Porady

Buraki są zdrowe!

Jak Polska długa i szeroka trwa akcja: „Daj burakowi szansę! Wygląda inaczej, smakuje tak samo, nie marnuj żywności wspieraj polskich rolników!”. Polscy konsumenci nie chcą kupować wykrzywionych warzyw, a przecież posiadają one te samo wartości, co „normalne” warzywa....

Czy na tablicach ogłoszeń można wywiesić dane dotyczące wysokości opłat ogrodowych dla poszczególnych działek w ROD?

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

Jaki jest termin do złożenia wniosku o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki rodzinnej?

Zgodnie z art. 41 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę...

Jak nabyć działkę w ROD

W ostatnim czasie Jednostka Krajowa PZD oraz biura Okręgowych Zarządów PZD odnotowują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Gros pytań podczas uruchomionych na okres epidemii dyżurów telefonicznych dotyczy właśnie możliwości nabycia działki. Otrzymujemy...

Pora zawiesić budki dla ptaków

Gdy po praz pierwszy w sezonie usłyszymy wiosenny śpiew ptaków, powinniśmy zorganizować dla ptaków budki lęgowe. Zróbmy budki i zawieśmy je tam, gdzie brakuje naturalnych dziupli i innych schronień dla ptaków. Pamiętajmy, że ptaki są zwierzętami terytorialnymi,...

Czy na terenie działki rodzinnej w ROD może znajdować się wolno stojąca toaleta?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych utrzymanie porządku i czystości należy do działkowca - w odniesieniu do jego działki. Działkowiec jest obowiązany utrzymywać działkę w należytym stanie,...

Procedura usuwania drzewa z terenu działki i ROD – co warto wiedzieć?

Bardzo często działkowcy napotykają problemy w urzędach przy zgłaszaniu zamiaru usunięcia drzew z terenu działek w ROD. W związku z tym warto pamiętać, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zezwolenie na usunięcie drzew z...

Czas na dalie!

Dalie ogrodowe to byliny nie zimujące w gruncie. Sadzi się je w ogrodzie z początkiem maja (po tzw. zimnych ogrodnikach). Odmiany dalii różnią się między sobą wysokością, typem kwiatostanów oraz barwą. Paleta barw jest szeroka, brak w niej tylko niebieskiego....

Czy zarząd ROD powinien rozpatrzyć ponowny wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki?

Kwestie zatwierdzania przeniesienia praw do działki reguluje ustawa o ROD (art. 41) oraz Statut PZD (§ 78 i 79). Zgodnie z nimi, aby umowa przeniesienia praw do działki była skuteczna musi zostać zatwierdzona przez zarząd ROD. W tym celu, nabywca lub zbywca działki...

Czas na dobry plan

Ostatnie zdarzenia w kraju i na świecie, wywołują duży niepokój. Konieczność ograniczenia przemieszczania się i zalecenia aby pozostać w domach to aktualnie najlepszy sposób na powstrzymanie rozprzestrzeniania się  choroby. Niech to nie będzie czas zmarnowany....