Marcowe prace na działce

Marzec to jeden z najbardziej wyczekiwanych miesięcy przez działkowców. Nie tylko z powody tego, że już widać pierwsze oznaki wiosny, choć staropolskie przysłowie mówi
– W marcu jak w garncu. Na pograniczu zimy i wiosny wiele się może wydarzyć. Działkowcy śmiało mogą rozpocząć swoje prace porządkowe, choć pogoda może być kapryśna.

W marcu na działce powinniśmy wykonać następujące czynności:

 • lustrujemy drzewa owocowe po zimie – sprawdzamy czy nie ma oznak uszkodzeń mrozowych i infekcji chorobowych,
 • usuwamy pozostałe na drzewach martwe owoce tzw. mumie,
 • wygrabujemy zeszłoroczne liście,
 • przeprowadzamy cięcie drzew i krzewów owocowych, usuwamy chore i uszkodzone pędy,
 • opryskujemy brzoskwinie przeciwko rakowi bakteryjnemu oraz kędzierzawości liści brzoskwini, jabłonie i grusze przeciwko zarazie ogniowej,
 • lustrujemy krzewy porzeczek wycinamy nabrzmiałe pąki i porażone pędy przez wielopąkowca porzeczkowego,
 • pod koniec miesiąca sadzimy nowe drzewka owocowe,
 • wybieramy nasiona do wysiewu,
 • w marcu można wysiewać wczesne  rośliny kapustne uprawiane z rozsady,
 • II połowa miesiące do czas na przygotowanie rozsady z roślin ciepłolubnych  pomidory oraz paprykę,
 • przygotowujemy inspekt, usuwamy pozostałości roślin,
 • wyrównujemy zagony, nawozimy kompostem,
 • z trawnika usuwamy martwą trawę oraz inne resztki roślinne.

D. Wojciechowska

Wiosenne opryski drzew i krzewów owocowych na działce

Wczesna wiosna to dla większości drzew i krzewów owocowych najważniejszy moment w całym sezonie wegetacyjnym.  Rozpoczyna się gdy temperatura otoczenia wzrasta do kilku stopni powyżej 0. Wiele patogenów grzybowych, bakteryjnych oraz szkodników również zaczyna budzić się z zimowego letargu. Aby ochronić rośliny przed atakiem na ich zdrowie, trzeba być przygotowanym do działania już od pierwszych cieplejszych dni.

Jedną z ważniejszych prac, które powinniśmy wykonać w ogrodzie czy sadzie na początku nowego sezonu – gdy rośliny jeszcze nie rozwinęły pąków – jest oprysk środkami olejowymi. Do oprysku na rośliny można wykorzystać czysty olej parafinowy, czyli inaczej ciekłą parafinę, którą kupimy w aptece.

 Aby przygotować ciecz do oprysku olej parafinowy należy rozcieńczyć z wodą.
 Wg poradników powinno stosować się proporcje: 100ml oleju parafinowego na 5-6 litrów wody. Należy to bardzo dokładnie wymieszać, a następnie opryskać rośliny. Aby zwiększyć skuteczność oprysków zwiększyć przyczepność, do cieczy można dodać płyn do naczyń „Ludwik” lub Szare mydło, naturalne szare mydło potasowe.

Olej parafinowy zamyka przetchlinki jaj, odcinając rozwijającym się larwom dopływ tlenu. Dzięki temu wylęgające się larwy giną, a drzewa zostają zabezpieczone przed szkodnikami.

 Najkorzystniej jest wprowadzić opryski z olejem parafinowym pod koniec zimy lub w trakcie przedwiośnia, a więc od końca lutego do końca marca. Najlepiej  je wykonywać przed  się otwarciem pąków liściowych, a następne w fazie rozwoju liści, w bezwietrzny i suchy dzień. Należy przy tym być bardzo dokładnym, opryskując również spodnie części gałęzi i różnego rodzaju zakamarki, w których lubią ukrywać się szkodniki podczas zimowania. Ważne jest o trafienie z opryskiem w moment, kiedy to patogen wnika w tkanki drzewek lub  gdy zaczynają infekować zarodniki grzybów. Dzięki pierwszym wiosennym opryskom zabezpieczymy rośliny przed groźnymi chorobami i szkodnikami na cały rok. Najbardziej „ulubione” przez szkodnika gatunki jabłoni to: Gala, Golden Delicious, Szampion, Delikates, Piros, Lobo. Szczególnie poleca się opryskiwać drzewa, które są narażone na te patogeny czyli:śliwy, jabłoniegruszegłogicisyjodłyświerkimodrzewie, sosny i trzmieliny, porzeczki, agresty.

Irena Fijałkowska

Kędzierzawość liści brzoskwini

Kędzierzawość liści brzoskwini to powszechna choroba i najgroźniejsza grzybowa występująca na brzoskwini. Wywołuję ja grzyb o nazwie Taphrina deformans, a objawy tej choroby są widoczne gołym okiem.

Choroba nie tylko dotyka brzoskwinie, narażone na nią są również morele. Pierwsze obawy zauważyć można wiosną, blaszka liściowa zmienia kolor  w początkowej fazie choroby na żółty, by stać się ciemno czerwona. Liście są zdeformowane, powykręcane.
W czerwcu drzewa zrzucają liście.

Grzyb wywołujący powyższe objawy zimuje na powierzchni kory. Zatem jak zapobiegać tej chorobie?

