Porady

Postępowanie Zarządu ROD co do działki rodzinnej po śmierci działkowca.

Sytuacja działki rodzinnej po śmierci działkowca została uregulowana w art. 38 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Gdy prawo do działki rodzinnej przypadało obojgu małżonkom, to w przypadku śmierci jednego z małżonków prawo to...

Zasady używania prywatnych samochodów do celów służbowych (w jazdach lokalnych) przez członków Zarządu ROD

Kwestię podróży służbowych oraz zasad rozliczania kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów osobowych w PZD regulują uchwała nr 35/2014 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie obowiązujących w PZD zasad...

Czy mąż skarbniczki ROD może być gospodarzem ROD?

Tak, małżonek osoby pełniącej funkcję skarbnika zarządu ROD może zostać ustanowiony gospodarzem ROD. Zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu ROD zarząd ROD może ustanowić gospodarza ROD. Gospodarzem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, ani członek zarządu ROD. 15...

Czy sąsiad ma prawo domagać się współudziału w kosztach wykonania nowego ogrodzenia działki ogrodowej?

Nowy sąsiad działkowy planuje postawić ogrodzenie ażurowe swojej działki rodzinnej, które będzie przebiegać bezpośrednio na granicy działki rodzinnej. Do tej pory obydwie działki rodzinne nie były przedzielone ogrodzeniem. W związku z powyższym sąsiad zwrócił się o...

Działka pełna zdrowia – na które krzewy warto postawić?

Najczęściej za główne źródło witaminy C w naszej codziennej diecie uważane są cytryny lub inne cytrusy. Tymczasem zawartość witaminy C jest kilkakrotnie lub nawet kilkunastokrotnie większa w owocach wielu powszechnie uprawianych krzewów ogrodowych lub leśnych, które...

Pielęgnacja trawnika

Kwiecień, to idealny moment na pielęgnację naszego trawnika. Prawidłowa pielęgnacja na długo zapewni trawnikowi dobry wygląd. Podstawowe zabiegi to koszenie, nawożenie oraz nawadnianie. Raz do roku warto wykonać wertykulację (podłużne nacięcia powierzchni murawy)...

Obornik suszony i granulowany- alternatywa dla obornika świeżego

Piotr Chmielewski Instruktor ds. ogrodniczych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Czy na tablicach ogłoszeń można wywiesić dane dotyczące wysokości opłat ogrodowych dla poszczególnych działek w ROD?

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

Mamy wpływ na jakość powietrza

Jakość powietrza w sposób bezpośredni i najbardziej odczuwalny wpływa na warunki życia człowieka. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce państw, w których odnotowuje się najwyższe stężenia niebezpiecznych pyłów i węglowodorów aromatycznych. Zawarte w powietrzu...

Czy jeśli Zarząd ROD nie chce przyjąć nowego działkowca z sąsiedniej miejscowości to może mu odmówić zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki?

Art. 4 ustawy z dnia 13.12.2013 o Rodzinnych Ogrodach Działkowych definiuje ROD jako urządzenia użyteczności publicznej, służące do zaspokajania wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im...