Oferta pracy – księgowa/księgowy w OFK w Chorzowie

Polski Związek Działkowców

Okręg  Śląski w Katowicach

poszukuje osoby na stanowisko:

Księgowa/ Księgowy

Ośrodka Finansowo-Księgowego Okręgu Śląskiego PZD w Chorzowie

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie pełnej księgowości Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Chorzowie oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Chorzów na dedykowanym programie księgowym DGCS PZD System.
 • prowadzenie spraw kadrowych Delegatury Rejonowej PZD OZ Śląskiego w Chorzowie oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • doradztwo w sprawach finansowo – księgowych, podatkowych, rozliczeń ZUS dla Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego – ekonomicznego w zakresie księgowości/rachunkowości,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomości przepisów ustawy prawo pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowych,
  o rodzinnych ogrodach działkowych.
 • znajomości programów księgowych
 • gotowości do świadczenia pracy na ½ etatu
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności analizowania dokumentacji,
 • dyskrecji, umiejętności zachowania tajemnicy służbowej,
 • komunikatywności, poprawnego posługiwania się językiem polskim,
 • dyspozycyjności,
 • odporności na stres,

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w zakresie księgowości Stowarzyszeń.

Oferujemy:

 • stabilność i dobre warunki pracy w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w miłej atmosferze.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv na adres:

 • Polski Związek Działkowców Okręg Śląski ul. Kormoranów 1, 40-521 Katowice,

lub

 

Miejsce wykonywania pracy w siedzibie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego PZD
w Chorzowie, ul.  Niedźwiedziniec 1

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD oraz pod numerem telefonu 32 255 40 85, wew. 104

Prosimy o zamieszczenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Oferty należy nadsyłać do Okręgu Śląskiego PZD nie później niż do dnia 30.12.2019r.

Życzenia świąteczno-noworoczne od OKR PZD w Katowicach

Życzenia świąteczno-noworoczne od OKR PZD w Katowicach

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych

 w serdecznym gronie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności

 i dobrego zdrowia w Nowym 2020 Roku

 Przesyłają wszystkim członkom PZD i sympatykom naszego

 społecznego ruchu

członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Polskiego Związku Działkowców w Katowicach

Zenon Jabłoński, Jan Kwiatkowski, Irena Fijałkowska, Małgorzata Borysowska,

Sławomir Barwiak, Jan Kozak, Zdzisław Lisowski,

Estera Mitoraj, Teresa Politowicz, Barbara Sikorska, Szymański Paweł.

Katowice, grudzień 2019 roku

Spotkanie Andrzejkowe w ROD „Zacisze” w Zabrzu

Spotkanie Andrzejkowe w ROD „Zacisze” w Zabrzu

Andrzejki jak powszechnie wiadomo to radosny wieczór, ostatni przed nadchodzącym Adwentem.

To doskonała okazja do miłego spotkania towarzyskiego w gronie własnym i życzliwych osób. W spotkaniu Andrzejkowym uczestniczył Poseł Olichwer Tomasz i przedstawiciele Rady Miasta Olejniczak Grzegorz, Olichwer Mariola oraz Rada dzielnicy Helenka Braun Kazimierz, Pyszka Adrian, Man Małgorzata. Zarząd ROD „Zacisze” dziękuje za spotkanie Andrzejkowe, które było bardzo udane wszyscy dobrze się bawili.

ROD „Gajówka” pomaga dzieciom z Domu Dziecka!

ROD „Gajówka” pomaga dzieciom z Domu Dziecka!

W dniu 27 listopada delegacja Zarządu ROD „Gajówka” w Wodzisławiu Śląskim na czele z jego Prezesem Januszem Jelonek udała się z darami do Powiatowego Domu Dziecka w Gorzycach.

