"Zapisy projektu nie zabezpieczają ROD i działkowców przed skutkami szkód zaistniałych w wyniku prowadzenia inwestycji, gdyż nie zostaną uznani w postępowaniu za stronę". Projekt całkowicie pomija zapisy ustawy o ROD" - piszą działkowcy do Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Członkowie Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Rudzie Śląskiej zwrócili się do Ministra Jerzego Kwiecińskiego z prośbą o zapoznanie się z opinią Polskiego Związku Działkowców odnośnie poszczególnych zapisów projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Przedstawiciele Delegatur Rejonowych PZD Okręgu Śląskiego zajęli stanowiska w sprawie przyjętego w dniu 15 marca 2018r. projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Zarząd  i Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Chemik" w Żorach działając w interesie działkowców wyraża zaniepokojenie projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Okręgowa Komisja Rewizyjna wyraziła swoje obawy po przyjęciu projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W tej kwestii zostało opracowane stanowisko skierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju - Pana Jerzego Kwiecińskiego. W załączniku treść stanowiska.