W dniu 16.04.2016 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Gajówka" w Wodzisławiu Śląskim odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze. Przy oprawie związanej z 35 leciem powstania ogrodu duże zainteresowanie działkowców. Zebranie przebiegało w przyjemnej atmosferze. Przyjęto sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej za 2015 rok oraz plan pracy i inwestycje na 2016r. W dyskusji poruszono wiele spraw dot. ogrodu, obchodów 35 lecia jego powstania. Pan Zbigniew Gorzkowski - Kierownik Delegatury Rejonowej w Rybniku podziękował Zarządowi i działkowcom za piękne utrzymanie ogrodu jego reprezentowanie i za to co robimy dla społeczeństwa miasta.

W dniach 1-3 kwietnia działkowcy ze Śląska spotkali się na pierwszej edycji Targów „Działki i Ogrody”, która odbyła się na terenie Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Silesia w Sosnowcu. Okręg Śląski w Katowicach objął patronat nad imprezą, a działkowcy z zagłębia reprezentowali Polski Związek Działkowców, obsługując stoisko wystawowe.

Wodzisław Śląski 14.03.2016 r.

Polski Związek Działkowców

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „Gajówka”

Zbliżające się terminy odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych to dobra okazja do przeprowadzenia narady szkoleniowej dla Prezesów ROD, którzy bezpośrednią będą je przygotowywać.

W dniu 15.03.2016r. odbyło się IV Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, którego głównymi tematami było ustalenie nowego planu pracy na 2016r., preliminarzy finansowych oraz przyjęcie sprawozdań merytorycznych i  sprawozdania finansowego OZ Śląskiego za 2015r.

Obrady otworzył Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD – Józef Noski, który w swoim wystąpieniu odniósł się do najważniejszych działań  i problemów, z którymi obecnie zmagają się wszystkie struktury PZD. Podkreślił przy tym silną pozycję stowarzyszenia ogrodowego PZD w Polsce które jako duża, zorganizowana organizacja z powodzeniem radzi sobie z pojawiającymi się przeszkodami.