W dniu 8.11.2019 roku w domu działkowca „ROD Gajówka” w Wodzisławiu Śląskim Prezesi ogrodów miasta spotkali się na I posiedzeniu Kolegium Prezesów realizując Uchwałę Krajowej Rady nr 724/2019 z dnia 19 września 2019 roku.

Rozpoczęcie nowej kadencji w Okręgu Śląskim to czas ustalenia nowych zadań jak również konieczność omówienia bieżących spraw oraz wymiana informacji i doświadczeń minionej kadencji w zakresie problemów związanych z funkcjonowaniem ROD.

Szkolenie dla Skarbników ROD z Zabrza odbyło się w dwóch terminach, tj. 22 i 24.10.2019 r., aby skutecznie przekazać informacje zebranym osobom.

Rodzinny Ogród Działkowy „Jagódka” w Żorach liczy 232 rodzinne działki, powierzchnia ogrodu wynosi 7 ha.

Dnia 19 października 2019 r.  na terenie ROD zorganizowaliśmy "Dzień Pieczonego Kartofla".