W dniu 11 lutego br. w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem. Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnego i ważnego tematu nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale nie tylko.

PZD Okręg Śląski przedstawia poniżej treść stanowiska w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które zostało skierowane do Sejmu i Senatu RP.

W dniu 31.01.2019r. w siedzibie Delegatury Rejonowej w Zabrzu odbyła się narada szkoleniowa prezesów ROD z udziałem władz samorządowych Miasta Zabrze.

PZD Okręg Śląski informuje, że zostało wydane zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bielska – Białej.

Okres zimowy, a przede wszystkim styczeń i luty to czas kiedy można by powiedzieć, że w Rodzinnych Ogrodach Działkowych nic się nie dzieje. Działki nie są użytkowane przez działkowców ze względu na porę.  Drzewa, krzewy i  altany przykryte warstwą śniegu czekają na wiosnę i rozpoczęcie nowego sezonu.