Działkowicz nosi worek !

Działkowicz nosi worek !

Działkowicze ROD „Jedność” w Rudzie Śląskiej po raz kolejny udowodnili, że zależy im na czystym otoczeniu swojego ogrodu. Z okazji obchodzonego Międzynarodowego Dnia Ziemi, jak co roku działkowicze z „Jedności” wzięli udział w akcji sprzątania świata. Wśród sprzątających byli przedstawiciele Zarządu wraz z członkami Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Śmieci z terenów posprzątanych w trakcie akcji zostaną odebrane przez firmę odpowiedzialną za odbiór odpadów.

Prezes zarządu Edward Wojniusz serdecznie podziękował wszystkim, którzy włączyli się w kolejną edycję wiosennego sprzątania ROD. Wspólnie uprzątnęliśmy wiele terenów zielonych – to świetny sposób na uczczenie Dnia Ziemi.

Zależy nam nie tylko na efekcie ekologicznym wyrażonym w tonażu zebranych odpadów, ale też na integracji naszej społeczności wokół idei czystego ROD, edukacji i budowaniu poczucia współodpowiedzialności.

Sprzątanie Świata zakończone zostało miłym akcentem, wspólnym biesiadowaniem przy pieczeniu kiełbasek.

Autor: Sławomir Barwiak

Działkowicze z Rudy Śląskiej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

Działkowicze z Rudy Śląskiej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

W dniach 07 – 11 maja 2023 r. odbył się wyjazd działkowiczów Delegatury Rejonowej PZD w Rudzie Śląskiej oraz przedstawicieli Okręgu Śląskiego PZD do Parlamentu Europejskiego. Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy Pana Sławomira Barwiaka przez i na zaproszenie pana Grzegorza Tobiszowskiego, obecnego eurodeputowanego, byłego sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Pierwszego dnia studyjnego wyjazdu dotarliśmy do centrum Stuttgartu miasta kolebki Boscha, Porsche i Mercedesa położonego w południowo-zachodniej części Niemiec, gdzie spacerując po Schlossplatz, Schillerplatz, Stiftskirche mogliśmy zobaczyć starą kolegiatę, Stary Zamek oraz Kościół św. Jana.

Następnego dnia, po wczesnym śniadaniu, udaliśmy się zwiedzać siedzibę Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Podczas pobytu w siedzibie mieliśmy możliwość wysłuchania prelekcji pracownika Parlamentu oraz europosła Pana Grzegorza Tobiszowskiego od którego dowiedzieliśmy się w jak szczególnym dniu odwiedzamy Parlament. Mianowicie 9-ty maja obchodzony jest corocznie jako święto pokoju i jedności w Europie. Upamiętnia rocznicę deklaracji Roberta Schumana. Przedstawił on w niej swój pomysł na nową formułę współpracy politycznej na kontynencie europejskim, która miała sprawić, że wojna między narodami Europy stałaby się nie do pomyślenia.

Drugim ważnym wydarzeniem tego dnia w Europarlamencie było jak zrelacjonował europoseł Grzegorz Tobiszowski wprowadzone z trudem wypracowane zmiany w dyrektywie metanowej, zwiększającej emisję metanu z kopalń węgla kamiennego powyżej ustalonego limitu. Ma on wynosić 5 t metanu na każdy 1 tys. t wydobytego węgla. Dyrektywa w pierwotnym kształcie stanowiła olbrzymie zagrożenie dla Śląska, którego górnictwo w dalszym ciągu jest ważną gałęzią przemysłu.

Następnie mieliśmy okazję zasiąść na trybunie Sali plenarnej podczas obrad Europarlamentu i wziąć udział w Parlamentarium Simone Veil, w prelekcji, podczas której przybliżono nam genezę powstania Unii Europejskiej i jej głównych instytucji, a także omówiono sposób wybierania eurodeputowanych oraz zasady głosowania w Parlamencie Europejskim.

