25 listopada 2017 roku w Domu Działkowca ROD „Powstańców Śląskich” w Raciborzu odbyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych . To piąte szkolenie z cyklu szkoleń dla Komisji Rewizyjnych Delegatury Rejonowej w Rybniku.

10 listopada 2017 roku przedstawiciele zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z teremu miasta Żory spotkali się w UM z Panią Anną Buchta naczelnikiem wydziału ochrony środowiska oraz Panią Joanną Leśniak kierownikiem zespołu gospodarki odpadami.

W dniach 7-8.11.2017 roku w Katowicach odbyło się szkolenie z zakresu obsługi programu ROD DGCS SYSTEM. W szkoleniu udział wzięli  przedstawiciele z sześciu Okręgów: Okręg Łódzki, Okręg Świętokrzyski, Okręg Częstochowski, Okręg Małopolski, Okręg Podkarpacki i Okręg Śląski .

Rodzinny Ogród Działkowy "Gajówka" w Wodzisławiu Śląskim stanowi przykład ogrodu, który swoimi działaniami  realizuje  "Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD". To co robimy jest kierowane do działkowców, ich rodzin, społeczeństwa naszego miasta.

Po raz kolejny "Dary serca'' dla dzieci pokrzywdzonych przez los przekazali działkowcy dla domu dziecka w Gorzycach.  Do domu dziecka trafiły artykuły spożywcze, słodycze oraz piękne kwiaty. Radości co nie miara. Pamiętamy również o dniu dziecka gdzie dzieci wspólnie się bawią.