Z dobrowolnych składek działkowców zakupiliśmy art. żywnościowe, higieniczne, słodycze. Była to kwota znacząca o wiele wyższa jak w roku 2018. Dom dziecka w Gorzycach usytuowany jest w pięknym parku z bogatym zapleczem do zabaw. Jest placówką Samorządu Powiatowego, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, opiekuńczo-wychowawczej. W placówce przebywa ok. 50 dzieci w wieku 10-18 lat. Jak większość tego typu placówek boryka się z problemami wychowawczymi, finansowymi mówi jej dyrektor. Dzięki sponsorom ,,ludziom dobrego serca” jesteśmy placówka wyróżniającą w woj. śląskim. Doceniam Waszą inicjatywę, jestem pełen podziwu. Jako były działkowiec żorskich ogrodów  dziękujemy za wsparcie. Dzieci zdobywają wiedzę w szkołach branżowych ,usamodzielniają się, otrzymują mieszkanie. Zostaliśmy zapoznani z historią placówki zwiedzając obiekt.

Działkowcy ROD „Gajówka” pomagają potrzebującym. Jest to nasza kolejna inicjatywa, Prezes Zarządu zaprosił dzieci na nasze imprezy w ogrodzie w roku 2020. Zaproszenie zostało przyjęte.

Będziemy o Was pamiętać. Jesteście naszymi przyjaciółmi. Dziękujemy.

Zarząd ogrodu dziękuje działkowcom za ich dobre serca.

opracował: Zarząd ROD

Szkolenie Komisji Rewizyjnych ROD z Raciborza, Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju

Szkolenie Komisji Rewizyjnych ROD z Raciborza, Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju

W dniu 20.11.2019 r odbyło się szkolenie dla Komisji Rewizyjnych ROD w Raciborzu w ROD „im. Powstańców Śląskich”, 21.11 w Wodzisławiu Śląskim w ROD „ Rozkwit” a 26.11 br. w Jastrzębiu Zdroju w ROD „ Krokus”.

Szkolenie prowadziły Panie Irena Fijałkowska i Teresa Politowicz z OKR w Katowicach. Do szkolenia została wykorzystana prezentacja multimedialna przygotowana przez OKR w Katowicach.

Irena Fijałkowska zaprezentowała uczestnikom szkolenia wydawnictwa, wydane prze PZD, które każda Komisja Rewizyjna powinna posiadać tj:

 • Ustawę z 13 grudnia o ROD w pytaniach i odpowiedziach,
 • Statut PZD,
 • Regulamin Komisji Rewizyjnych,
 • Regulamin ROD,
 • Zbiór Przepisów Prawa Związkowego,
 • Przewodnik RODO, w którym między innymi znajduje się jednolity rzeczowy wykaz akt rodzinnego ogrodu działkowego oraz spójny system przetwarzania danych osobowych obowiązujący w PZD,
 • Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont, w których znają niezbędną wiedzę pomocną do przygotowania sprawozdań finansowych oraz prowadzenia kontroli finansów ROD,
 • Mały poradnik Zarządu ROD, który na tak małą objętość zawiera kompendium wiedzy zawartej w Uchwałach i Stanowiskach Krajowego Zarządu i Krajowej Rady,
 • Biuletynach Informacyjnych, który jest dostarczany do wszystkich zarządów ROD.

Poradnik jest nie tylko przydatny Zarządom, ale również Komisją Rewizyjnym ROD. Kolejne rozdziały poradnika w bardzo przystępny sposób z powołaniem się na obowiązujące przepisy prawa są pomocne w zarządzaniu ogrodem. Służą również  pomocą komisją rewizyjnym w zaplanowaniu i przeprowadzaniu kontroli. Dzięki informacją zawartym w poradniku Komisje Rewizyjne mogą zasięgnąć wiedzy w materiałach źródłowych, bowiem przy każdym poruszanym zagadnieniu autorzy „Małego Poradnika” odwołują się do aktualnego prawa.

   

Szkolenie prowadzone za pomocą materiałów przygotowanych na slajdach na pewno poszerzy wiedzą słuchaczy. Stosując dwie metody słowną i wizualną w większym stopniu zainteresujemy uczestników szkolenia. Słuchacze słysząc i widząc omawiany temat mogą przygotować pytania na szczególnie interesujące ich zagadnienia.

Przybyli członkowie Komisji Rewizyjnych ROD zostali poinformowani, że następne spotkanie odbędzie się po Nowym Roku, kiedy ukażą się materiały Krajowego Zarządy PZD na temat walnych zebrań sprawozdawczych.