Zabiegi wykonujemy w okresie bezlistnym. Jesienią, gdy liście opadną należy wykonać pierwszy zabieg oprysk preparatem, Miedzian 50 WP. Kolejny zabieg należy wykonać na wiosnę, gdy drzewka wejdą w okres wegetacji najpóźniej w fazie pękania pąków liściowych preparatem dodynowymi np. Syllit 65 WP. Jednak należy pamiętać, że zabieg wykonujemy pod warunkiem przekroczenia temperatury 6o C. Opryskać należy całe drzewo – pień i gałęzie.  Oprócz metod chemicznych można zastosować ekologiczne metody ochrony np. oprysk z ziela pokrzywy, skrzypu polnego lub preparatu Lecitec . W tym celu należy przygotować gnojówkę w proporcji 1:10. Opryski należy wykonać wiosną w fazie nabrzmiewania pąków

D.Wojciechowska

Kiedy bielić drzewa ?

Bielenie pni drzew to jeden z zabiegów który, działkowcy powinni wykonać na swojej kwaterze sadowniczej wraz z nastaniem zimy. Szczególnie nocami temperatura spada poniżej 0, natomiast w dzień świecące słońce nagrzewa pnie i pędy drzew. Podczas różnicy temperatur dochodzi do przemarzania pędów, pękania kory pni czy powstawania ran zgorzelinowych. Na pewno każdy z nas zna określenie trzaskający mróz. To określenie wzięło się właśnie od huku, który wydają pękające pnie drzew na mrozie. Podczas pięknej słonecznej pogody nagrzewany pień zwiększa swoją objętość. Po zachodzie słońca temperatura gwałtownie spada, a zewnętrzne warstwy kurczą się, podczas gdy wewnętrzne nadal mają zwiększoną objętość.

Aby skutecznie zabezpieczyć drzewa szczególnie owocowe, przed uszkodzeniami należy pomalować je tzw. mlekiem wapiennym. Wystarczy 2 kg wapna rozmieszać w 10 l wody z dodatkiem gliny która zapobiegnie spłukiwaniu wapna przez deszcz lub użyć gotowego wapna do bielenia drzew. Malujemy pędzlem malarskim z miękkim włosiem, szczególnie południową stronę pni i grube konary do 2 metrów wysokości.

Jest to bardzo prosty zabieg, który najlepiej wykonać w II połowie grudnia, ale nie później niż na początku stycznia. Jeżeli pogoda będzie deszczowa i zmyje wapno zabieg należy powtórzyć i utrzymać do początku marca.

Oprócz bielenia innym sposobem za zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz oraz zwierzęta szukające w ogrodach pożywienia i schronienia  jest owijanie pni papierem, słomą czy specjalnymi osłonkami sadowniczymi.

D. Wojciechowska

Instruktor ds. ogrodniczych

Monitoring w ROD a RODO – informacje dla zarządu ROD

Dopuszczalność stosowania monitoringu jest uwarunkowana oznakowaniem terenu w odpowiednią informację o monitoringu.

Jest to podyktowane obowiązkiem informacyjnym obejmującym konieczność przekazania informacji określonych w art. 13 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO.

Administrator czyli ROD stosujący monitoring wizyjny jest zobowiązany przestrzegać zasady adekwatności i celowości, tzn. prawnie usprawiedliwiony cel administratora. Administrator, który zainstalował monitoring powinien poinformować osoby potencjalnie objęte monitoringiem o stosowaniu monitoringu, obszarze oraz celu. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem byłaby informacja na bramie głównej, że osoby są w strefie objętej monitoringiem. Wówczas wystarczyłaby tabliczka informująca o tym, że obszar podlega monitoringowi wizyjnemu, zawierającą treść odpowiadającą obowiązkowi informacyjnemu z art. 13 RODO wzbogaconą o informację o niemożności identyfikacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 RODO. Z treści art. 11 ust. 2 RODO wynika, że jeśli Administrator może wykazać, że nie jest w stanie zidentyfikować podmiotu danych, „w miarę możliwości” informuje o tym osobę, której dane dotyczą.

Przykładowa treść takiej informacji:

Ikonka – zdjęcie z informacją „Obiekt monitorowany” i jeżeli to możliwe umieszczenie w ogólnie dostępnym miejscu.

1) Administratorem systemu monitoringu jest (Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „…..”/adres Administratora/ kontakt telefoniczny/ email);

2) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

3) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zapewnienie bezpieczeństwa na terenie ROD);

4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14/30/90 dni (wg indywidualnych ustaleń wew. w ROD);

5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;

6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Radca prawny Mateusz Kubasiak

Czy działkowiec może zostać zwolniony z opłat za śmieci?

Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości „zwolnienia” działkowca z ponoszenia opłat za śmieci. Wszyscy działkowcy ROD są zobowiązani partycypować w kosztach funkcjonowania ROD, w tym kosztach ponoszonych przez ROD z tytułu wywozu odpadów komunalnych z terenu ROD. Zgodnie z §144 ust. 1 Statutu PZD działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zgodnie z § 144 ust. 3 pkt. 4 na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności wydatki na utrzymanie porządku i czystości.

Nieuiszczanie przez działkowca całości, bądź części opłat ogrodowych, zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych może stanowić podstawę do wszczęcia wobec działkowca procedury wypowiedzenia prawa do działki.

Należy zauważyć, że ROD nie świadczy usług wywozu odpadów, a jedynie realizując nałożone ustawą obowiązki w zakresie utrzymania czystości zleca wywóz odpadów podmiotom zewnętrznym, w związku z tym działkowiec nie ma możliwości „wypowiedzenia” świadczenia usług wywozu odpadów z terenu ROD.

Radca prawny Mateusz Kubasiak