CZAS NA PRZESADZANIE

Początek wiosny to dobry czas na przesadzenie naszych roślin doniczkowych. Należy pamiętać, że przesadzenie roślin doniczkowych nie zawsze musi się wiązać z dobraniem dla nich większych doniczek. Na co zwracamy uwagę przy przesadzaniu roślin:

·        Rośliny młode oraz gatunki roślin, które charakteryzują się szybkim wzrostem przesadzamy corocznie,
·        Rośliny starsze przesadzamy co 2-3 lata,
·        Roślinom dużym, których wielkość często uniemożliwia przesadzanie wymieniamy wierzchnią warstwę podłoża,
·        Doniczka dla roślin powinna zawierać: warstwę drenażu na dnie doniczki (drobne kamienie, keramzyt), która pozwoli na wypłynięcie nadmiaru wody z doniczki i dostarczenie korzeniom tlenu oraz podłoże ogrodnicze (dostępne w sklepach ogrodniczych). Należy zwrócić uwagę na odpowiednie podłoże dla danego gatunku rośliny- skład, kwasowość, składniki nawozowe w podłożu.
·        Doniczka powinna stanowić 1/3 wielkości całej rośliny oraz powinna mieć otwór w dnie, przez który będzie odpływać nadmiar wody.
·        Po posadzeniu roślin intensywnie je podlewamy.
·        Pamiętajmy, że po przesadzeniu roślin nie wykonujemy ich nawożenia. Nawożenie możemy wykonać po upływie ok. miesiąca od przesadzenia.
Powodzenia!
Instruktor ds. Oświaty ogrodniczej
mgr inż. Anna Melska

Czas na dobry plan

Ostatnie zdarzenia w kraju i na świecie, wywołują duży niepokój. Konieczność ograniczenia przemieszczania się i zalecenia aby pozostać w domach to aktualnie najlepszy sposób na powstrzymanie rozprzestrzeniania się  choroby. Niech to nie będzie czas zmarnowany.

Niebawem wrócimy do naszych ogrodów z szumiącą już na parapetach rozsadą i nasionami, coraz mocniej utwierdzeni w przekonaniu, jak cenne jest posiadanie własnych plonów.

Już teraz wato przygotować dobry plan

na ogród pełen ekologicznych warzyw.

Najważniejsze zasady dobrze zaplanowanej uprawy

  1. Nie wolno uprawiać po sobie roślin spokrewnionych – należących do tego samego gatunku ani rodziny np. po rzodkiewce nie sadzi się kalarepy lub brokułu oraz nie łączy poplonów z rzepaku i gorczycy z warzywami z rodziny kapustowatych. Powodem takich zaleceń jest rozprzestrzenianie się kiły kapusty atakującej wszystkie gatunki należące do tej rodziny roślin. Z powodu nagromadzenia agrofagów niszczących bakterie brodawkowe żyjące w symbiozie rodziną bobowatych należy nie częściej niż co 4 lata powtarzać uprawy roślin strączkowych (zgłasza grochu). Ze względu na nicienie mątwika burakowego, należy zachować czteroletni odstęp przed powrotem na to samo stanowisko buraka ćwikłowego.
  2. Rośliny o płytkim systemie korzeniowym należy uprawiać na przemian z roślinami korzeniącymi się głęboko. Następstwo roślin o podobnej budowie systemu korzeniowego prowadzi do jednostronnego zubożenia gleby ze składników pokarmowych tych samych warstw gleby. Stąd najpierw sadzi się rośliny o głębokich korzeniach (burak ćwikłowy, kapusta, marchew), a następnie płytko korzeniące się gatunki (cebula, sałata, szpinak), tworząc dla nich tym samym naturalny drenaż.
  3. 3.     Rośliny okrywające glebę powinno się uprawiać przed gatunkami wrażliwymi na zachwaszczenie. Przykładowe rośliny cieniujące to: dynia, cukinia, ogórek, kapusta, a wrażliwe na zachwaszczenie są cebula z siewu, marchew i pietruszka.

 

W uprawie roślin tym samym zagonie, w zależności od gatunku, należy zachować minimalny odstęp czasu zgodny z poniższą tabelą.

Przerwa

Przykłady i gatunki

nie częściej niż co 5 lat

szparag, rośliny narażone na duże nasilenie szkodników np. nicienie w truskawkach lub choroby, np. kiła kapusty, głownia cebuli itp.

nie częściej niż co 4 lata

kapusta, kalafior, kalarepa, rzodkiewka, rzepa, rzodkiew, chrzan, jarmuż, brokuł, pietruszka, cykoria, groch, burak ćwikłowy

nie częściej niż co 3 lata

fasola, ogórek, sałata, czosnek, seler, marchew

nie częściej niż co 2 lata

cebula, por

Przy planowaniu zagonów i grządek warzywnych

należy kierować się przykładami dobrego sąsiedztwa.

