Narada szkoleniowa dla zarządów ROD jak pozyskać środki z ARiMR

Narada szkoleniowa dla zarządów ROD jak pozyskać środki z ARiMR

W dniu 23 czerwca 2022 roku w siedzibie Delegatury Rejonowej PZD w Rybniku odbyło się spotkanie  pracowników biura  Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach z zarządami rodzinnych ogrodów działkowych. Narada szkoleniowa była zorganizowana w celu szczegółowego omówienia programu grantowego pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Pan Mateusz Macianty, dyrektor biura Okręgu Śląskiego PZD przedstawił cele i założenia programu. Omówił stronę formalną i procedury związane z ubieganiem się o grant.

Pan Maciej Urbańczyk, główny specjalista ds. inwestycji w formie prezentacji multimedialnej   przedstawił merytoryczną część wniosków,  harmonogram oraz budżet projektu.

Wspólnie omówiono poszczególne elementy wniosku i niezbędne załączniki.

Realizacja projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Funduszy Europejskich odbywa się pod patronatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Oddział Regionalny ARiMR dla województwa śląskiego zlokalizowany jest w Częstochowie.

Przedstawiciele zarządów ROD, zadawali szereg pytań dotyczących oceny formalnej i merytorycznej oraz rozliczenia transz grantu. Zarządy ROD są zainteresowane przystąpieniem do konkursu i pozyskaniem dotacji na inwestycje na terenie ROD.

Lucyna Cyrek

Jubileusz 40 – lecia ROD Widok z Raciborza

Jubileusz 40 – lecia ROD Widok z Raciborza

25 czerwca 2022 roku Rodzinny Ogród Działkowy „Widok” w Raciborzu obchodził jubileusz40 -lecia założenia Ogrodu. Uroczystości odbyły się na terenie Ogrodu.

Pani Justyna Deptuła, prezes zarządu dokonała otwarcia uroczystości. Przywitała działkowców oraz zaproszonych gości.

W uroczystości udział wzięli:

 • Pan Dominik Konieczny, wiceprezydent Miasta Racibórz
 • Pani Lucyna Cyrek, sekretarz Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach
 • Pan Józef Józef Małaszczuk, przewodniczący Kolegium prezesów
 • Pan Marian Czerner, przewodniczący Rady Miasta

Prezes zarządu ROD „Widok” w swoim wystąpieniu przedstawiła historię, osiągnięcia i szczególne dokonanie jakim było, połączenie 8 ROD we wspólny ogród – ROD „Widok” . Podziękowała działaczom ogrodowym za ich wieloletnią pracę w zarządach i komisjach ogrodu, a działkowcom za wspólne tworzenie tego ogrodu, oraz dużą troskę o los Naszego  Związku.

Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania.

Pani Lucyna Cyrek, wręczyła Pani prezes ROD dyplom okolicznościowy oraz  puchar z okazji jubileuszu w imieniu Pan Józefa Noskiego, prezesa Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach.  Zwróciła się z życzeniami i podziękowaniem do działkowców, zaproszonych gości, oraz do organizatorów tego Święta, za aktywną pracę na rzecz ogrodnictwa działkowego.

Pan Dominik Konieczny, wiceprezydent Miasta Raciborza wręczył pamiątkowy list, gratulował działkowcom jubileuszu i zapewniał o dalszym poparciu ze strony miasta. Podziękował wszystkim za wspólne świętowanie.

Pan Józef Małaszczuk, przewodniczący Kolegium prezesów raciborskich przekazał najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Ogrodu w imieniu wszystkich prezesów ROD z Raciborza.

Jubileusz był także doskonałą okazja do wyróżnienia działkowców, którzy bardzo aktywnie udzielają się w pracach na rzecz ogrodu, dbają o swoje działki, jak też o wizerunek PZD. Prezes zarządu, tym działkowcom wręczyła dyplomy i upominki.

Podczas tej pięknej uroczystości odbyły się gry i zabawy, a także konkurs piosenki dziecięcej. Młodzi uczestnicy nie mieli tremy, za wykonane utwory otrzymali gromkie brawa i upominki.

Pani Justyna Deptuła, skierowała zaproszenie do Pań z Ukrainy, które przebywają w Raciborzu, przyjęły zaproszenie i przywiozły wykonane przez siebie, fantastyczne i smaczne słodkie wyroby.

