Porady

„Profilaktyka dla zdrowych warzyw”. Opracowanie jest kontynuacją cyklu porad do edukacji zdalnej na nowych oraz zainteresowanych działkowców

Zmianowanie roślin polega na odpowiednim zaplanowaniu upraw określonych grup roślin po sobie, w taki sposób, aby stworzyć możliwie najlepsze warunki dla ich wzrostu i rozwoju. Ważne zmianowanie roślin Uprawa roślin ogrodniczych, szczególnie na niewielkim areale,...

Czy jeżeli działkowiec posiada wyrok skazujący za przestępstwo – zniszczenia mienia (infrastruktura ogrodowa), to możemy wypowiedzieć mu umowę dzierżawy działkowej?

Zgodnie z art. 36 ust 3 ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013r. (Dz.U. 2014 poz. 40) stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec: pomimo pisemnego...

Zdolność kiełkowania nasion

Wysiewając nasiona, które pobraliśmy sami z naszych plonów (np.z dyni), lub zakupiliśmy kilka lat wstecz, nie zawsze mamy pewność czy nam wykiełkują wiosną. Żeby nie być zaskoczonym, jak nie będzie wschodów, można sprawdzić wcześniej w domu czy wszystko z nasionami...

Palący problem

Nastała jesień, działkowcy przystąpili do sprzątania swoich działek z opadłych liści i uschniętych gałęzi. Pamiętajmy, że na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych obowiązuje zakaz spalania. Jest to zakaz ustawowy, który reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku z...

Jak uprawiać aktinidię, czyli mini kiwi na działce

Coraz częściej działkowcy pytają, czy mini kiwi urośnie i wyda owoce na działce. Zachęceni ciepłymi miesiącami letnimi myślimy o uprawie tych roślin. Miejsce do  uprawy aktinidii powinno być starannie wybrane, aby młode egzemplarze zadomowiły się na dobre, a...

Postępowanie Zarządu ROD co do działki rodzinnej po śmierci działkowca.

Sytuacja działki rodzinnej po śmierci działkowca została uregulowana w art. 38 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Gdy prawo do działki rodzinnej przypadało obojgu małżonkom, to w przypadku śmierci jednego z małżonków prawo to...

Zasady rozliczania inwestycji w postaci elektryfikacji ROD przy udzieleniu dotacji przez okręg PZD

W sytuacji, gdy zakończono zadanie remontowe lub inwestycyjne, niezależnie od przedmiotu inwestycji, celem wystawienia dokumentu OT, należy przedłożyć do okręgu PZD: protokół końcowego odbioru robót remontowych lub inwestycyjnych, protokół Komisji Rewizyjnej ROD...

Czy działkowiec może „oddać działkę” Zarządowi ROD, jeśli nie ma siły jej uprawiać oraz nie chce być już działkowcem i zwrócił się z prośbą do Zarządu o przejęcie jego działki?

W sytuacji, kiedy działkowiec zgłasza się do zarządu ROD z prośbą o „przejęcie jego działki”, zarząd ROD powinien poinformować działkowca o możliwości podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy działkowej. Zgodnie z § 84 Statutu PZD rozwiązanie umowy za...

Mszyce cały czas w natarciu

Wiosna, to czas intensywnego wzrostu roślin, na których pojawiają się soczyste, miękkie, młode przyrosty. Gdzie nowe przyrosty, tam i mszyce. Owady te posiadają kłująco-ssący aparat gębowy, pobierają soki roślinne, pozostawiają mikro ranki, przez które mogą wniknąć...

Czy działkowiec może zamontować furtkę w ogrodzeniu?

Zgodnie z ustawą o ROD, na terenie ROD może znajdować się majątek, stanowiący własność działkowca (art. 30 ust. 2) oraz majątek stanowiący własność stowarzyszenia ogrodowego, w tym PZD (art. 11 ust. 3).   W skład majątku działkowców wchodzą urządzenia i obiekty...