10 stycznia w siedzibie Okręgu Śląskiego odbyło się pierwsze w 2019 roku posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD poszerzone o udział kierowników i przewodniczących Delegatur Rejonowych oraz kierowników Ośrodków Szkoleniowych działających przy delegaturach.

Przez wiele lat rozwój cywilizacyjny szedł w kierunku jednostronnym, czyli nastawiony był przede wszystkim na eksploatację zasobów naturalnych oraz konsumpcję. Takie podejście przyczyniło się braku zainteresowania kwestiami związanymi z zanieczyszczaniem środowiska przyrodniczego, a co się z tym wiąże kosztami społecznymi.

15 grudnia 2018r. w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie opłatkowe Kolegium Prezesów połączone ze szkoleniem.

„Każdym razem gdy próbujesz nadać twojemu życiu głębszy sens jest Boże Narodzenie…”

Kilka dni temu minęło już 5 lat od daty uchwalenia przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przypomnijmy, że po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012r. w sprawie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych Parlament miał 18 miesięcy na uchwalenie nowego prawa dla działkowców.