Walne Zebranie w ROD Gajówka w Wodzisławiu Śląskim

Walne Zebranie w ROD Gajówka w Wodzisławiu Śląskim

Walne zebranie sprawozdawcze PZD ROD Gajówka w Wodzisławiu Śląskim odbyło się w dniu 23.04.2022 roku. Z ramienia Delegatury Rejonowej w Rybniku zebranie obsługiwała Pani Mirosława Gaszka, obeny był również członek Okręgowej Rady Okregu Śląskiego PZD Pan Józef Tomas. Zebranie odbyło się w drugim terminie. Prezes Zarządu złozył podziękowania oraz  wręczył upominki członkom Zarządu, którzy zrezygnowali z pracy ze względu na stan zdrowia.

Walne Zebranie przyjeło sprawozdania finansowe, sprawozdanie Zarządu, plan pracy wraz z prelminarzem finansowym na 2022 rok. W dyskusji poruszono  szereg spraw związanym z bezpieczeństwem ogrodu czy przestrzeganiem Regulaminu ROD.

Zarząd ROD

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD “Aster” w Żorach

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD “Aster” w Żorach

23 kwietnia 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Aster” w Żorach. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Lucyna Cyrek, która przywitała przybyłych działkowców oraz Panią Jadwigę Janecką, wyznaczoną przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi tego zebrania. Jak zwykle z dumą na tę uroczystość ROD „Aster” zostały wyłożone dwie kroniki ogrodowe.

Walne zebranie odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 33,9%.

Prezes zarządu, trzydziestominutowy czas przerwy pomiędzy I a II terminem wykorzystała na podziękowania i wyróżnienia działkowców, którzy zakładali ten ogród i przyczynili się do jego rozwoju i promocji.

Dyplomy Krajowej Rady PZD z okazji jubileuszu 40-lecia PZD „..za wkład w tworzenie i rozwój Polskiego Związku Działkowców za wieloletnie zaangażowanie i pracę dla dobra działkowców, ogrodów i Związku …” otrzymali:

  • Andrzej Wróbel
  • Rozalia Kubera
  • Stanisława Krauzewicz

Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednomyślnie Pan Krzysztof Kurek. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD w 2021 roku przedstawiła Prezes Zarządu ROD Aster. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD Pani Rozalia Kubera, dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2021 rok oraz wydała pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2022 rok. Dokumenty sprawozdawcze przyjęto jednogłośnie. Podjęto także inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań. A najważniejszą uchwałą inwestycyjno–remontową jest modernizacja Domu Działkowca. W ROD Aster ukorzeniła się zgodna wspólnota, która rok rocznie podejmuje nowe decyzje, wyzwania i realizuje razem kolejne zadania. Nie zapomniano o uchodźcach z Ukrainy, których dotknął humanitarny kryzys. To tysiące osób, które bardziej niż kiedykolwiek potrzebują naszego wsparcia. Wielu niewinnych ludzi ucierpiało, a straszny konflikt zbrojny nadal trwa. Dlatego Walne zebranie ROD Aster na wniosek zarządu podjęło uchwałę nr 14/2022 o przekazaniu środków finansowych w wysokości 1000,00 zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Lucyna Cyrek, poinformowała działkowców, o pracach Krajowego Zarządu PZD w Warszawie nad pozyskaniem środków finansowych  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla ROD.

Działkowcy, tę informacje przyjęli bardzo pozytywnie, udzielając zarządowi pełnego poparcia w celu  wystąpienia o te środki.

Lucyna Cyrek

Ogrody z Delegatury w Tarnowskich Górach sadzą „Piękną z Rept”

Ogrody z Delegatury w Tarnowskich Górach sadzą „Piękną z Rept”

Dzisiaj (24 kwietnia 2022) odbył się na rynku w Tarnowskich Górach festyn promujący jabłoń „Piękną z Rept”. Delegatura aktywnie włączyła się w promowanie jabłoni. Działkowcy uczestniczyli w prelekcji o historii jabłoni a następnie obierali sadzonki, które będą sadzone na terenach naszych ogrodów. Zorganizowane stoisko na tarnogórskim tynku cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odwiedzający mogli skosztować wypieków z jabłek oraz pobrać poradniki przygotowane przez PZD. Nasze stoisko zostało docenione przez odwiedzających i uhonorowane statuetką i dyplomem za najpiękniejsze stoisko. Gratuluję wszystkim przygotowującym i odwiedzającym nasze stoisko a w szczególności Stefanowi, Józkowi i Markowi z zespołu delegatury. 

