoczywać w gronie najbliższych.

Z uwagi na powyższe, na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., członkowie wystąpili z pismami do burmistrzów Obornik, Śremu, Wrześni, Iławy i Fromborka. W pismach tych poruszone zostały lokalne problemy działkowców i Związku oraz ich oczekiwania w stosunku do włodarzy gmin w zakresie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD i braku możliwości ich zaspokojenia przez Związek.

Krajowa Rada PZD zadeklarowała również swoją gotowość do aktywnego włączenia się w tworzenie kolejnych ROD

Poniżej zamieszczamy ww. pisma.

AR

Pisma przekazano do:

  1. Pan Zbigniew Pietkiewicz – Burmistrz Fromborka
  2. Pan Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik
  3. Pan Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu
  4. Pan Tomasz Kałużny – Burmistrz Wrześni
  5. Pan Dawid Kopaczewski – Burmistrz Iławy
Wystąpienia Krajowej Rady PZD do prezydentów miast dotyczące rozwoju ROD

Wystąpienia Krajowej Rady PZD do prezydentów miast dotyczące rozwoju ROD

W związku z narastającym zapotrzebowaniem na działki w ROD, na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., członkowie postanowili zainteresować tematem prezydentów miast. W końcu to w większości od nich zależy, czy w miastach będą powstawały nowe ogrody, oraz czy już istniejące będą miały szansę na lepszy rozwój.

W tym celu, Krajowa Rada PZD przyjęła 22 pisma do prezydentów miast
i 1 pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, w sprawie rozwoju ROD. Pisma te w sposób indywidualny odnoszą się do poszczególnych miast, aktualnie panującej sytuacji związanej z zapotrzebowaniem na działki oraz współpracy
z włodarzami. Krajowa Rada PZD wskazała także na problemy rodzinnych ogrodów działkowych i Związku związane z brakiem nowych terenów, środków na remonty infrastruktury ogrodowej, czy z częściowymi likwidacjami ROD, które – mimo, iż są konieczne i potrzebne dla rozwoju miast – to uszczuplają zasoby terenowe Związku.

 Jednocześnie w pismach tych Krajowa Rada PZD zwróciła się o pomoc
i wsparcie w tworzeniu nowych ogrodów działkowych.

Poniżej zamieszczamy ww. pisma.

AR

1. Pismo do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 

2. Pismo do Prezydent Miasta Łodzi 

3. Pismo do Prezydenta Miasta Świnoujścia

4. Pismo do Prezydenta Miasta Poznania 

5. Pismo do Prezydent Miasta Ruda Śląska

6. Pismo do Prezydenta Miasta Katowice

7. Prezydenta Miasta Gliwice

8. Prezydenta Miasta Sosnowca

9. Prezydent Miasta Zabrze

10. Prezydenta Miasta Tychy

11. Prezydenta Miasta Krakowa

12. Prezydenta Miasta Rzeszowa

13. Prezydenta Miasta Bielska-Białej

14. Prezydenta Miasta Bytom

15. Prezydenta Miasta Szczecin

16. Prezydenta Miasta Torunia

17. Prezydenta Miasta Kutna

18. Prezydenta Miasta Stargardu

19. Prezydenta Zduńskiej Woli

20. Prezydenta Miasta Kielce

21. Prezydenta Miasta Gniezna

22. Prezydenta Miasta Grudziądza

22. Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

Krajowa Rada do Pani Jadwigi Emilewicz Wicepremiera RP w sprawie rozwoju ROD

Krajowa Rada do Pani Jadwigi Emilewicz Wicepremiera RP w sprawie rozwoju ROD

Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., na którym omawiany był temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, zostało przyjęte pismo do Pani Jadwigi Emilewicz – Wicepremiera RP. W piśmie został przedstawiony dorobek Polskiego Związku Działkowców w zakresie budowy ogrodów działkowych, z których korzysta blisko milion polskich rodzin. Jednocześnie, KR PZD zwróciła się o podjęcie dialogu w przedmiocie wypracowania rozwiązań służących rozwojowi ROD.

Ponadto, KR PZD zadeklarowała gotowość do bezpośredniego kontaktu
z resortem, co umożliwi szersze zaprezentowanie problemów i postulatów środowiska działkowców.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst pisma.

AR