Pod koniec zwiedzania PE wszyscy goście otrzymali europejskie upominki i stanęli do pamiątkowego zdjęcia przy szklanej kuli o tytule „Zjednoczony Świat” znajdującej się w centralnym punkcie Agory Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, która puentuje ideę otwartości na rozszerzanie Unii Europejskiej. Jako ciekawostkę trzeba dodać, że fundatorem jest Dolnośląska Izba Gospodarcza z Wrocławia.

Po wyjściu z PE zwiedziliśmy jeszcze zabytkowe śródmieście Strasburga (Grande ile), które zostało w 1988 roku wpisane przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa kulturowego ludzkości z którego najbardziej znana jest katedra Notre Dame, a w niej wciąż działający zegar astronomiczny.

Na zakończenie dnia udaliśmy się na zaproszenie europosła do bardzo eleganckiej Strasburskiej restauracji Au Dauphin, gdzie mogliśmy się rozkoszować kuchnią francuską pełną niuansów, potraw przyrządzonych według oryginalnej receptury zadawalając prawdziwych smakoszy i miłośników kuchni francuskiej.

Podczas uroczystej kolacji wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD Leszek Bucki oraz Sławomir Barwiak przekazali panu Grzegorzowi drobne upominki w ramach podziękowania za zaproszenie oraz zasponsorowanie przez Jego Biuro Poselskie pobytu w Strasburgu. Wiceprezes korzystając z okazji przedstawił zarys historii oraz ideę ruchu ogrodnictwa działkowego.

Pobyt ten oprócz walorów edukacyjnych był także okazją do pogłębienia integracji między aktywem PZD. Wizyta studyjna w Strasburgu to dla nas wielki zaszczyt i wyróżnienie, za które serdecznie Dziękujemy.

Sympatia, z jaką spotkaliśmy się ze strony Pana Grzegorza Tobiszowskiego pozwala mieć nadzieję, że nasze sprawy, w możliwy dla nich sposób, zostaną przekazane Europarlamentarzystom co w konsekwencji pomoże w rozwiazywaniu naszych problemów.

 

Autor: Sławomir Barwiak

Piekarski ROD „Róża” zrealizował projekt z dotacji unijnych

Piekarski ROD „Róża” zrealizował projekt z dotacji unijnych

Rodzinny Ogród Działkowy „RÓŻA” w Piekarach Śląskich zakończył realizację zadania pn. “Rozwój zielonej infrastruktury w ROD “RÓŻA” w Piekarach Śląskich”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 84.699,00 zł w ramach projektu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działanie 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś Priorytetowa: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wkład funduszy europejskich – 100% dotacji.

Co zakupiono?

Realizacja projektu objęła montaż tematycznych tablic informacyjno-edukacyjnych prezentujących wyjątkowe walory ekologiczne oraz bogactwo i różnorodność przyrody. Dodatkowo, w ramach projektu, zakupiono rębak do gałęzi oraz odkurzacz/rozdrabniarkę spalinową do liści, a teren ogródków został objęty monitoringiem.

Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

źródło:piekarskie.com.pl

Kolegium prezesów żorskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych gościło przedstawicieli KMP w Żorach

Kolegium prezesów żorskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych gościło przedstawicieli KMP w Żorach

18 maja 2023 roku w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego  „Bratek” w Żorach odbyło się Kolegium Prezesów, które zostało poszerzone o członków zarządu i komisji rewizyjnych. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: debatę z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Żorach oraz podsumowanie kampanii sprawozdawczej ROD z Żor. KMP reprezentowali:

 • Naczelnik Wydziału Prewencji podkomisarz Arkadiusz Muras,
 • Aspirant Witold Lisiak – profilaktyka nieletnich ,
 • Dawid Góra dzielnicowy Rejonu nr 6.

Na terenie Żor funkcjonuje 12 rodzinnych ogrodów działkowych, dlatego ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i stałej współpracy z KMP. Policjanci rozmawiali o szeroko pojętym bezpieczeństwie i zagrożeniach:

 • zagrożenia w sieci – cyberprzestępczość,
 • zasady przeszukania mieszkania przez policję ,
 • interwencja policji na Walnym Zebraniu,
 • wjazd na teren ROD – kiedy mandat?

