Członkowie Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Rudzie Śląskiej zwrócili się do Ministra Jerzego Kwiecińskiego z prośbą o zapoznanie się z opinią Polskiego Związku Działkowców odnośnie poszczególnych zapisów projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Zarząd  i Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Chemik" w Żorach działając w interesie działkowców wyraża zaniepokojenie projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Okręgowa Komisja Rewizyjna wyraziła swoje obawy po przyjęciu projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W tej kwestii zostało opracowane stanowisko skierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju - Pana Jerzego Kwiecińskiego. W załączniku treść stanowiska.

Przedstawiciele Delegatur Rejonowych PZD Okręgu Śląskiego zajęli stanowiska w sprawie przyjętego w dniu 15 marca 2018r. projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Nie od dziś różne instytucje i osoby biją na alarm w związku z pogarszaniem się stanu środowiska. Kilka lat temu świat obiegły wieści  i zdjęcia z Chin, gdzie rolnicy sami zapylali swoje rośliny by uzyskać plon, bo zginęły tam pszczoły, które to robiły. To zagrożenie jest ciągle aktualne. Statystyka ONZ mówi, że ze 100 głównych gatunków roślin uprawnych , dostarczających ludziom 90% pożywienia , 71 zapylanych jest przez pszczoły.