Porady

Przeniesienie prawa do działki

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do...

Czy sąsiad ma prawo domagać się współudziału w kosztach wykonania nowego ogrodzenia działki ogrodowej?

Nowy sąsiad działkowy planuje postawić ogrodzenie ażurowe swojej działki rodzinnej, które będzie przebiegać bezpośrednio na granicy działki rodzinnej. Do tej pory obydwie działki rodzinne nie były przedzielone ogrodzeniem. W związku z powyższym sąsiad zwrócił się o...

Jak uprawiać aktinidię, czyli mini kiwi na działce

Coraz częściej działkowcy pytają, czy mini kiwi urośnie i wyda owoce na działce. Zachęceni ciepłymi miesiącami letnimi myślimy o uprawie tych roślin. Miejsce do  uprawy aktinidii powinno być starannie wybrane, aby młode egzemplarze zadomowiły się na dobre, a...

Śmierć działkowca a prawo do działki rodzinnej dla konkubiny.

Roszczenie o ustanowienie prawa do działki rodzinnej po zmarłym działkowcu przysługuje osobom bliskim. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez osobę bliską należy rozumieć małżonka działkowca, jego zstępnych,...

„Czarna rzodkiew”- czas na poplon.

Koniec sierpnia w ogrodach to czas zbiorów warzyw i owoców, ale i ostatni już dzwonek na wysianie poplonu, który będzie wykorzystany dla zdrowia i urody. Czas na czarną rzodkiew, fantastyczne warzywo, które ma wiele witamin, miedzy innymi: C, PP oraz kilka z grupy B....

Czy działkowiec może zamontować furtkę w ogrodzeniu?

Zgodnie z ustawą o ROD, na terenie ROD może znajdować się majątek, stanowiący własność działkowca (art. 30 ust. 2) oraz majątek stanowiący własność stowarzyszenia ogrodowego, w tym PZD (art. 11 ust. 3).   W skład majątku działkowców wchodzą urządzenia i obiekty...

Przygotujmy się na suszę

Długoterminowe prognozy pogody zapowiadają suche lato. Jeśli się sprawdzą, to ograniczenia w dostawie wody mogą bardzo utrudnić uprawy w rodzinnych ogrodach działkowych. Jak możemy się już dzisiaj przygotować na wypadek letnich suszy? Pomocą może być kilka zasad...

Wjazd na teren ROD. Za zgodą zarządu i tylko w wyjątkowych sytuacjach

Zbliża się sezon działkowy, czas intensywnych prac i częstszych  odwiedzin w ogrodzie. A wraz z nim - szczególnie wśród nowych działkowców - pojawia się pytanie, czy można samochodem wjeżdżać na swoją działkę. Generalna zasada jest taka, że nie jest to...

Przycinanie wysokich drzew w ogrodach

Wszelkie cięcia drzew muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą i nie mogą prowadzić do zamierania tych roślin. W przypadku drzew, które mają 20-30 m. wysokości (tak jak wspomniano w zapytaniu) niemożliwe jest wykonanie cięcia ograniczającego ich wysokość bez...

Czy jeśli Zarząd ROD wie ze słyszenia, że działkowiec zmarł, ale nie ma kontaktu z rodziną i nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego jego śmierć to może zawrzeć umowę dzierżawy działkowej z nową osobą?

Zarząd ROD nie powinien zawierać umowy dzierżawy z nową osobą do czasu uzyskania formalnego potwierdzenia śmierci działkowca. Samo uzyskanie słownej informacji od postronnych osób o śmierci działkowca, nawet połączone z jego długą nieobecnością na działce, nie...