Działkowcy z ROD Szarotka w Zabrzu Solidarni z Ukrainą

Działkowcy z ROD Szarotka w Zabrzu Solidarni z Ukrainą

Wszyscy musimy stać murem za Ukrainą! Wielu niewinnych ludzi ucierpiało. Konflikt zbrojny trwa, a na przestrzeni kolejnych dni się zaostrzył. Tragedia humanitarna łamie nam wszystkim serca, kryzys dotknął tysiące osób, które bardziej niż kiedykolwiek potrzebują naszego wsparcia! Dlatego Zarząd ROD Szarotka na posiedzeniu w dniu 3 marca 2022 roku podjął uchwałę  nr 14/2022 o przekazania środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł. W pierwszej kolejności fundusze zostaną przekazane na zakup środków medycznych dla szpitala w Równem, gdzie trafiają poszkodowani  w wyniku działań wojennych.

Ewa Włoczek Prezes ROD

Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” w Rudzie Śląskiej z dofinansowaniem

Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” w Rudzie Śląskiej z dofinansowaniem

To już druga edycja programu dofinansowania ROD-ów z terenu województwa śląskiego. Tym razem w puli jest 1,5 mln zł. Na początek podzielono kwotę ponad 628 tysięcy złotych, które trafiły do 17 podmiotów. Symboliczne czeki przedstawiciele ogródków działkowych odebrali w biegłym tygodniu w Sali Sejmu Śląskiego. Wśród wyróżnionych znalazł się także Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” w Rudzie Śląskiej.

Duże wsparcie dla ogródków działkowych – Gratuluję wszystkim Rodzinnym Ogrodom Działkowym, które uzyskały dofinansowanie ze środków samorządu województwa, w sumie prawie 630 tysięcy złotych – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Ogrody działkowe od ponad 120 lat są miejscem pracy, rekreacji i spotkań międzypokoleniowych. O ich sile i znaczeniu świadczy fakt, że działkowcy rekrutują się spośród wszystkich grupy społecznych i zawodowych, ludzi w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Swoje miejsce znajdują tu zarówno osoby z kilkudziesięcioletnim stażem jak i młode, które chcą kontynuować tradycje rodziców i tworzyć warunki do zdrowego wypoczynku dla swoich dzieci. Cieszę się, że dzięki pozyskanym funduszom Wasze ogrody wypięknieją. Zapraszam także działkowców do udziału w kolejnym naborze, który potrwa do końca maja i w którym do rozdysponowania pozostaje 900 tysięcy złotych – dodaje marszałek województwa.

Symboliczne czeki działkowcom wręczali: członek zarządu województwa Beata Białowąs oraz radni Sejmiku, Rafał Kandziora (przewodniczący komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich) oraz Bartłomiej Kowalski.

Wśród wyróżnionych znalazł się także Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” w Rudzie Śląskiej. Rudzki ogród otrzymał 20 tys. zł na budowę nowych alejek.

 – W pierwszej edycji do podziału była kwota blisko miliona złotych. W drugiej zgodnie z wcześniejszymi założeniami pula została zwiększona do 1,5 mln zł. Drugi nabór potrwa do 31 maja – przypomina Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

Środki finansowe przeznaczane na ten cel są funduszami pochodzącymi z budżetu województwa, które pozyskiwane są z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przedmiotowe inwestycje dotyczą m.in. budowy i modernizacji alej ogrodowych wraz z odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej, które zlokalizowane są na terenie ogólnym ROD, przeznaczonym do wspólnego użytkowania przez wszystkich działkowców.

Źródło: rudaslaska.com.pl

Działkowcy z ROD im. C. Skłodowskiej w Zabrzu Solidarni z Ukrainą

Działkowcy z ROD im. C. Skłodowskiej w Zabrzu Solidarni z Ukrainą

Wszyscy musimy stać murem za Ukrainą! Wielu niewinnych ludzi ucierpiało. Konflikt zbrojny trwa, a na przestrzeni kolejnych dni się zaostrzył. Tragedia humanitarna łamie nam wszystkim serca, kryzys dotknął tysiące osób, które bardziej niż kiedykolwiek potrzebują naszego wsparcia! Dlatego Zarząd ROD  M.C. Skłodowskiej na posiedzeniu w dniu 1 marca 2022 roku podjął uchwałę  nr 9/2022 o przekazania środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł. W pierwszej kolejności fundusze zostaną przekazane na zakup środków medycznych dla szpitala w Równem, gdzie trafiają poszkodowani  w wyniku działań wojennych.

 

Pawlik Marek Prezes ROD