Naturalną, biologiczną formą ochrony upraw jest łączenie nasadzeń gatunków, które wzajemnie chronią się przed szkodnikami. Przykładem jest  cebula i marchew, którym olejki lotne na przemian odstraszają śmietkę cebulankę oraz połyśnicę marchwiankę. Pomiędzy grządkami roślin warzywnych warto stosować też wsiewki ziół (tj. koper, szałwia, bazylia, tymianek, rozmaryn, bylica), których zapach odstrasza niektóre szkodniki i gryzonie. Podobne właściwości, ale w stosunku do bakterii i grzybów mają związki lotne zawarte w czosnku i cebuli. Warzywa te posadzone pomiędzy truskawkami zapobiegają szarej pleśni.

Zestawienie gatunków dla upraw współrzędnych

Gatunek

Dobre sąsiedztwo

Burak ćwikłowy

Cebula, czosnek, ogórek, sałata

Cebula

marchew, ogórek, sałata, seler,

Fasola szparagowa

Burak ćwikłowy, kapusta, marchew, ogórwk, sałata, rzodkiewka

Groch

Kapusta, marchew, por, rzodkiewka, sałata, szpinak

Kapusta

Fasolka szparagowa, groch, pomidor, por, sałata, seler, rzodkiewka

Marchew

Cebula, fasola szparagowa, groch, pomidor, por,  sałata, szpinak, rzodkiewka

Ogórek

Burak ćwikłowy, cebula, fasola, kapusta, sałata, seler, szpinak

Por

Kapusta, marchew, pomidor, sałata, rzodkiewka.

Rzodkiewka

Fasola, groch, kapusta, marchew, pomidor, por, sałata, szpinak

Sałata

Burak ćwikłowy, cebula, fasola, marchew, ogórek, pomidor, por, rzodkiewka

Seler

Czosnek, kapusta, pomidor, ogórek

Ziemniak

Czosnek, szpinak

Uprawa roślin ogrodniczych, szczególnie na niewielkim areale, wymaga systematycznej rotacji gatunków. Zmianowanie roślin pozwala ograniczyć zjawisko zmęczenia gleby. Dobrze zaplanowane następstwo roślin po sobie pozwala na uzyskanie zdrowych, wysokich i dobrej jakości plonów oraz ułatwia utrzymanie dobrej kultury i żyzności gleby.

dr inż. Anna Ewa Michowska, Okręg w Lublinie

Pielęgnacja trawnika

Kwiecień, to idealny moment na pielęgnację naszego trawnika. Prawidłowa pielęgnacja na długo zapewni trawnikowi dobry wygląd. Podstawowe zabiegi to koszenie, nawożenie oraz nawadnianie. Raz do roku warto wykonać wertykulację (podłużne nacięcia powierzchni murawy) i aeracje (napowietrzanie gleby). Nie zapominajmy o walce z chwastami, grzybami i szkodnikami.

Pielęgnację należy rozpocząć od skoszenia trawy. Wiosną na każdym trawniku warto przeprowadzić wertykulację. Zabieg ten rozluźnia strukturę gleby, jak również usuwa nierozłożone resztki organiczne. Czynność tę można przeprowadzić wertykulatorem mechanicznym lub specjalnymi grabiami. Ostrza wertykulatora rozerwą rozłogi, poderwą chwasty, dzięki czemu ich korzenie szybciej przeschną, a co za tym idzie- zginą. Po wertykulacji trawnik należy dokładnie wygrabić.

Aeracja ma na celu napowietrzenie oraz rozluźnienie gleby, jak również pobudzenie do wzrostu i zwiększenie masy korzeniowej murawy. Napowietrzanie można wykonać przy pomocy wideł, nakładek na buty z kolcami, bądź specjalistycznych narzędzi ogrodowych.

Trawnik strzyc, dopiero gdy jest potrzeba. Zbyt częste i niskie koszenie negatywnie wpływa na regenerację trawy i jej krzewienie. W okresie suszy trawnik przycinać wyżej, aby ograniczyć parowanie. Nie pozostawiać skoszonych odpadów na trawniku, ponieważ sprzyja to rozwojowi pleśni i chorób.

Na glebach piaszczystych i słabo utrzymujących wilgoć, w upalne lata trawnik należy nawadniać.