Po części oficjalnej przyszedł czas na biesiadę. To był wieczór pełen zabawy, śpiewu i tańców.

Lucyna Cyrek

Ruszyły dotacje dla ROD! Trwa nabór wniosków o granty – Rodzinne Ogrody Działkowe mogą otrzymać pieniądze w ramach konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Ruszyły dotacje dla ROD! Trwa nabór wniosków o granty – Rodzinne Ogrody Działkowe mogą otrzymać pieniądze w ramach konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Konkurs Rozwój zielonej infrastruktury to szansa dla wielu ROD na zazielenienie przestrzeni, zagospodarowanie na nowo terenów wspólnych oraz poprawienie infrastruktury ogrodowej. ROD będą mogły zadbać o planetę ze wsparciem rządu dzięki pozyskaniu pieniędzy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) na rozwój zielonej infrastruktury ogrodów. Ogłoszenie konkursu odbiło się szerokim echem wśród społeczności działkowej. Rodzinne Ogrody Działkowe Okręgu Śląskiego wykazują bardzo duże zainteresowanie programem. Realizacja prac, które poprawią zieloną infrastrukturę ROD stanowi również odpowiedź na istniejące na terenie ROD potrzeby. Zarządy ROD wyrażają chęć uczestnictwa w konkursie wskazując na liczne zadania, które mogą zostać wykonane na terenie ROD w ramach programu.

W odpowiedzi na szerokie zainteresowanie Okręg Śląski PZD organizuje w Delegaturach Rejonowych szkolenia. Takie szkolenie odbyło się 10 czerwca b.r. w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu. W szkoleniu uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Delegatur Rejonowych. Na szkoleniu zostały przedstawione najważniejsze zasady przystąpienia do konkursu. Uczestnicy zadawali szereg pytań dotyczących oceny formalnej i merytorycznej oraz rozliczenia transz grantu. Zarządy ROD są zainteresowane przystąpieniem do konkursu i pozyskaniem dotacji na inwestycje na terenie ROD.

Realizacja projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Funduszy Europejskich odbywa się pod patronatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Oddział Regionalny ARiMR dla województwa śląskiego zlokalizowany jest w Częstochowie. W dniu 21 czerwca w siedzibie Oddziału ARiMR w Częstochowie odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli Okręgu Śląskiego oraz Okręgu Częstochowskiego PZD na czele z Prezesem OZ Śląskiego PZD Józefem Noski oraz Prezesem OZ Częstochowskiego PZD Grzegorzem Tasarz z Zastępcą Dyrektora Agencji oraz pracownikami Agencji prowadzącymi program na terenie województwa śląskiego.

Podczas spotkania omówione zostały kluczowe kwestie związane z wdrożeniem programu, rozwiano również wszelkie wątpliwości oraz odpowiedziano pytania związane z formą składania wniosków i zakresem kluczowych zadań projektu. Przedstawiciele Okręgów Śląskiego i Częstochowskiego PZD wskazali kluczowe problemy i potrzeby inwestycyjne Rodzinnych Ogrodów działkowych oraz specyfikę prowadzenia robót na terenie ROD.

Biuro OZ

Babski Comber w ROD Aster w Żorach

Babski Comber w ROD Aster w Żorach

18 czerwca 2022 roku w ROD Aster został zorganizowany babski wieczór, czy jak kto woli babski comber.

Na Śląsku, babski comber popularny był już w średniowieczu. Tak, więc widać jak długa jest jego tradycja. Według krakowskiej legendy, comber wziął się od nazwiska okrutnego wójta lub też burmistrza Krakowa. Miał on szczególnie dręczyć przekupki, targając je za włosy i przeklinając. Nakładał też srogie grzywny, a nawet więził. Gdy w końcu umarł – a stało się to w czwartek przed Środą Popielcową – w całym mieście zapanowała powszechna radość. Śpiewano, pito i tańczono, powtarzając „zdechł Comber” i odtąd taką zabawę powtarzano co roku. Zwyczaj ten przetrwał do dziś, może w nieco zmienionej formie, ale tak to już bywa, że nawet tradycja ulega modyfikacjom na potrzeby współczesnego świata.

