Narada szkoleniowa Prezesów ROD w Zabrzu

Narada szkoleniowa Prezesów ROD w Zabrzu

Delegatura Rejonowa w Zabrzu w dniu 04.08.2020 r. zorganizowała comiesięczna naradę szkoleniową dla prezesów zabrzańskich ogrodów. Spotkanie zorganizowane było pod rygorem obowiązujących obostrzeń sanitarnych. 

Przewodniczący Delegatury – Leszek Bucki, przywitał wszystkich zebranych na spotkaniu. Na początku narady zapoznano wszystkich z uchwałą nr 1/V/2020 KR PZD
w sprawie wzrostu zapotrzebowania na działki w ROD. Z uwagi, iż zawiera ona szereg zadań dla struktur Związku, których realizacja umożliwi zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD. Ogród posiada swoją powierzchnię użytkową i zdarza się niejednokrotnie, że jest możliwość powiększenia terenu ogrodu. Przewodniczący poprosił zebranych prezesów o przeprowadzenie inwentaryzacji terenu i analizie, wystosowanie pism do Urzędu Miasta z prośbą o ewentualne zagospodarowanie terenu ogrodu będący w sąsiedztwie, a nadający się na zagospodarowanie pod nowe ogródki działkowe. Kolejnym punktem narady było przedstawienie pilotażowego projektu „Z wizytą w ogrodzie” zainicjowanego przez Przewodniczącą szkolenia mgr Martę Pawłowską z kamerą gościła w ROD Słoneczne Wzgórze Prezes przedstawił historie ogrodu oraz pochwalił się osiągnięciami jakie do tej pory ogród osiągnął, w ciekawy sposób pokazano uprawę działek, ich estetykę i zagospodarowanie. Prezentując zgromadzony materiał pozwoli zaprosić na spacer po ogrodzie, a dodatkowo promować dany ogród. Na koniec spotkania Przewodniczący przypomniał wszystkim o podjęciu uchwał w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych, przekazując informację do delegatury. Po wyczerpującej dyskusji szkolenie zakończono.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu

Pisma Krajowej Rady PZD do burmistrzów w sprawie rozwoju ROD

Pisma Krajowej Rady PZD do burmistrzów w sprawie rozwoju ROD

Ciągły wzrost zapotrzebowania na działki rośnie nie tylko w dużych miastach, ale również i w tych poniżej 100 tys. mieszkańców. Społeczność jest coraz bardziej świadoma w dążeniu do czystej wody, powietrza i ziemi. Oczekują na tworzenie nowych terenów zielonych, gdzie będą mogli wypoczywać w gronie najbliższych.

Z uwagi na powyższe, na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., członkowie wystąpili z pismami do burmistrzów Obornik, Śremu, Wrześni, Iławy i Fromborka. W pismach tych poruszone zostały lokalne problemy działkowców i Związku oraz ich oczekiwania w stosunku do włodarzy gmin w zakresie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD i braku możliwości ich zaspokojenia przez Związek.

Krajowa Rada PZD zadeklarowała również swoją gotowość do aktywnego włączenia się w tworzenie kolejnych ROD

Poniżej zamieszczamy ww. pisma.

AR

Pisma przekazano do:

  1. Pan Zbigniew Pietkiewicz – Burmistrz Fromborka
  2. Pan Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik
  3. Pan Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu
  4. Pan Tomasz Kałużny – Burmistrz Wrześni
  5. Pan Dawid Kopaczewski – Burmistrz Iławy
Wystąpienia Krajowej Rady PZD do prezydentów miast dotyczące rozwoju ROD

Wystąpienia Krajowej Rady PZD do prezydentów miast dotyczące rozwoju ROD

W związku z narastającym zapotrzebowaniem na działki w ROD, na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., członkowie postanowili zainteresować tematem prezydentów miast. W końcu to w większości od nich zależy, czy w miastach będą powstawały nowe ogrody, oraz czy już istniejące będą miały szansę na lepszy rozwój.

W tym celu, Krajowa Rada PZD przyjęła 22 pisma do prezydentów miast
i 1 pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, w sprawie rozwoju ROD. Pisma te w sposób indywidualny odnoszą się do poszczególnych miast, aktualnie panującej sytuacji związanej z zapotrzebowaniem na działki oraz współpracy
z włodarzami. Krajowa Rada PZD wskazała także na problemy rodzinnych ogrodów działkowych i Związku związane z brakiem nowych terenów, środków na remonty infrastruktury ogrodowej, czy z częściowymi likwidacjami ROD, które – mimo, iż są konieczne i potrzebne dla rozwoju miast – to uszczuplają zasoby terenowe Związku.

 Jednocześnie w pismach tych Krajowa Rada PZD zwróciła się o pomoc
i wsparcie w tworzeniu nowych ogrodów działkowych.

Poniżej zamieszczamy ww. pisma.

