Porady

Inwestycje i remonty w ROD

Modernizacja, czyli inwestycje i remonty infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych są istotnym elementem działania w Okręgu Śląskim Polskiego Związku Działkowców. Dobrym wyznacznikiem kierunku pożądanych działań inwestycyjnych i remontowych w Ogrodach jest...

Działka pełna zdrowia – na które krzewy warto postawić?

Najczęściej za główne źródło witaminy C w naszej codziennej diecie uważane są cytryny lub inne cytrusy. Tymczasem zawartość witaminy C jest kilkakrotnie lub nawet kilkunastokrotnie większa w owocach wielu powszechnie uprawianych krzewów ogrodowych lub leśnych, które...

Czy prezes zarządu ROD może sam wykonywać przelewy?

Zgodnie ze Statutem PZD, zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD (§ 72 pkt 19 Statutu PZD).  W...

Czy narzeczeni mogą nabyć prawo do wspólnej działki w ROD?

Prawo do działki w ROD co do zasady nabywa się poprzez zawarcie umowy dzierżawy działkowej oraz umowy przeniesienia prawa do działki (po jej zatwierdzeniu przez stowarzyszenie ogrodowe). Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o ROD, stroną umowy dzierżawy działkowej może być...

Zieleń w walce ze skutkami smogu we wnętrzach. Jakie rośliny oczyszczą powietrze w domu?

Wciąż rosną zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikające ze smogu „wiszącego” nad polskimi miastami, dlatego nieprzerwanie trzeba zastanawiać się, jak poprawiać jakość powietrza. O ile poprawa powietrza na zewnątrz w miastach zależy przede wszystkim od działań władz i...

Bądź EKO! Stosuj preparaty roślinne

Bądź EKO! Stosuj preparaty roślinne Dziś przepis na preparat z mniszka lekarskiego Stosuje się go na rośliny w formie oprysku oraz do podlewania kompostowanej materii organicznej. Liście i kwiaty mniszka najlepiej zbierać w końcu kwietnia i na początku maja.. Gnojówka...

Co zrobić z opakowaniem po przeterminowanym lub niechcianym pestycydzie?

Środki ochrony roślin, nawozy mineralne i generalnie wszystkie preparaty chemiczne należy stosować wyłącznie w okresie przydatności do użycia przewidzianej przez producenta oraz przechowywać w warunkach przez niego zalecanych. Przed ich wyrzuceniem należy zapoznać się...

Kogo dotyczy zwolnienie z opłaty ogrodowej?

Czy zwolnienie z opłaty ogrodowej, o którym mowa w § 147 ust. 4 Statutu PZD, dotyczy osoby bliskiej nabywającej działkę po żyjącym, czy po zmarłym działkowcu? Co do zasady, każdy nowy działkowiec nabywający działkę w ROD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD...

W jaki sposób zarząd ROD winien ustalać wysokość opłaty energetycznej?

W ROD najczęściej występują 3 rodzaje opłat związanych z zużyciem energii elektrycznej. Pierwsza z nich, to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na działce ogrodowej. Druga, to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii...

Postępowanie w przypadku złożenia dwóch wniosków o nabycie prawa do działki po zmarłym działkowcu

Dziedziczenie prawa do działki jest regulacją autonomiczną w stosunku do tej wynikającej z przepisów ogólnych ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Prawo do działki może dziedziczyć jedynie osoba będąca w kręgów osób...