Zgromadzonym zostały zaprezentowane aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

 • informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
 • informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
 • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
 • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
 • informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Aplikacja mobilna „Moja komenda” –  jest to narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.

Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.

Została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji o jednostkach Policji, jak i dzielnicowych. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie aplikacja, sama odnajdzie najbliższy policyjny obiekt, wskaże trasę dojścia lub dojazdu.

„Śląski Dzielnicowy” – aplikacja, która pozwala osobie korzystającej z tej z aplikacji lepiej poznać swojego dzielnicowego, sprawnie się z nim komunikować oraz będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa w swojej okolicy. Nowa funkcjonalność dostępna jest w ramach projektu „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa”.

Mundurowi przypomnieli, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112. Jak się okazało potrzeby podobnych spotkań na poszczególnych ogrodach są bardzo duże, dlatego też zarządy ROD zwróciły się z prośbą o zaplanowanie spotkań z dzielnicowymi  na terenie ROD.

Dwugodzinna debata to wypracowany cykl spotkań z Komendą Miejska Policji w Żorach.

Kolejnym punktem Kolegium Prezesów żorskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych było podsumowanie kampanii sprawozdawczej ROD z Żor. Podsumowania dokonały Pani Irena Fijałkowska – zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca Kolegium Prezesów oraz Pani Lucyna Cyrek, sekretarz Okręgu Śląskiego PZD.

Wszystkie ROD położone na terenie Żor, przeprowadziły Walne zebrania do dnia 15 maja 2023 roku. Każde WZ zostało obsłużone przez działaczy społecznych. Pani Fijałkowska, wyróżniła ogrody, które wzorowo przygotowały i przeprowadziły walne zebrania sprawozdawcze.

Rodzinny Ogród Działkowy „Stokrotka” zgłosił swój udział w konkursie ogłoszonym przez Okręg Śląski PZD w Katowicach:

 • Rodzinny Ogród Działkowy roku 2023.
 • Najpiękniejsza działka roku 2023.

Żorskie kolegium prezesów ROD to wspólnota, która zawsze podejmuje istotne decyzje i ambitne wyzwania, a następnie konsekwentnie realizuje poczynione plany. Dziś naszym celem jest podjęcie działań promocyjnych w roku jubileuszowym i wspólne świętowanie. Rok 2023, to szczególny czas dla Naszej organizacji, rok jubileuszowy – dziesiąta rocznica uchwalenia przez Sejm RP, Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Lucyna Cyrek

Zabrzańskie ogrody odbierają czeki na inwestycje w wysokości 650 000 zł

Zabrzańskie ogrody odbierają czeki na inwestycje w wysokości 650 000 zł

Już po raz trzeci Rodzinne Ogrody Działkowe z całego regionu otrzymają finansowe wsparcie. W tym roku do podziału była kwota 1,5 mln zł rozdysponowana pomiędzy 35 beneficjentów. Niezmiernie cieszy fakt, iż na liście znalazło się 13 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Delegatury Zabrze, a są to:

 • ROD „Słoneczne Wzgórze”,
 • ROD „WIŚNIA”,
 • ROD „1000-lecia”,
 • ROD im. M.C. Skłodowskiej,
 • ROD „Wypoczynek”,
 • ROD „Przyszłość”,
 • ROD „Zacisze”,
 • ROD „SZAROTKA”,
 • ROD „IRYS”,
 • ROD „SŁOŃCE”,
 • ROD „Webera”,
 • ROD „Biała Róża”,
 • ROD „Kaprys” 

W uroczystym przekazaniu czeków uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska oraz radni: Alina Nowak, Renata Caban i Marek Bieniek.

