Porady

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zbadania przez KR PZD sytuacji „śmieciowej” na terenie

Od dłuższego czasu docierają do jednostki krajowej PZD sygnały od zarządów ROD oraz działkowców o zamieszaniu związanym z gospodarką śmieciami na terenie ROD. Z uzyskiwanych informacji wynika, że zasady gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ROD, które zostały...

Działka pełna zdrowia – na które krzewy warto postawić?

Najczęściej za główne źródło witaminy C w naszej codziennej diecie uważane są cytryny lub inne cytrusy. Tymczasem zawartość witaminy C jest kilkakrotnie lub nawet kilkunastokrotnie większa w owocach wielu powszechnie uprawianych krzewów ogrodowych lub leśnych, które...

Postępowanie Zarządu ROD co do działki rodzinnej po śmierci działkowca.

Sytuacja działki rodzinnej po śmierci działkowca została uregulowana w art. 38 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Gdy prawo do działki rodzinnej przypadało obojgu małżonkom, to w przypadku śmierci jednego z małżonków prawo to...

Jakie rośliny mogą uczulać zimą?

Niestety nawet zimą alergicy nie mogą spać spokojnie. Oprócz trującego smogu, dla osób o obniżonej odporności szkodliwe mogą być także skutki pylenia niektórych roślin. Które gatunki drzew i krzewów mogą zagrażać alergikom w okresie zimy?  Zanim wybierzemy i posadzimy...

„Czarna rzodkiew”- czas na poplon.

Koniec sierpnia w ogrodach to czas zbiorów warzyw i owoców, ale i ostatni już dzwonek na wysianie poplonu, który będzie wykorzystany dla zdrowia i urody. Czas na czarną rzodkiew, fantastyczne warzywo, które ma wiele witamin, miedzy innymi: C, PP oraz kilka z grupy B....

Czy mąż skarbniczki ROD może być gospodarzem ROD?

Tak, małżonek osoby pełniącej funkcję skarbnika zarządu ROD może zostać ustanowiony gospodarzem ROD. Zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu ROD zarząd ROD może ustanowić gospodarza ROD. Gospodarzem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, ani członek zarządu ROD. 15...

Czy jeśli Zarząd ROD wie ze słyszenia, że działkowiec zmarł, ale nie ma kontaktu z rodziną i nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego jego śmierć to może zawrzeć umowę dzierżawy działkowej z nową osobą?

Zarząd ROD nie powinien zawierać umowy dzierżawy z nową osobą do czasu uzyskania formalnego potwierdzenia śmierci działkowca. Samo uzyskanie słownej informacji od postronnych osób o śmierci działkowca, nawet połączone z jego długą nieobecnością na działce, nie...

W jaki sposób prawidłowo przekazać działkowcowi wynagrodzenie za nasadzenia urządzenia i obiekty po wygaśnięciu prawa do działki?

Zgodnie z art. 42. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013r. (Dz.U. 2014 poz. 40) w razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność....

Czy należy wypowiedzieć umowę przetwarzania danych osobowych, gdy wygaśnie umowa podstawowa?

Co do zasady dane osobowe działkowców, w tym członków PZD powinny być przetwarzane w ogrodzie przez członków organów oraz osoby zatrudnione w ROD. Niekiedy może jednak zdarzyć się sytuacja, że dane będą musiały zostać przekazane na zewnątrz, np. do biura rachunkowego,...

Działka z roślinami odpornymi na suszy

Każdy z nas odczuł z pewnością zmiany zachodzące w naszym otoczeniu związane z klimatem. Tegoroczna bezśnieżna zima była najcieplejszą zimą w minionym dziesięcioleciu. W wielu rodzinnych ogrodach działkowych w Okręgu Sudeckim PZD występowały przypadki ograniczenia...