AR

1. Pismo do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 

2. Pismo do Prezydent Miasta Łodzi 

3. Pismo do Prezydenta Miasta Świnoujścia

4. Pismo do Prezydenta Miasta Poznania 

5. Pismo do Prezydent Miasta Ruda Śląska

6. Pismo do Prezydenta Miasta Katowice

7. Prezydenta Miasta Gliwice

8. Prezydenta Miasta Sosnowca

9. Prezydent Miasta Zabrze

10. Prezydenta Miasta Tychy

11. Prezydenta Miasta Krakowa

12. Prezydenta Miasta Rzeszowa

13. Prezydenta Miasta Bielska-Białej

14. Prezydenta Miasta Bytom

15. Prezydenta Miasta Szczecin

16. Prezydenta Miasta Torunia

17. Prezydenta Miasta Kutna

18. Prezydenta Miasta Stargardu

19. Prezydenta Zduńskiej Woli

20. Prezydenta Miasta Kielce

21. Prezydenta Miasta Gniezna

22. Prezydenta Miasta Grudziądza

22. Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

Krajowa Rada do Pani Jadwigi Emilewicz Wicepremiera RP w sprawie rozwoju ROD

Krajowa Rada do Pani Jadwigi Emilewicz Wicepremiera RP w sprawie rozwoju ROD

Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., na którym omawiany był temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, zostało przyjęte pismo do Pani Jadwigi Emilewicz – Wicepremiera RP. W piśmie został przedstawiony dorobek Polskiego Związku Działkowców w zakresie budowy ogrodów działkowych, z których korzysta blisko milion polskich rodzin. Jednocześnie, KR PZD zwróciła się o podjęcie dialogu w przedmiocie wypracowania rozwiązań służących rozwojowi ROD.

Ponadto, KR PZD zadeklarowała gotowość do bezpośredniego kontaktu
z resortem, co umożliwi szersze zaprezentowanie problemów i postulatów środowiska działkowców.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst pisma.

AR

Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP w sprawie rozwoju ROD

Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP w sprawie rozwoju ROD

W dniu 23 lipca br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD, na której członkowie zapoznali się z informacją w zakresie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD. Ta tendencja wzrostowa jest szczególnie zauważalna od wybuchu pandemii w Polsce. Sygnały płyną zarówno z licznych doniesień medialnych, jak i od samych zainteresowanych. W większości dużych i średnich miast występuje znaczny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Jednocześnie możliwość pozyskania nowych terenów we własnym zakresie jest bardzo ograniczona i to często z przyczyn nie leżących po stronie Związku.

Dlatego też Krajowa Rada PZD skierowało pismo do Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, w którym została przedstawiona aktualna sytuacja Związku, ogrodów działkowych oraz rosnące wśród społeczeństwa zapotrzebowanie na działki. Ponadto, KR PZD zwróciła się o pomoc w zainicjowaniu działań skierowanych na wdrożenie rozwiązań służących rozwojowi ROD, uznając, iż przystąpienie przez Rząd do takich działań spotka się z pozytywnym odbiorem w społeczeństwie.

Ponadto, KR PZD zadeklarowała gotowość do aktywnego włączenia się w realizację projektu w charakterze strony społecznej.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst pisma.

AR

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD – 06.05.2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD – 06.05.2020

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

na terenie ROD

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami na telefonicznych poradach prawnych dotyczących obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD, przypominamy, że w dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła system wywozu śmieci, w tym z terenów ogrodów działkowych.

Do najważniejszych zmian, które ww. nowelizacja wprowadziła należy to, że:

ü   ROD mogą rozliczać wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie deklaracji „śmieciowych”. ROD nie będą już objęte ryczałtową opłatą za wywóz odpadów,

ü   ROD rozliczające wywóz śmieci na podstawie deklaracji „śmieciowych”, nie będą płacić opłat, które przewyższają maksymalne stawki opłat,

ü   w sytuacji podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić, wyrażając pisemną zgodę,

ü   wszyscy są zobowiązani do segregacji śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku przez m.in. ROD będzie skutkowało koniecznością zapłaty „kary” w wysokości co najmniej dwukrotności, a maksymalnie czterokrotności ustalonej opłaty.

Rady gmin i miast zostały zobowiązane dostosować swoje przepisy do aktualnych rozwiązań prawnych wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie 12 miesięcy, czyli do 6 września 2020 r. Część gmin i miast nie czekając na upływ ww. terminu zaczęła już przygotowywać i uchwalać nowe przepisy miejscowe. Część gmin i miast uchwaliła i wprowadziła zmiany w 2019 r. Duża część gmin i miast uchwaliła i wprowadziła zmiany od 1 stycznia 2020 r. (zwłaszcza w zakresie obowiązku segregacji śmieci). Pozostała część gmin i miast aktualnie przygotowuje swoje przepisy miejscowe, zaś pozostałe czekają do ostatniego możliwego terminu tj. do 6 września 2020 r. Istnieją gminy  i miasta, których przepisy miejscowe były zgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie dokonywały w nich żadnych zmian, w szczególności w regulaminach utrzymania czystości i porządku.