                     Irena Fijałkowska

Zastępca Przewodniczącego OKR w Katowicach

Szkolenie Komisji Rewizyjnych ROD w Zabrzu

Szkolenie Komisji Rewizyjnych ROD w Zabrzu

19 listopada bieżącego roku w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się spotkanie szkoleniowe dla Komisji Rewizyjnych zabrzańskich ogrodów działkowych. 

W szkoleniu uczestniczyli Zenon Jabłoński sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach oraz Leszek Bucki członek Krajowej Rady PZD, kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu. Kierownik Delegatury przedstawił Komisją Rewizyjnym struktury Polskiego Związku Działkowców. Poinformował o wynikach Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego, Prezesem Okręgu Śląskiego został wybrany Pan Józef Noski, Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pan Zenon Jabłoński. 18 października odbył się w Warszawie Krajowy Zjazd Delegatów – Prezesem PZD został wybrany Pan Eugeniusz Kondracki a Przewodniczącą KKR została Pani Maria Fojt. Do  Krajowego Zarządu PZD został  wybrany Pan Józef Noski na funkcję wiceprezesa, a pan Zenon Jabłoński do Krajowej Komisji Rewizyjnej na funkcję sekretarza. Szkolenie otworzyła Barbara Sikorska członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przedstawiła najważniejsze kwestie dotyczące podstawy prawnej funkcjonowania Komisji Rewizyjnych oraz podstawowe obowiązki, jak też sposób kontroli nad działalnością Statutową oraz gospodarką finansową stowarzyszenia ogrodowego. Przedstawiono, w jaki sposób należy przeprowadzać kontrole w Zarządach, jakie przepisy regulują to zagadnienie oraz jakie wzory protokołów i sprawozdań należy stosować w pracach Komisji. Barbara Sikorska wskazała również podstawę prawną tj. Uchwałę nr 17/XVII/2018 z dnia 06.12.2018r. Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie wytycznych dla Komisji Rewizyjnej w zakresie kontrolowania, realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD (RODO w ROD). Kolejno została przedstawiona sprawa jak nie powinny być przeprowadzane kontrole, które są niedopuszczalne i sprzeczne z obowiązującymi w PZD porządkiem prawnym.

W dalszej części szkolenia głos zabrał Pan Zenon Jabłoński, który w szczegółowy sposób na podstawie slajdów omówił, w jaki sposób ogrodowe Komisje Rewizyjne powinny przeprowadzać kontrole działalności organów zarządzających w zakresie gospodarowania funduszami związkowymi i w jaki sposób dbają o interesy działkowców w rodzinnych ogrodach działkowych. Zwrócono uwagę na współpracę Komisji Rewizyjnej z Zarządami w taki sposób, aby ogrody funkcjonowały prawidłowo zgodnie z przyjętym preliminarzem.

Prowadzący szkolenie zwrócił również uwagę na czytanie bilansu, aby móc ocenić w protokołach poprawność jego sporządzenia. Wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach Komisji Rewizyjnej zostały wprowadzone od 01 września 2018 roku uchwałą nr 7/XV/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i ta wiedza została przekazana nowym a Komisją już działającym, przypomniana.

Nowe Komisje Rewizyjne zabrzańskich ogrodów działkowych skorzystały z przeprowadzonego szkolenia, a już działające pogłębiły swoją wiedzę o bardzo szerokie omówienie wszystkich spraw związanych z ich działalnością.

Członkowie Komisji Rewizyjnych zabierali głos mając pewne wątpliwości, co do swego zakresu działania a Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej udzialał wyczerpujących odpowiedzi. Poinformowano, że wszelkie materiały można uzyskać na stronie  https://www.slaski-ozpzd.pl w zakładce wzory dokumentów, gdzie są umieszczone najważniejsze dokumenty dotyczące Komisji Rewizyjnych ROD oraz materiały wydawane przez KR PZD oraz na stronie internetowej Delegatury. Szkolenie cieszyło się szerokim zainteresowaniem. Przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi w 2020 r. zostanie przeprowadzone szkolenie dla Komisji Rewizyjnych ROD, które powinno stanowić pomoc przy przygotowaniu sprawozdań na walne zebranie.