Polski Związek Działkowców

Okręg Śląski w Katowicach

Porady Prawne

Jak nabyć działkę w ROD

W ostatnim czasie Jednostka Krajowa PZD oraz biura Okręgowych Zarządów PZD odnotowują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Gros pytań podczas uruchomionych na okres epidemii dyżurów telefonicznych dotyczy właśnie możliwości nabycia działki. Otrzymujemy...

czytaj dalej

Rozwód, a prawo do działki rodzinnej.

Sytuację prawa do działki rodzinnej ustanowionego wspólnie na rzecz małżonków w przypadku ustania małżeństwa działkowców w drodze rozwodu lub unieważnienia małżeństwa reguluje art. 40 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. W terminie 3...

czytaj dalej

Czy jeśli Zarząd ROD wie ze słyszenia, że działkowiec zmarł, ale nie ma kontaktu z rodziną i nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego jego śmierć to może zawrzeć umowę dzierżawy działkowej z nową osobą?

Zarząd ROD nie powinien zawierać umowy dzierżawy z nową osobą do czasu uzyskania formalnego potwierdzenia śmierci działkowca. Samo uzyskanie słownej informacji od postronnych osób o śmierci działkowca, nawet połączone z jego długą nieobecnością na działce, nie...

czytaj dalej

Czy działkowiec może „oddać działkę” Zarządowi ROD, jeśli nie ma siły jej uprawiać oraz nie chce być już działkowcem i zwrócił się z prośbą do Zarządu o przejęcie jego działki?

W sytuacji, kiedy działkowiec zgłasza się do zarządu ROD z prośbą o „przejęcie jego działki”, zarząd ROD powinien poinformować działkowca o możliwości podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy działkowej. Zgodnie z § 84 Statutu PZD rozwiązanie umowy za...

czytaj dalej