Porady

Zasady rozliczania inwestycji w postaci elektryfikacji ROD przy udzieleniu dotacji przez okręg PZD

W sytuacji, gdy zakończono zadanie remontowe lub inwestycyjne, niezależnie od przedmiotu inwestycji, celem wystawienia dokumentu OT, należy przedłożyć do okręgu PZD: protokół końcowego odbioru robót remontowych lub inwestycyjnych, protokół Komisji Rewizyjnej ROD...

Nowe nasiona już są! Tylko, które wybrać…

Sklepy kuszą kolorową ofertą nasion kwiatów i warzyw, nawet cebule mieczyków i daliowe bulwy są już w sprzedaży. Możemy kupić tradycyjne nasiona, nasiona otoczkowane, inkrustowane lub na taśmie. Nasiona otoczkowane łatwiej wysiać, nie uciekają spod palców, jak zwykłe...

Czy działkowiec winien zapłacić PIT od odszkodowania za majątek na działce zlikwidowanej na cel publiczny?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o ROD, do likwidacji ROD lub jego części na cel publiczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące wywłaszczenia nieruchomości z uwzględnieniem...

Wycena majątku na podstawie uchwały Krajowej Rady Polskiego Związki Działkowców nr 4/XXIV/2018 z dnia 25 października 2018 roku

Często pojawiającym się tematem w wystąpieniach Zarządów ROD do Okręgu Śląskiego jest sprawa możliwego uwzględnienia wyceny majątku, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę, w określaniu rzeczywistej wartości infrastruktury ogrodowej. Całość zagadnienia została...

Czy opłaty ogrodowe mogą być uiszczane przez osobę trzecią?

Przepisy prawa cywilnego dopuszczają możliwość dokonania spłaty długu przez osobę trzecią. Stosownie do art. 356 § 2 kodeksu cywilnego jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby...

Czas na dobry plan

Ostatnie zdarzenia w kraju i na świecie, wywołują duży niepokój. Konieczność ograniczenia przemieszczania się i zalecenia aby pozostać w domach to aktualnie najlepszy sposób na powstrzymanie rozprzestrzeniania się  choroby. Niech to nie będzie czas zmarnowany....

Czy działkowiec może „oddać działkę” Zarządowi ROD, jeśli nie ma siły jej uprawiać oraz nie chce być już działkowcem i zwrócił się z prośbą do Zarządu o przejęcie jego działki?

W sytuacji, kiedy działkowiec zgłasza się do zarządu ROD z prośbą o „przejęcie jego działki”, zarząd ROD powinien poinformować działkowca o możliwości podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy działkowej. Zgodnie z § 84 Statutu PZD rozwiązanie umowy za...

Jakie są zasady rozliczania zużycia energii elektrycznej na działce?

Zasady rozliczania energii elektrycznej w ROD normuje uchwała Krajowego Zarządu PZD (ówczesnego Prezydium KR PZD) nr 285/2015 z dnia 5.11.2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ROD oraz Regulamin ROD (§ 78). Zgodnie z nimi, rozliczanie energii...

Przeniesienie prawa do działki

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do...

Ściółkowanie uprawy warzyw dyniowatych agrowkłókniną

Po majowych przymrozkach na działkach aktualnie wysiewamy lub sadzimy rozsady warzyw dyniowatych. Należą do nich najbardziej popularne ogórki, coraz częściej uprawiana cukinia oraz różne odmiany dyni. Zaliczamy do nich również rośliny o największych wymaganiach...