Gminy i miasta zmieniając przepisy miejscowe m.in.:

1)      pozostawiają ROD w systemie gminnym, w którym zarządy ROD rozliczają wywóz śmieci na podstawie deklaracji „śmieciowych”, albo podejmują uchwały o wyłączeniu ROD z systemu gminnego (wówczas zarządy ROD muszą zawrzeć umowy z prywatnymi lub komunalnymi podmiotami odbierającymi odpady i indywidualnie wynegocjować zasady odbioru odpadów, w tym wysokość opłat). Część gmin podejmuje też uchwały o włączeniu ROD do systemu gminnego, 

2)      w przypadku ROD w systemie gminnym, rezygnują z pobierania ryczałtowych stawek opłat za wywóz odpadów, które były odgórnie narzucane ROD i naliczane najczęściej od liczby działek ogrodowych, niezależnie od ilości śmieci wytwarzanych na ich terenie,

3)      w przypadku ROD w systemie gminnym, obniżają maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów, aby nie przekraczały one maksymalnych stawek ustawowych. Przypomnijmy, że w 2020 r. maksymalne stawki opłat nie mogą przekroczyć 58,20 zł za odbiór pojemnika o poj. 1100 litrów lub 18,19 zł za odbiór worka o poj. 120 litrów. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności, maksymalne opłaty powinny być ustalone w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r.),

4)      w przypadku ROD w systemie gminnym, wielu zarządom ROD umożliwiono składanie deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko za okresy, kiedy działkowcy przebywają na terenie ROD. Za okresy poza sezonem działkowym, zarządy ROD mogą składać deklaracje tzw. zerowe,  

5)      w przypadku ROD w systemie gminnym, wprowadzają „kary” za brak realizacji obowiązku w zakresie segregacji odpadów. Ich wysokość jest różna w zależności od gminy, miasta (od 2 do 4 krotności ustalonej opłaty).  

Jednocześnie, miasta i gminy ustalają szczegółowe zasady w zakresie segregacji śmieci. Związane to m.in. z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które określa m.in. szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony. Zgodnie z nim, do  30 czerwca 2022 r. miasta i gminy są zobowiązane ujednolicić pojemniki na odpady komunalne. Ma obowiązywać zasada, że segregacji będzie podlegał papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady podlegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Ma być 5 lub 6 rodzajów pojemników na odpady komunalne tj.

1)     niebieski – na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

2)     zielony – na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (ewentualnie tylko na szkło kolorowe)

3)     biały – na odpady ze szkła bezbarwnego, jeżeli miasto lub gmina postanowi o zbieraniu szkła z podziałem na szło bezbarwne oraz kolorowe,

4)     żółty – na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

5)     brązowy – na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

6)     inny – na pozostałe odpady. Kolor pojemnika na odpady zmieszane może dowolnie ustalić gmina np. czarny.

Z powyższego wynika, że na każdej nieruchomości będzie musiał być pojemnik na bioodpady, niezależnie od tego, czy na danej nieruchomości takie odpady są wytwarzane czy też nie (w związku z ich kompostowaniem). Związane jest to z tym, że nie wszystkie odpady organiczne można kompostować. W szczególności nie można wrzucać do kompostowników:  części roślin porażonych przez choroby i szkodniki oraz chwastów w pełnej dojrzałości, które to mogą spowodować, że kompost będzie niezdatny do użytku. Tego typu odpady należy wówczas wyrzucić do pojemnika na bioodpady. W związku z epidemią warto również wspomnieć o wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (dostępnymi na www.gov.pl), zgodnie z którymi odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

W związku z powyższym, z uwagi na przygotowywane i uchwalane zmiany w przepisach miejscowych wydawanych przez rady miast i gmin, zachęcamy zarządy ROD i kolegia prezesów ROD przy wsparciu Okręgów PZD do aktywnego udziału w sesjach rady gmin i miast gdzie uchwalane są zmiany w przepisach lokalnych (w okresie epidemii radni mogą obradować w trybie zdalnym) oraz monitorowania, w tym na stronach internetowych urzędów miast i gmin zmieniających się przepisów zwłaszcza w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarowania odpadami na terenie ROD, które decydują o systemie zbierania i wywozu śmieci z terenów ROD oraz wysokości opłat z nimi związanych, które zarząd ROD pobiera od działkowców w ramach opłaty śmieciowej.

W przypadku uchwalenia przez radę miasta lub gminy przepisów prawa miejscowego niezgodnych z prawem, zarządy ROD, kolegia prezesów przy wsparciu merytorycznym Okręgów PZD (prawników i radców prawnych) powinni informować  o swoich zastrzeżeniach organ nadzoru (wojewodę albo regionalną izbę obrachunkową), jak również skarżyć takie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 5 maja 2020 r.