Dzisiaj, nieco żartobliwie, babskim combrem nazywa się spotkania kobiece organizowane z różnych  okazji i bez okazji. Zabawa ma charakter kameralny i odbywa się u nas w Domu Działkowca. Każde spotkanie jest inne, oryginalne i niecodzienne, ale są elementy wspólne: śpiewy, zabawy, salwy śmiechu oraz wspaniałe tańce wyłącznie w gronie Pań.

Jednak na tym wieczorze nie obyło się bez przedstawiciela płci męskiej, był z nami nasz ulubiony muzyk, Pan Grzegorz Bodziuch, który grał nasze ulubione przeboje i prowadził zabawy.

Zarząd zadbał o smaczne potrawy, a Panie zabrały ze sobą jeszcze smaczniejsze napoje i wspaniałe humory. Najważniejsze, że znowu mogłyśmy się spotkać, bawić po tak długim okresie izolacji. Dla nas liczy się także a może przede wszystkim, integracja wielopokoleniowa kobiecej wspólnoty ogrodowej. Było wspaniale, radośnie, a to wszystko uchwyciła kamera TVP 3 Katowice i można będzie obejrzeć to wydarzenie w programie „Lato na RODOS”.

Lucyna Cyrek

Szkolenie Komisji Rewizyjnych w Chorzowie

Szkolenie Komisji Rewizyjnych w Chorzowie

W innowacyjny sposób szkolenie przeprowadzili członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach.  Szkolenie zorganizowane zostało dla Komisji Rewizyjnych ROD Delegatury Rejonowej w Chorzowie. Zastosowano formułę wprowadzającą szkolenie hybrydowe, czyli mix uczestników online i w sali szkoleniowej.

Co daje taka formuła:

– powyższa forma szkoleniowa okazała się doskonałym rozwiązaniem, które pozwala na elastyczny wybór formuły szkolenia stacjonarnej i online,

– w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, wszyscy uczestnicy w pełni interaktywnie biorą udział,

– materiały szkoleniowe po zakończeniu przesyłane są w formie elektronicznej w postaci plików wszystkim zainteresowanym.

– dzięki hybrydowej formie szkolenia, atmosfera takiego szkolenia jest kameralna a efektywność maksymalnie wysoka.

Szkolenie w powyższej formule odbyło się 14 czerwca 2022 r. w Delegaturze Rejonowej PZD w Chorzowie i skierowane było dla Komisji Rewizyjnych ROD.

Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z zakończeniem Walnych zebrań członków PZD w ROD oraz poruszono sprawy bieżącej działalności Komisji Rewizyjnej ROD.

 1. Cel przeprowadzania kontroli przez komisję rewizyjną ROD.
 2. Kontrola działalności statutowej i finansowej Zarządu ROD.
 3. Omówienie dokumentacji komisji rewizyjnych ROD przygotowanej na walne zebrania.
 4. Omówienie dokumentacji z posiedzeń komisji rewizyjnej ROD.
 5. Prawidłowe dokumentowanie pracy K.R.
 6. Kontrola działalności statutowej Zarządu ROD
 7. Kontrola bieżącej działalności finansowej
 8. Pytania.
 9. Zakończenie szkolenia.

Pierwszą część szkolenia – obejmującą tematykę związaną z celowością przeprowadzania kontroli oraz działalnością statutową i finansową Zarządów ROD przeprowadził Przewodniczący OKR PZD w Katowicach Pan Zenon Jabłoński.

Następnie Pan Sławomir Barwiak – członek OKR PZD w Katowicach omówił pozostałe zagadnienia z programu szkoleniowego.

W trakcie szkolenia jak i również na zakończenie przewodniczący OKR w Katowicach Zenon Jabłoński udzielał na liczne pytania odpowiedzi w sposób merytoryczny i wyczerpujący ku zadowoleniu uczestników.

Duża frekwencja na szkoleniu i liczne zadawane pytania wykładowcom świadczyły o dużym zainteresowaniu przedstawianymi zagadnieniami.

Na zakończenie prowadzący serdecznie podziękowali zebranym za uczestnictwo oraz za organizację szkolenia przedstawicielom Delegatury Rejonowej PZD w Chorzów Pani Grażynie Kampczyk, Panu Wiesławowi  Łużniakowi i Pani Danucie Wygas.