– Ogrody działkowe na Śląsku mają piękną tradycję. Od ponad stu lat są miejscem pracy, rekreacji i spotkań międzypokoleniowych. O ich sile i znaczeniu świadczy fakt, że działkowcy rekrutują się spośród wszystkich grupy społecznych i zawodowych, ludzi w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Swoje miejsce znajdują tu zarówno osoby z kilkudziesięcioletnim stażem jak i młodsze, które chcą kontynuować dzieło rodziców i tworzyć warunki do zdrowego wypoczynku dla swoich dzieci. Program wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest realizowany od 2021 roku i świetnie się przyjął. W pierwszym roku funkcjonowania do podziału była kwota miliona złotych, w kolejnym kwota ta urosła do 1,5 mln zł. Obecnie lista obejmuje 35 beneficjentów, którzy zrealizują zadania na kolejne blisko 1,5 mln zł – przypomina marszałek Jakub Chełstowski.

– Siłą Rodzinnych Ogrodów Działkowych na pewno jest tradycja przekuta wręcz w pokoleniowość. Według szacunków, mamy ich w Polsce około 5 tysięcy, a wolny czas na ich łonie spędza blisko 5 mln osób. Programy wsparcia dla działkowców są o tyle ważne, że nie wszystko można zrealizować ze składek. Nawet drobne inwestycje wymagają często sporych nakładów finansowych – podkreśla radny Sejmiku Marek Bieniek.

– Na ogrody działkowe musimy patrzeć szerzej. Ich remonty i rozbudowa są ważne, a to dlatego, że ogrody pełnią bardzo ważną rolę społeczną. Spotykają się tam całe rodziny, służy to nie tylko integracji, ale także aktywności, a co za tym idzie zdrowemu stylowi życia – dodaje wiceprzewodnicząca Sejmiku, Urszula Koszutska.

Środki finansowe przeznaczane na ten cel są funduszami pochodzącymi z budżetu województwa, które pozyskiwane są z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przedmiotowe inwestycje dotyczą m.in. budowy i modernizacji alej ogrodowych wraz z odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej, które zlokalizowane są na terenie ogólnym ROD, przeznaczonym do wspólnego użytkowania przez wszystkich działkowców.

Wszystkim Zarządom serdecznie gratulujemy!

Delegatura Zabrze

Podsumowanie Walnych zebrań z terenu miast Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie

Podsumowanie Walnych zebrań z terenu miast Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie

Minął 15 maj czyli data do której we wszystkich Rodzinnych Ogrodach Działkowych powinny odbyć się Walne Zebrania Sprawozdawcze za rok 2022. Na terenie trzech miast Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie znajduje się 78 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wszystkie Zarządy zorganizowała Walne zebranie na których frekwencja wynosiła od 1,3 do 84%. Większość odbyła się w II terminie.

Zdarzają się jednak wyjątki 3 ogrody odbyły zebranie w I terminie. Tradycja jest to na ROD Bronisławy w Katowicach, gdzie Prezesem jest Pan Andrzej Bernaś. Ogród jest niewielki i liczy 33 działki rodzinne. Położony jest na styku dwóch dzielnic Katowic – Ligoty i Panewnik. Działki uprawiają w nim wieloletni działkowcy, ale czasu nie zatrzymamy. Jak mówi Pan Prezes zaczęła się wymiana pokoleniowa na ogrodzie.
Natomiast drugim ogrodem który, odbył zebranie w I terminie był ROD Chryzantema, który liczy 29 działek. Ciekawostką jest fakt, że działa tam Zarząd komisaryczny, którego bardzo aktywną działalność doceniają działkowcy. Działkowcy z tego ogrodu podjęli uchwałę dotyczącą inwestycji na terenie ROD i już w tym roku na tym niewielkim ROD będzie energia elektryczna. Trzeci jest ROD Maluch w Siemianowicach Śląskich, gdzie odnotowana została największa frekwencja.

Zarządy ROD starały się jak najlepiej przygotować zebrania pod każdym formalnym i merytorycznym. Zauważalny jest wzrost podjętych uchwała o realizacji inwestycji, co bardzo cieszy. 

Odbyte zebrania można ocenić pozytywnie, przebiegają sprawnie, a panująca na nich atmosfera była spokojna. Działkowcy coraz częściej zabierają głos w dyskusji. Najbardziej interesującym tematem jest temat segregacji odpadów, monitoringu czy programu ARiMR pn.„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

D.Wojciechowska