Pod drzewami i krzewami zastosować misy (teren zlokalizowany bezpośrednio pod rośliną) np. w kształcie koła. Pozwolą one zabezpieczyć płytki system korzeniowy oraz pień przed uszkodzeniem mechanicznym. Obszar ten pozostawić wolny od roślinności, co zlikwiduje problem konkurencji o wodę i składniki pokarmowe między roślinami.

AP

Obciążenie działkowca kosztami obcięcia przez firmę zewnętrzną gałęzi przechodzących na teren ogólny ROD.

Obciążenie działkowca kosztami obcięcia przez firmę zewnętrzną gałęzi przechodzących na teren ogólny ROD.

Stosownie do § 55 ust. 1, 2 i 3 regulaminu ROD działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki. W razie niedopełnienia obowiązku określonego wyżej, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Uprawnienie powyższe przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

W przypadku gdy działkowiec pomimo pisemnego wezwania do uporządkowania terenu działki rodzinnej m.in. poprzez obcięcie gałęzi przechodzących na teren ogólny ROD nie uporządkuje swojej działki zarząd ROD jest uprawniony do obcięcia gałęzi  przechodzących na teren ogólny ROD. W tym celu zarząd ROD może powierzyć wykonanie tej czynności firmie zewnętrznej, a kosztami przedmiotowej usługi obciążyć działkowca. Należy jednak zauważyć, że powyższe koszty nie mogą być nadmierne, ale powinny odpowiadać przeciętnym kosztom tego rodzaju usług w rejonie, gdzie zlokalizowany jest dany ROD. Jednocześnie w pisemnym wezwaniu działkowca do uporządkowania działki rodzinnej należy uprzedzić działkowca, że w przypadku nie obcięcia gałęzi przechodzących na aleje ogrodowe w wyznaczonym terminie zarząd ROD powierzy wykonanie tej czynności firmie zewnętrznej a kosztami tej usługi obciąży działkowca.

Radca prawny – Robert Żychliński

Zabudowa przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych.

Zabudowa przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych.

Zgodnie z zapisem § 72 pkt 1 statutu PZD zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności realizuje obowiązki wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów podatkowych i regulujących kwestie porządku i czystości. Stosownie do zapisu § 22 ust.1 i 2 regulaminu ROD zarząd ROD obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD. W tym celu zarząd ROD przedstawia walnemu zebraniu ROD propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD. Propozycje, o których mowa wyżej, uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania ROD, jego ochrony we własnym zakresie lub przez posiadający koncesję podmiot, budowy urządzeń służących bezpieczeństwu (oświetlenie, łączność), a także współpracę z organami porządkowymi.

 Powyższe przepisy związkowe nakładają na zarząd ROD obowiązek podejmowania działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD i wymieniają przykładowo rodzaje takich działań. Niewątpliwie kwestia zabudowy przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych (np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej) realizuje cele bezpieczeństwa na terenie ROD.

Zatem organy ROD (zarząd ROD, Walne Zebranie) mogą zdecydować o zabudowie przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych (np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej). Działania takie są zgodne z przepisami związkowymi.

Radca prawny – Robert Żychliński

Gromadzenie przez ROD danych osobowych działkowca (członka PZD).

Gromadzenie przez ROD danych osobowych działkowca (członka PZD).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b), c), d) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W świetle obowiązujących przepisów RODO Rodzinny Ogród Działkowy może gromadzić dane osobowe działkowca (członka PZD), w szczególności nr PESEL, nr dowodu osobistego itp. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych działkowców (członków PZD) stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO (umowa dzierżawy działkowej oraz statut PZD), art. 6 ust. 1 lit c) RODO (obowiązek prawny administratora), art. 6 ust. 1 lit d) RODO (ochrona żywotnych interesów działkowca lub osoby trzeciej), art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora lub osoby trzeciej, tj. konieczność realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub stosunku członkostwa w PZD).

Celem przetwarzania danych osobowych działkowca (członka PZD) jest realizacja umowy dzierżawy działkowej, prowadzenie ROD i realizacja stosunku członkostwa w PZD. Podanie danych osobowych przez działkowca (członka PZD) jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości realizacji umowy dzierżawy działkowej czy stosunku członkostwa w PZD, działkowiec (członek PZD) ponosi odpowiedzialność za skutki niepodania danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje organów (przede wszystkim zarządu)  ROD związane z prawem do działki. Niepodanie danych osobowych może więc ostatecznie prowadzić do odmowy zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki, odmowy zawarcia umowy dzierżawy działkowej, wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, odmowy nadania członkostwa PZD lub utraty tego członkostwa.

Radca prawny – Robert Żychliński