Przewodniczący OKR PZD w Katowicach Zenon Jabłoński

Członek OKR PZD w Katowicach Sławomir Barwiak

Działkowcy z ROD “Powstańców Śląskich” z wizytą w ogrodach Kapias

Działkowcy z ROD “Powstańców Śląskich” z wizytą w ogrodach Kapias

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Powstańców Śląskich” z Raciborza zorganizował dla działkowców szkolenie wyjazdowe. 11 czerwca 2022 roku, 48 osób udało się do ogrodów Kapias w Goczałkowicach. Tu mogli zapoznawać się z architekturę ogrodową, stylami ogrodów, oraz wspaniałymi okazami roślin. W wyjeździe uczestniczyła Lucyna Cyrek, sekretarz Okręgu Śląskiego PZD, która uczestnikom wycieczki przedstawiła dwa programy PZD:

 • „Bioróżnorodność na działkach w ROD”
 • „Otwarty Program  Klimatyczny Polskiego Związku Działkowców”

Szczegółowo zostały przedstawione zagadnienia z zakresu ochrony zasobów wodnych, gospodarki odpadami,  czystym  powietrzu,  bioróżnorodności i uprawach ekologicznych.

Bioróżnorodność – modny temat, ale co to takiego? Bioróżnorodność to Ja i Ty i wszystkie formy życia, które nas otaczają. Bioróżnorodność, czyli zbiorowości roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz ich wzajemne oddziaływanie z otoczeniem.

Działkowcy poprzez wprowadzenie do ogrodu bioróżnorodności zapraszają, pożyteczne owady i ptaki. Im więcej będzie gatunków roślin, tym łatwiej pożyteczne owady znajdą u nas na działce coś dla siebie i u nas zagoszczą. Rośliny wybierajmy takie, które są dobrze przystosowane do ogrodowego siedliska czyli rodzaju ziemi, nasłonecznienia i zimowych temperatur. Wówczas będą silniejsze i odporniejsze na niesprzyjające warunki wzrostu oraz choroby i szkodniki. Warto iść na spacer, rozejrzeć się po okolicy, zajrzeć do sąsiednich ogródków i lasu, zobaczyć jakie kwiaty rosną na miedzach, Podglądanie przyrody, obserwacja może być inspiracją w aranżacji działki – wiele „dzikich” gatunków ma efektowne ogrodowe odmiany. Chcąc przywabić owady na działkę posadźmy rośliny miododajne. Jednak należy pamiętać o każdej porze roku. Na wiosnę w kwietniu, pojawiają się krokusy. Są bardzo chętnie odwiedzane przez pszczoły i trzmiele, ponieważ nie ma jeszcze zbyt wielu kwiatów. Cennymi miododajnymi roślinami są też te, które obficie i długo kwitną, na przykład facelia, macierzanka, mięta, hyzop, lawenda, szałwia, a jesienią – wrzosy. Specjalnie dla motyli warto posadzić na działce budleję Dawida, cynie i rozchodniki. Latem wabikiem dla owadów może okazać się woda – wystarczy wśród roślin ustawić niewielkie poidełko. A jesienią pamiętajmy, aby nie wygrabiać wszystkich suchych liści i łodyg, bo znajdą w nich zimowe kryjówki biedronki, trzmiele i motyle. Oprócz ziół i kwiatów ważne są krzewy i drzewa.

Gdy w naszym ogródku działkowym mamy mało miejsca na wiele drzew posadźmy krzewy miododajne jak: malina, porzeczka, a przede wszystkim kwitnące przez całe lato różne odmiany róż. Z kolei dla ptaków warto zawiesić budki lęgowe, a dla owadów wykonajmy domki – hotele. Im w ogrodzie jest większa bioróżnorodność, tym rzadziej masowo pojawiają się w nim choroby i szkodniki. To jednorodne uprawy powodują, że infekcje mając doskonałe warunki wzrostu szybko się rozprzestrzeniają. Dbajmy o owady i pamiętajmy, że mniej pszczół, trzmieli, motyli oznacza mniej pokarmu dla nas i zwierząt, ponieważ 80 procent roślin zapylanych jest przez owady. Człowiek ma bardzo duży wpływ na zmiany bioróżnorodności. Dlatego tak ważne jest ciągłe i intensywne budowanie świadomości obecnych i przyszłych pokoleń.

Ten wyjazd to wspaniały relaks, wypoczynek, integracja a także nauka.

Działkowcy otrzymali bezpłatne broszury wydane przez PZD.

Lucyna Cyrek